ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I / MATHEMATICS I
Κωδικός12ΥΑ04
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Δεσλή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001404

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 742
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600241865
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα απαιτούμενα βασικά Μαθηματικά Εργαλεία (Μονομεταβλητός Διαφορικός Λογισμός, Γραμμική Άλγεβρα, Πολυμεταβλητός Διαφορικός Λογισμός) προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν αποτελεσματικά τις σπουδές τους στην Οικονομική Επιστήμη στα επόμενα εξάμηνα. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να επιλύουν ασκήσεις Μαθηματικών με την χρήση των ανωτέρω εργαλείων, καθώς και να μοντελοποιούν και να επιλύουν Προβλήματα Οικονομικής φύσεως χρησιμοποιώντας επιτυχώς τα ανωτέρω μαθηματικά εργαλεία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Ι. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Παράγωγος συνάρτησης (επισκόπηση) Διαφορικά (πρώτης / δεύτερης τάξης) Βελτιστοποίηση μονομεταβλητών συναρτήσεων. Το κριτήριο 2ης και ανώτερης παραγώγου. Εκθετικές & Λογαριθμικές Συναρτήσεις. Συναρτήσεις Cobb-Douglas. Παράγωγος Λογαριθμικής. Ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής. Οικονομική ερμηνεία του e. Νεκρά σημεία. Οικονομικές εφαρμογές διαφορικού λογισμού: Ολικά, μέσα, οριακά μεγέθη. Ελαστικότητες. Γραμμική προσέγγιση συνάρτησης. Ανάπτυγμα Taylor. ΙΙ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Μήτρες. Ορίζουσες Επίλυση γραμμικών συστημάτων (μέθοδος Cramer) ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Παράσταση συναρτήσεων. Μερική παράγωγος. Διάνυσμα κλίσης. Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης. Μερικές παράγωγοι διανυσματικής συνάρτησης. Αλυσωτή παραγώγιση. Μερικές παράγωγοι πλεγμένων συναρτήσεων. Μήτρα Hessian. Ολικό διαφορικό πρώτης και ανώτερης τάξης Εφαρμογές ολικού διαφορικού. Οικονομική σημασία μερικών παραγώγων. Μερικές ελαστικότητες. Τετραγωνικές μορφές. Τετραγωνικές μορφές με περιορισμό. Το διαφορικό δεύτερης τάξης ως τετραγωνική μορφή. Οριστικότητα τετραγωνικών μορφών (έλεγχος με ελάσσονες μήτρες). Βελτιστοποίηση χωρίς συνθήκη Βελτιστοποίηση με συνθήκη και με περισσότερες συνθήκες Οικονομικές εφαρμογές βελτιστοποίησης Συστήματα πλεγμένων συναρτήσεων. Συγκριτική στατική ανάλυση.
Λέξεις Κλειδιά
Μονομεταβλητός Διαφορικός Λογισμός, Πολυμεταβλητός Διαφορικός Λογισμός, Γραμμική Άλγεβρα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ανάρτηση ασκήσεων και οδηγιών μελέτης στον blackboard
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1364,9
Εργαστηριακή Άσκηση301,1
Φροντιστήριο
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Με εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Τόμος Α').Λουκάκης Μαν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Τσουλφίδης Λευτέρης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
MATHEMATICS for ECOMOMICS. Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris, Stengos Thanasis (επιμ.Κυρίτσης Ιωάννης). Μαθηματικά για Οικονομολόγους με Εφαρμογές. James Bergin. Επιμ.: Λουκάς Ζαχείλας, Γιάννης Κυρίτσης, Ιωάννης Λεβεντίδης, Άγγελος Μιμής, Νικόλαος Μιχελακάκης, Ανδριανός Τσεκρέκος, Σοφία Βασιλογιαννακοπούλου. Εκδόσεις: Gutenberg
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-02-2023