ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ / INTRODUCTION TO LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Κωδικός03ΕΕ62
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Ζηκόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001246

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600241808
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα - κατανοούν τα προβλήματα διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων - κατανοούν τις στρατηγικές και τεχνικές που βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο συγκεκριμένο τομέα και κατ’ επέκταση να αναβαθμίσουν τη θέση τους στο πεδίο δραστηριοποίησής τους - μπορούν να εφαρμόζουν ποσοτικές μεθόδους που είναι απαραίτητες για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) και στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management). Ορισμοί, σημασία και στόχοι της Διοίκησης Εφοδιαστικής και της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οργάνωση του μαθήματος. Εβδομάδα 2: Οργανωτικά ζητήματα στην Εφοδιαστική. Κύριες και Δευτερεύουσες λειτουργίες. Αποτίμηση επίδοσης της Εφοδιαστικής. Μέτρηση αποτελεσματικότητας μέσω δεικτών. Κατάταξη των πελατών, των προμηθευτών και των προϊόντων με βάση την αξία τους για την επιχείρηση. Εβδομάδα 3: Μεταφορές και σχεδίαση δικτύου διανομής. Στρατηγικές φυσικής διανομής. Δρομολόγηση στόλου οχημάτων. Εβδομάδα 4: Διαχείριση αποθεμάτων. Συνιστώσες κόστους και χαρακτηριστικά συστήματος. Οικονομίες κλίμακας. Εβδομάδα 5: Εκτίμηση ελλείψεων και παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης. Η έννοια και ο υπολογισμός του αποθέματος ασφαλείας. Αντιμετώπιση της στοχαστικής ζήτησης. Συστήματα διαχείρισης. Εβδομάδα 6: Προμήθειες. Στρατηγική των προμηθειών. Επιλογή προμηθευτών. Διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές και αξιολόγηση. Εβδομάδα 7: Ειδικές περιπτώσεις προμήθειας. Στρατηγική διαχείριση των προμηθευόμενων ειδών. Συμβόλαια προμήθειας και συνεργασία. Ιδιοπαραγωγή και προμήθεια. Εβδομάδα 8: Η φιλοσοφία της σχεδίασης των σύγχρονων Εφοδιαστικών Αλυσίδων. Επιλογή στρατηγικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Αποδοτικότητα και Ευελιξία. Εβδομάδα 9: Στρατηγικές παραγωγής και διανομής. Έλξη και ώθησης προϊόντων. Καταναλωτικά και καινοτόμα προϊόντα. Εβδομάδα 10: Υβριδικές αλυσίδες εφοδιασμού. Η αναβολή της διαφοροποίησης στη διαδικασία παραγωγής και η μαζική εξατομίκευση. Συγχώνευση κινδύνου. Εβδομάδα 11: Μεταβλητότητα στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων. Το φαινόμενο αύξησης της μεταβλητότητας (bullwhip effect) και η επίδραση των προωθητικών ενεργειών. Χρόνος απόκρισης: προσδιορισμός και επίδραση. Στρατηγική γρήγορης ανταπόκρισης. Διαχείριση αποθεμάτων από τον προμηθευτή. Εβδομάδα 12: Ποσοτική ανάλυση αποφάσεων διανομής σε σύνθετα δίκτυα. Κεντρική και αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων. Εβδομάδα 13: Σύγχρονες τάσεις στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Αντίστροφες και πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες. Νέες τεχνολογίες για την αποτελεσματική διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Εταιρίες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (3PL) και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (4PL).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις81
Σεμινάρια81
Εξετάσεις2
Σύνολο164
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Christopher, M., «Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2006. S. Chopra - P. Meindl, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 5η Έκδοση, 2015. Βιδάλης, Μ., «Εφοδιαστική (Logistics): Μία Ποσοτική Προσέγγιση», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2008.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Taylor, D.A., «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2006. Λάϊος, Λ., «Διοίκηση Εφοδιασμού», Εκδόσεις Humantec, ΑΘήνα, 2010. Μπινιώρης, Σ., «Εισαγωγή στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, 2003. Παπαδημητρίου, Σ., Σχινάς, Ο., «Εισαγωγή στα Logistics», Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2004. Ballou, R.H., «Business Logistics / Supply Chain Management», 5th edition, Prentice Hall, 2004.
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-07-2021