ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / SPECIAL TOPICS IN MACROCONOMICS
Κωδικός12ΥΣ03
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Καζάνας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001495

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 159
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης536
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600241797
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές αρχές μακροοικονομικής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: • είναι σε θέση να κατανοήσουν βασικές αρχές της μικροοικονομικής θεμελίωσης των μακροοικονομικών υποδειγμάτων • είναι σε θέση να κατανοήσουν τη βραχυχρόνια ισορροπία σε κλειστή οικονομία μέσα από τη διατύπωση και επίλυση αλγεβρικών υποδειγμάτων εξετάζοντας τις επιπτώσεις των διαφόρων μακροοικονομικών πολιτικών • είναι σε θέση να επισημαίνουν τις βασικές αρχές αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο βασικών θεωρητικών οπτικών (Κλασικών και Κεϋνσιανών) • είναι σε θέση να κατανοήσουν την ισορροπία μιας οικονομίας στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα επισημαίνοντας τις επιπτώσεις των στρεβλώσεων της αγοράς εργασίας στο τελικό εισόδημα και την απασχόληση • είναι σε θέση να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι προσδοκίες των οικονομικά δρώντων επηρεάζουν τα αποτελέσματα των μακροοικονομικών πολιτικών • είναι σε θέση να κατανοήσουν τη μακροχρόνια πορεία της οικονομίας, τη σημασία της οικονομικής μεγέθυνσης καθώς και τις οικονομικές πολιτικές που μπορούν να εξασφαλίσουν μακροχρόνια μεγέθυνση και οικονομική ανάπτυξη
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος μαθήματος: Η παροχή γνώσεων στο αντικείμενο της μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής σε ενδιάμεσο (intermediate) επίπεδο. Η εμβάθυνση της γνώσης των φοιτητών όσον αφορά τη συνολική ζήτηση και προσφορά, την αγορά εργασίας, τη δυναμική προσαρμογή και τις ορθολογικές προσδοκίες και τέλος τη θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης. Περιεχόμενο μαθήματος: • Η βραχυχρόνια ισορροπία σε κλειστή οικονομία • Η ισορροπία στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα • Προσαρμοζόμενες προσδοκίες και δυναμική • Ορθολογικές προσδοκίες • Θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1665,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Τέσσερις πρόοδοι που καλύπτουν όλη την ύλη. Ο τελικός βαθμός θα προκύψει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των προόδων καθώς και από εργασίες. 2. Όσοι δεν συμμετέχουν στις προόδους θα δώσουν την τελική εξέταση σε όλη την ύλη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. William Scarth, Μακροοικονομική, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2004. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 11654.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
2. Μ Σιδηρόπουλος, Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & Σία, Θεσσαλονίκη, 2016. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50660437. 3. Heijdra Ben, Foundations of Modern Macroeconomics, 2nd Edition, Oxford University Press, 2009. 4. Romer David, Advanced Macroeconomics, 5th Edition, McGraw Hill, 2011.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-01-2022