ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
Κωδικός12ΕΕ09
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Καμπούρη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001491

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 350
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης533
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης533

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600241858
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να μπορούν να: • Κατανοούν τη σημασία και την πολυπλοκότητα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και της σύνδεσής της με την καινοτομία • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται, διαχειρίζονται και προστατεύονται οι καινοτομίες • Aναπτύξουν δεξιότητες για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων και καινοτομικών πρακτικών • Να καταρτίζουν και παρουσιάζουν επιχειρηματικά σχέδια
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στις έννοιες και στη σημασία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Αναλύονται, ο ρόλος της καινοτομίας στην οικονομική ανάπτυξη καθώς και θέματα που σχετίζονται με τους τρόπους ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και τη μετατροπή της καινοτομίας σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι φοιτητές/ τριες εκπαιδεύονται στη διαδικασία κατάρτισης και στο περιεχόμενο επιχειρηματικών σχεδίων. Με τη γνώση που αποκομίζουν επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίησή τους στις ευκαιρίες ανάπτυξης δικής τους επιχειρηματικής δραστηριότητας και η εξοικείωσή τους με την προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων.
Λέξεις Κλειδιά
Καινοτομία, επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικό σχέδιο, δεξιότητες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- AUTH E-learning platform - Χρήση ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης μέσω της βιβλιοθήκης - Ανοιχτές πηγές πληροφόρησης και ιστοσελίδες - Βάσεις στατιστικών δεδομένων - Χρήση διαδραστικών πινάκων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις331,2
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων160,6
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων50,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Εξετάσεις40,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική Γραπτή Εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [77107408]: Επιχειρηματικότητα-Aπό τη Θεωρία στην Πράξη, Kuratko F. Donald, Φαφαλιού Ειρήνη (επιμ.), (2018), Έκδοσης Broken Hill. Βιβλίο [59382654]: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, Bessant J. -Tidd J., Κουλουριώτης Δημήτρης (επιμ.), (2016) Εκδόσεις Τζιόλα. Βιβλίο [59363191]: Επιχειρηματικότητα, Γωνιάδης, Η., (2016), Εκδόσεις Κοντού Αγγελική.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Κώτσιος, Π. (2019) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Σύλληψη, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Λειτουργία, 3η Εκδοση. • Βασιλειάδης Λ., (2017). Επιχειρηματικότητα και καινοτομία - βασικές έννοιες και σύγχρονες τάσεις. Εκδόσεις: Τσότρας. • Χατζηκωνσταντίνου, Γ. & Γωνιάδης, Η. (2009). Επιχειρηματικότητα και Καινοτοµία. Εκδόσεις Gutenberg. • Καραγιάννης Η. & Μπακούρος Ι. (2010). Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Εκδόσεις: Σοφια. • Πιπερόπουλος, Γ. Π. (2008). Επιχειρηματικότητα, Καινοτοµία & Βusiness Clusters ( 2η Έκδοση). Εκδόσεις: Σάκκουλα. • Γεωργαντά Ζ. (2003). Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες. Εκδόσεις Ανίκουλα. • Bessant, J., & Tidd, J. (2007). Innovation and Entrepreneurship. Publisher: John Wiley & Sons. • Drucker, P. (2014). Innovation and Entrepreneurship. Publisher: Routledge. • Bridge, S., O’Neil, K. and Cromie, S. (2003). Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business, Publisher: Palgrave McMillan. • Acs, Z. & Audretsch, D. (2005). Handbook of Entrepreneurship Research, Publisher: Springer. • Passiante, G. (2020). Innovative Entrepreneurship in Action: From High-Tech to Digital Entrepreneurship, Publisher: Springer.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2021