ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / INTERNATIONAL MACROECONOMY
Κωδικός12ΥΖ06
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓρηγόριος Ζαρωτιάδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000345

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 137
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης746
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600241776
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις θεωρίες για την ερμηνεία των μακροοικονομικών και νομισματικών σχέσεων και θα είναι σε θέση να προτείνουν και να αξιολογήσουν τεκμηριωμένα εναλλακτικές πολιτικές στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης χρηματοπιστωτικής αγοράς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών (ΙΕΣ) και η αγορά συναλλάγματος. Το ΙΕΣ στα πλαίσια της μακροοικονομικής λογιστικής. ΙΙ. Η θεωρία εξισορρόπησης του ΙΕΣ. Συναλλαγματική ισοτιμία και ΙΕΣ. Συναλλαγματικές ισοτιμίες και τιμές. Εθνικό εισόδημα και ΙΕΣ. Η μονεταριστική θεωρία του ΙΕΣ. Η θεωρία χαρτοφυλακίου του ισοζυγίου πληρωμών. ΙΙΙ. Η αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών σε υποδείγματα μικρής ανοικτής οικονομίας (Mundel - Fleming) και υποδείγματα "δύο χωρών" σε καθεστώς σταθερών και κυμαινόμενων ισοτιμιών. ΙV. Το ΙΕΣ και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα (ΔΝΣ). Νομισματικά Συστήματα και εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών: Εννοιολογικές διευκρινίσεις και οριοθέτηση του προβλήματος. Νομισματικά Συστήματα στην περίοδο μέχρι το 1944. Bretton Woods και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα.
Λέξεις Κλειδιά
Εξωτερικό Ισοζύγιο, συναλλαγματικές ισοτιμίες, δημοσιονομική και νομισματική πολιτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1665,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πριμοδοτικές εργασίες, Πρόοδος στο μέσο του εξαμήνου, Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Καρφάκης Κ., "Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις", έκδ. Γ. & Κ. Δαρδανός, Αθήνα 2008. 2. Λεβεντάκης Ι., "Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική", έκδ. Σταμούλη, Αθήνα 2003.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-01-2022