ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / MARKETING RESEARCH
Κωδικός12ΕΕ11
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικολέττα θεοφανία Σιαμάγκα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003604

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 158
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης533
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης533

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600241838
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 12ΥΔ03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Κατανόηση των βασικών αρχών του Μάρκετινγκ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: α) Έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες της έρευνας μάρκετινγκ και θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη συμβολή της κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης, β) έχουν ολοκληρωμένη γνώση των εναλλακτικών ερευνητικών μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θα είναι σε θέση να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, γ) μπορούν να σχεδιάσουν μία παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με κατάλληλες τεχνικές και δ) είναι σε θέση να προσδιορίσουν την κατάλληλη ερευνητική μεθοδολογία που θα υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση σχετικών ερευνητικών προβλημάτων στον τομέα του μάρκετινγκ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελείται από τέσσερεις διακριτές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα πραγματοποιείται η εισαγωγή στην έννοια και τη διαδικασία της Έρευνας Μάρκετινγκ και παρουσιάζεται ο ορισμός του ερευνητικού προβλήματος, που θα οδηγήσει στη λύση του προβλήματος. Στη συνέχεια περιγράφονται οι τύποι έρευνας ενώ γίνεται η διάκριση μεταξύ των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων και της Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει αναλυτικά τα ερευνητικά εργαλεία της Ποιοτικής μεθοδολογίας όπως οι Ομάδες Εστίασης, οι σε Βάθος Συνεντεύξεις, οι Προβολικές Τεχνικές και οι Τεχνικές Παρατήρησης. Η τρίτη ενότητα αποσκοπεί στην αναλυτική περιγραφή των ερευνητικών εργαλείων της Ποσοτικής μεθοδολογίας όπως ο Σχεδιασμός του Ερωτηματολογίου, η Δειγματοληψία, η Κωδικοποίηση και ο Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερευνητικών δεδομένων. Η τρίτη ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση βασικών στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση των δεδομένων όπως η περιγραφική στατιστική, η ανάλυση συσχέτισης, το t-test, η ανάλυση διακύμανσης, η ανάλυση παραγόντων και η ανάλυση παλινδρόμησης. Τέλος, η τέταρτη και τελευταία ενότητα αναφέρεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας παρέχοντας τις κατευθυντήριες γραμμές για τη συγγραφή ενός κατανοητού και ολοκληρωμένου report. Οι διαλέξεις του μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου και την πρακτική εφαρμογή του στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και την εξέταση επιχειρησιακών περιπτώσεων και σχετικής αρθρογραφίας. Παράλληλα, οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν από το μάθημα μέσω της εκπόνησης και της παρουσίασης εργασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Ερευνητικό πρόβλημα, Ποιοτική Έρευνα, Ποσοτική Έρευνα, Πρωτογενή και Δευτερογενή Δεδομένα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων331,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις και εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γιώργος Σιώμκος και Δημήτρης Μαύρος, Έρευνα & Μετρικές Μάρκετινγκ (2018), Λευκωσία: Broken Hill Publishing.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Dawson, C. (2009). Introduction to Research Methods: A Practical Guide for Anyone Undertaking a Research Project. 4th Revised edition: How To Books Ltd: United Kingdom. Flick, U. (2009). An Introduction to Qualitative Research. 4th Edition: Sage Publications Ltd: London. McDaniel, C.D. (2015). Marketing Research. 8th edition (International student edition).Hoboken, NJ: John Wiley. Ghauri, P. & Gronhaug, K. (2010). Research Methods in Business Studies. 4 edition: Financial Times/ Prentice Hall: England. Saunders, M., Thornhill, A. & Lewis, P. (2009). Research Methods for Business Students. 5th edition: Financial Times/ Prentice Hall: England.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-10-2023