ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / BANKING FINANCE
Κωδικός12ΕΖ03
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚυριακή Κοσμίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000323

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 380
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης743
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης743

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600241950
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να διαβάζουν τις λογιστικές καταστάσεις τραπεζών, να προβαίνουν σε χρηματοοικονομική ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών, να γνωρίζουν για την τραπεζική εποπτεία, να υπολογίζουν την κεφαλαιακή επάρκεια με βάση τους κανόνες της Βασιλείας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να γίνει αναφορά στη δομή του χρηματοοικονομικού συστήματος, στις λειτουργίες των τραπεζών, στους παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων καθώς και στην ικανότητα διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων. Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από την ύλη του μαθήματος είναι τα ακόλουθα: • Ο ρόλος των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα • Οι βασικές λειτουργίες των τραπεζικών ιδρυμάτων • Η δομή του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τραπεζικών ιδρυμάτων • Ποιοτικές μεταβολές στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος (καινοτομία-τεχνολογία) • Ανάλυση - αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων • Διαχείριση ενεργητικού παθητικού • Τραπεζική εποπτεία • Στρατηγικός σχεδιασμός – Τραπεζική στρατηγική- Εξαγορές και συγχωνεύσεις • Ειδικά Τραπεζικά Θέματα (Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Εταιρική Διακυβέρνηση)
Λέξεις Κλειδιά
χρηματοπιστωτικό σύστημα, λογιστικές καταστάσεις, χρηματοοικονομικοί δείκτες, Βασιλεία, κεφαλαιακή επάρκεια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με τη χρήση power point. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω email και κατά τη διάρκεια των ωρών γραφείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις361,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών281
Εξετάσεις200,7
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται από την τελική γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Saunders, Cornett, "Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και διαχείριση κινδύνων", Επ. Επιμέλεια Γ. Χαρδούβελησ, Εμ. Τσιριτάκης, Εκδόσεις Broken Hill, 2017
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 Casu B., Girardone c., Molyneux Ph., "Εισαγωγή στην Τραπεζική", Επ. Επιμέλεια Κυριακή Κοσμίδου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2017 Νούλας Αθανάσιος, Χρήμα και Τράπεζες, Εκδόσεις Ανικούλα-Αλεξικος Ο.Ε., 2015 Αγγελόπουλος Π., «Τράπεζες και χρηματοπιστωτικό σύστημα», Εκδόσεις Σταμούλη, 2008  Προβόπουλος Γ., Καπόπουλος Π., “Η Δυναμική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος”, Εκδόσεις Κριτική, 2001  Κόντος Γ., “Λογιστική Τραπεζών”, Εκδόσεις ΔιπλοΓραφία, Αθήνα, 2007  Bessis J., ‘Risk management in Banking’, Second Edition, Wiley, 2002  Hefferman S., “Modern Banking in Theory and Practice”, John Wiley and Sons, 1996  Koch T., “Bank Management”, Third Edition, The Dryden Press, 1995  Rose P., “Commercial bank management”, Fifth Edition, McGraw-Hill, 2002  Saunders A., “Financial Institutions Management-A modern perspective”, McGraw Hill Editions, 2002  Sinkey J.F., “Commercial bank financial management”, sixth edition, Pearson Education, 2002
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-10-2022