ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / GROWTH ECONOMICS
Κωδικός12ΥΓ06
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠερσεφόνη Τσαλίκη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001418

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 805
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό325

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600241895
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με: • Την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης στον σύγχρονο κόσμο • Τη σύνδεση των βασικών θεωριών και εννοιών της οικονομικής ανάπτυξης με την έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης • Την παρουσίαση και κριτική ανάλυση των κυριότερων αναπτυξιακών προβλημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο • Την κατανόηση της γέννησης των αναπτυξιακών προβλημάτων • Την κριτική ανάλυση σχετικά με το πώς οι θεωρίες της αναπτυξιακής οικονομικής επηρεάζουν την πρακτική εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών σε ποικίλα τοπικά και διεθνή πλαίσια αναφοράς
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: • Έχουν την δυνατότητα να προσδιορίζουν και να αναλύουν βασικές θεωρίες και έννοιες της οικονομικής της ανάπτυξης. • Εξετάζουν κριτικά τους δεσμούς μεταξύ των διαφόρων θεωριών και προσεγγίσεων της αναπτυξιακής οικονομικής. • Αναλύουν κριτικά τα κυριότερα αναπτυξιακά προβλήματα σε διεθνές επίπεδο. • Αξιολογούν τη πληρότητα και ποιότητα εμπειρικών εργασιών στην οικονομική της ανάπτυξης. • Αξιοποιούν εμπειρικές εργασίες στην οικονομική της ανάπτυξης για την εξειδίκευση μέτρων πολιτικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητα 1: Έννοια, περιεχόμενο και μέτρηση της ανάπτυξης. Ενότητα 2: Εξέλιξη της σκέψης στην οικονομική της ανάπτυξης Ενότητα 3: Οικονομική μεγέθυνση, η έννοια του πλεονάσματος Ενότητα 4: Αναπτυξιακά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου  Ανισότητες  Φτώχεια  Πληθυσμιακή Μεγέθυνση  Μετανάστευση  Περιβάλλον Ενότητα 5: Ανθρώπινο κεφάλαιο, εκπαίδευση και υγεία Ενότητα 6: Χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής: ο ρόλος του κράτους, εξωτερική βοήθεια κλπ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • υλικό σε ψηφιακή μορφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power Point, e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1344,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20,1
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου,
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
M.P. Todaro, St. C. Smith, Οικονομική της Ανάπτυξης, εκδ. Τζιόλα, Αθήνα 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 33155988.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Βαϊτσος, Κ. 2009. Αρχές Αναπτυξιακής Οικονομικής. Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική. • Weil, N.D. 2012. Οικονομική Μεγέθυνση. Λευκωσία, Broken Hill Publishers Ltd. • World Bank (various years). World Development Report. Washington DC, The World Bank. • Our World in Data: https://ourworldindata.org • United Nations. 2015. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York, United Nations. • Lin, J.Y. 2012. New Structural Economics. Washington DC, The World Bank. • Ocampo, J.A., Rada, C. and Taylor, L. 2009. Growth and Policy in Developing Countries: A Structuralist Approach. New York, Columbia University Press. • Ray, D. 2010. Uneven Growth: A Framework for Research in Development Economics, Journal of Economic Perspectives 24, No. 3, 45-60. • Lucas, R. 1990. Why Doesn't Capital Flow From Rich to Poor Countries?, American Economic Review 80, 92-96. • Erosa, Α., Koreshkova, Τ. and Restuccia, D. 2010. How Important Is Human Capital? A Quantitative Theory Assessment of World Income Inequality, Review of Economic Studies 77, 1421-1449. • Forbes, K. 2000. A Reassessment of the Relationship Between Inequality and Growth, American Economic Review 90, 869-887. • Mookherjee, D. and Ray, D. 2003. Persistent Inequality, Review of Economic Studies 70, 369-393. • Benabou, R. 2000. Unequal Societies: Income Distribution and the Social Contract, American Economic Review 90, 96-128. • Rodrik, D. 2013. The Past, Present, and Future of Economic Growth. Global Citizens Foundation, Working Paper 1. • Chen, S. and Ravallion, M. 2010. The Developing World is Poorer than we Thought, but no less Successful in the Fight against Poverty. The Quarterly Journal of Economics, 125(4). • Milanovic, B. 2013. Global Income Inequality in Numbers: in History and Now, Global Policy, 4(2).
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-03-2022