ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ / STRATEGIC MANAGEMENT
Κωδικός12ΥΖ02
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Καμπούρη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000318

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 482
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης746
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600241939
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: • Είναι σε θέση να μπορούν να περιγράφουν και να αναγνωρίζουν τις βασικές προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες πρέπει να λαμβάνονται οι στρατηγικής σημασίας αποφάσεις • Είναι σε θέση να μπορούν να κατανοούν τις εναλλακτικές στρατηγικές μεταξύ των οποίων η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να εφαρμόσει ώστε να επιτύχει σταθερή αναπτυξιακή πορεία • Έχουν εξοικειωθεί με τις διαδικασίες του Στρατηγικού Μάνατζμεντ με σκοπό τη δυνατότητα αξιοποίησής τους κατά την εφαρμογή της επιλεγόμενης στρατηγικής • Έχουν αναπτύξει στρατηγική σκέψη με σκοπό την συστηματική προσέγγιση και την αντιμετώπιση των στρατηγικής φύσεως προβλημάτων κατά την άσκηση του μάνατζμεντ
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στις έννοιες, στη σημασία, στο περιεχόμενο και στις διαστάσεις του Στρατηγικού Μάνατζμεντ. Αναλύονται έννοιες εταιρικής διακυβέρνησης, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και επισημαίνεται ο ρόλος του Οράματος, της Αποστολής και των Κύριων Στόχων μιας επιχείρησης. Επίσης εξετάζονται οι βασικοί παράγοντες του Εξωτερικού και του Εσωτερικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της στρατηγικής. Έμφαση δίνεται στα διάφορα επίπεδα στρατηγικής (Εταιρικού, Επιχειρησιακού, Λειτουργικού Επιπέδου), στην επιλογή της κατάλληλης Στρατηγικής καθώς και στην Εφαρμογή και στον Έλεγχο των Αποτελεσμάτων της. Επιπλέον παρέχεται ανάλυση και μελέτη πραγματικών περιπτώσεων (case studies) προκειμένου να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με 1) τα στρατηγικής φύσεως προβλήματα ή/και εμπόδια που παρουσιάζονται και απασχολούν τα στελέχη των επιχειρήσεων στην πράξη, 2) τις στρατηγικές οι οποίες επιλέγονται και εφαρμόζονται για την επίλυσή τους και 3) τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών.
Λέξεις Κλειδιά
Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Στρατηγικές, Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα, Εταιρική Διακυβέρνηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- AUTH E-learning platform - Χρήση ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης μέσω της βιβλιοθήκης - Ανοιχτές πηγές πληροφόρησης και ιστοσελίδες - Βάσεις στατιστικών δεδομένων - Χρήση διαδραστικών πινάκων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,9
Σεμινάρια40,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων802,9
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων40,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών260,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων γίνεται με βάση: - Τελικές γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Hill W.L. C., Schilling A. M. and Gareth, J.R. (2018). Στρατηγικό Μάνατζμεντ-Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση - Θεωρία και Μελέτες Περίπτωσης (1η εκδ.). ISBN: 9789925563524. Εκδόσεις: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. (Κωδ. Εύδοξου: 577107332) • Rothaermel, F.T (2018). Στρατηγικό Μάνατζμεντ (1η εκδ.). ISBN: 9786185131364. Εκδόσεις: ROSILI. (Κωδ. Εύδοξου: 68382389) • Παπαδάκης, Β. (2016). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α, Θεωρία (Έκδοση 7η). ISBN: 978-960-359-119-1. Εκδόσεις: ΜΠΕΝΟΥ. (Κωδ. Εύδοξου: 50659970) • Γεωργόπουλος, Ν.Β. (2013). Στρατηγικό Μάνατζμεντ. ISBN: 978-960-8249-95-0. Εκδόσεις: ΜΠΕΝΟΥ. (Κωδ. Εύδοξου: 68383883)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Dess, G., McNamara, G., Eisner, A. & Lee, S. (2019) Strategic Management: text and cases, 9th Ed., McGraw-Hill Education. • Fred, D. & Forest, D. (2016) Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases, 16th Ed., Pearson. • Gamble, J. E., Peteraf, M.A. & Thompson, A.A. (2020) Essentials of Strategic Management: The quest for Competitive Advantage, 7th Ed., NY: McGrawHill. • Hitt, M., Ireland, R.D. & Hoskisson, R. (2015) Strategic Management: Competitiveness and Globalizations, 12th Ed., Cengage Learning. • Pearce, J. & Robinson, R. (2012). Strategic Management. McGraw-Hill/Irwin (13th Ed). • Rothaermel, F. (2012). Strategic Management: Concepts. McGraw-Hill/Irwin (1st Ed). • Wheelen, T., Hunger, J.D., Hoffman, A. & Bamford, C. (2018) Strategic Management and Business Policy: globalization, innovation, and sustainability, 15th Ed., Pearson.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2021