ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / INDUSTRIAL DEVELOPMENT
Κωδικός12ΕΖ10
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓρηγόριος Ζαρωτιάδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020383

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 70
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής Κατεύθυνσης743
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης743

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600241759
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να γνωρίσουν οι φοιτητές και να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της βιομηχανικής οικονομικής και την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα και διεθνώς – καθώς και την άσκηση σχετικής πολιτικής, τοπικά, εθνικά ή διεθνικά. Επιπρόσθετα θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση της βιομηχανικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας και ειδικότερα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ώστε να μπορούν να αναλύουν σύγχρονα ζητήματα βιομηχανικής ανάπτυξης και να προτείνουν σχετικές πολιτικές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εννοιολογική προσέγγιση: «βιομηχανία», «ανάπτυξη», ορισμός αγορών και ταξινόμηση βιομηχανιών. Η πολιτική οικονομία της βιομηχανικής ανάπτυξης: μικρο και μακροοικονομική προσέγγιση. Πολιτική ανταγωνισμού. Ιδιωτικοποίηση ή Κοινωνικοποίηση – Συγκεντροποίηση ή Δικτύωση. Διατομεακή σύνδεση και βιομηχανική πολιτική: αλυσίδες παραγωγής και βιομηχανική «συμβίωση». Η ελληνική βιομηχανία στο πλαίσιο του σύγχρονου καταμερισμού εργασίας.
Λέξεις Κλειδιά
Βιομηχανική ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Εξετάσεις40,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πριμοδοτικές εργασίες (στην περίπτωση που το πλήθος των συμμετεχόντων -ουσών το επιτρέπει) και τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ζαρωτιάδης Γρηγόρης και Μάρδας Δημήτρης, «Βιομηχανική ανάπτυξη & Βιομηχανική πολιτική στη διεθνή πραγματικότητα», Εκδόσεις Ζυγός, 2016, ISBN: 978-618-5063-18-4.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ουσταπασίδης Κ., "Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οικονομική", έκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2003. Καλδέλλης Ι., Κονδύλης Α., "Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη", τ. Β΄, έκδ. Σταμούλη, Αθήνα 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-12-2021