ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / GREEK ECONOMIC HISTORY
Κωδικός03ΕΕ28
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Βαρσακέλης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600241830
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι' αυτό το μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα προβήματα της σημερινής οικονομικής πραγματικότητας της χώρας, καθώς και την πολιτική οικονομία και την ιστορία των οικονομικών θεωριών, γιατί όλα τα οικονομικά ζητήματα είναι δυσνόητα όταν αποσπώνται από το ιστορικό τους πλαίσιο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
εντοπισμό των σημείων εκείνων, όπου τα σύγχρονα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας προσδιορίζονται από τις ιστορικές συνθήκες κι όπου η ανάλυση των συνθηκών αυτών μας βοηθάει στην κατανόηση των παρόντων προβλημάτων.  Εισαγωγή στη μελέτη της νεοελληνικής ιστορίας.  Εντοπισμός των ιστορικών φαινομένων και περιόδων που έπαιξαν διαμορφωτικό ρόλο στην φυσιογνωμία της νεοελληνικής οικονομίας. Βασική βιβλιογραφία:  Ασδραχας Α., Ζητήματα Ιστορίας, εκδ. Θεμέλιο. Ενότητα Β: Στη θεματολογία της σύγχρονης ελληνικής οικονομικής ιστορίας κυριαρχεί το ζήτημα του κράτους. Έτσι η ενότητα αυτή είναι επικεντρωμένη στα προβλήματα της πολιτικής εξουσίας και της σχέσης της με την οικονομία.  Κράτος και κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα.  Κράτος και οικονομία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Βασική βιβλιογραφία:  Βεργόπουλος Κ. Κράτος και οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα,. Εκδόσεις Εξάντας  Κονδύλης Π., Η παρακμή του αστικού πολιτισμού, εκδόσεις Θεμέλιο, 1991.  Τσουκαλάς Κ. Το πρόβλημα της πολίτικης πελατείας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα , μελέτη που περιλαμβάνεται στον συλλογικό έργο << Κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα>>, εισαγωγή επιμέλεια Γ. Κοντογιώργης, εκδ. Εξάντας. Ενότητα Γ: Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα βασικά διαμορφωτικά γεγονότα της ελληνικής οικονομίας στη διάρκεια του μεσοπολέμου.  Η αγροτική μεταρρύθμιση του 1917 και το αγροτικό ζήτημα  Η επίδραση της κρίσης του 1929-32 στην ελληνική οικονομία. Βασική βιβλιογραφία:  Βεργόπουλος Κ., << Το Αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα>>. Εκδόσεις Εξάντας.  Βεργόπουλος Κ., <<Εθνισμός και οικονομική ανάπτυξη>>, Εκδόσεις Εξάντας  Σακελλαρόπουλος Θ., Θεσμικός Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη, εκδ. Διόνικος, Αθήνα 2006. Ενότητα Δ: Η τελευταία αυτή ενότητα αφιερώνεται στην ανάλυση της οικονομικής και κοινωνικής δομής της μεταπολεμικής Ελλάδας. Βασική βιβλιογραφία:  << Η Ελλάδα σε εξέλιξη>>, συλλογικό έργο, Εκδόσεις Εξάντας.
Λέξεις Κλειδιά
Ελληνική οικονομική Ιστορία, αγροτική μεταρύθμιση, Μεσοπόλεμος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Πρόσβαση στο Blackboard του μαθήματος - Επικοινωνία με email
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις82
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις2
Σύνολο84
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τέστ στη διάρκεια της χρονιάς, εργασίες που πριμοδοτούν το βαθμό και τελκές γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κύριο σύγγραμμα: Μ. Mazower, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του μεσοπολέμου. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2002 1. Ασδραχάς Σπ., Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών (15ος-19ος αιώνας) εκδ. Μέλισσα, 1979. 2. Ασρδαχάς Σπ. Ζητήματα Ιστορίας, Θεμέλιο, 1984. 3. Βεργόπουλος Κ., Εθνισμός και οικονομική ανάπτυξη, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1978. 4. Βεργόπουλος Κ., Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1975. 5. Βεργόπουλος Κ., Κράτος και οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1978 6. Δανιηλίδης Δ., Η νεοελληνική κοινωνία και οικονομία, Νέα Σύνορα. 7. Δερτιλής Δ., Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση 1880-1902, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1977. 8. Δερτιλής Γ., Το ζήτημα των τραπεζών ( 1871-1873), Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1980. 9. <<Ελληνισμός και Ελληνικότητα>>, Επιμέλεια του Τσαούση Δ.Γ., σειρά Ελληνική Κοινωνία. 10. <<Όψεις της Ελληνικής Κοινωνίας του 19ου αιώνα>>, Επιμέλεια του Δ.Γ. Τσαούση, σειρά ελληνική κοινωνία 2, εκδ. βιβλιοπωλείου της <<Εστίας>> 11. Θωμαδάκης Στ. Πίστη και εκχρηματισμός της οικονομίας-Προεξοφλητικός δανεισμός και Εθνική Τράπεζα (1860-1900), εκδ. Εθνική Τράπεζα 1981. 12. Κολίοπουλος Γ. Ληστές- Η κεντρική Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1979. 13. Μουζέλης Ν., Νεοελληνική κοινωνία- όψεις υπανάπτυξης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1978. 14. Παναγιωτόπουλος Β., Η βιομηχανική ανάπτυξη στα Βαλκάνια κατά τον 19ο αιώνα, εκδ. Θεμέλιο. 15. Σβορώνος Ν., Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας,Θεμέλιο,1976 16. Σακελλαρόπουλος Θ., Θεσμικός Μετασχηματισμός και Οικονομική Ανάπτυξη, εκδ. Διόνικος, 2006 17. Σακελλαρόπουλος Θ., Κείμενα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, εκδόσεις Διόνικος,2003 18. Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή, Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1977 19. Τσουκαλάς Κ., Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος- Η συγκρότηση του δημοσίου χώρου στην Ελλάδα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1981. 20. Παπαγιαννάκης Λ., Οι Ελληνικοί σιδηρόδρομοί (1882-1910)-Γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις, Μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1982. 21. Επιθεώρηση: Τα ιστορικά, Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, εκδ. Μέλισσα
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-03-2016