ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ / SPECIAL TOPICS IN ACCOUNTING
Κωδικός12ΥΖ04
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κουσενίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000320

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 473
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης746
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600241804
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: • Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της λογιστικής εταιρικών επιχειρήσεων • Κατανοήσουν τον ρόλο, την θέση και την νομική υπόσταση των διαφόρων εταιριών μέσα στο οικονομικό σύστημα • Κατανοήσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για την σύσταση ή την λύση μιας εταιρίας • Να εμβαθύνουν στη μελέτη των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς • Να διακρίνουν και να επιλέγουν τους λογαριασμούς των Ε.Λ.Π. που εξυπηρετούν τους σκοπούς της λογιστικής εταιρειών. • Να εμβαθύνουν στην μελέτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και να κατανοήσουν τις παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών. • Να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές των επιχειρηματικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη λογιστική εταιρικών επιχειρήσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η εταιρία από νομική, οικονομική και λογιστική άποψη. Οι ιδιορρυθμίες της λογιστικής εταιριών. ΕΓΛΣ και ΕΛΠ. Η λογιστική των Ομόρρυθμων εταιριών. η λογιστική των Ετερόρρυθμων εταιριών. Η λογιστική των ΕΠΕ. Η λογιστική των ΙΚΕ. Η λογιστική των ΑΕ. Οι εταιρίες από φορολογική άποψη.
Λέξεις Κλειδιά
ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, IKE, ΑΕ, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, EΛΠ, Φορολογία εισοδήματος.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1665,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χρήστος Νεγκάκης¨Λογιστική Εταιριών, Εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-11-2020