Εργοτάξια - Δομικές Μηχανές (Κορμού)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕργοτάξια - Δομικές Μηχανές (Κορμού) / Construction sites - Construction Machinery
ΚωδικόςΤΜ3500
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚλεοπάτρα Πετρουτσάτου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600021994

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 198
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό324,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕργοτάξια - Δομικές Μηχανές (Κορμού)
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600242057
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει: 1. Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της δομής και της οργάνωσης ενός εργοταξίου, καθώς και τις απαιτήσεις της λειτουργίας αυτού. 2. Να γνωρίζουν τα ζητήματα και τους παράγοντες λειτουργίας ενός εργοταξίου και να μπορούν να εφαρμόσουν την γνώση τους στη μελέτη και στην εγκατάσταση των εργοταξίων. 3. Να μπορούν να αναγνωρίσουν και να επιλέξουν τις κατάλληλες εργοταξιακές διατάξεις και τον βοηθητικό εξοπλισμό ανά τύπο έργου. 4. Να γνωρίζουν τους βασικούς τύπους δομικών μηχανημάτων και τη λειτουργία τους. 5. Να υπολογίζουν την παραγωγικότητα των διαφόρων τύπων μηχανημάτων αναλυτικά. 6. Να κατανοούν τα οικονομικά ζητήματα της χρήσης των μηχανημάτων και να χρησιμοποιούν κατάλληλα εργαλεία για τον προσδιορισμό της οικονομικής ζωής τους. 7. Να γνωρίζουν και να μπορούν να διαχειριστούν σε βασικό επίπεδο θέματα υγείας και ασφάλειας, εφοδιαστικής αλυσίδας, οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργοταξίων κατασκευαστικών έργων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αναγνώριση τύπων εργοταξίων. Επιλογή θέσης εργοταξίου (σχεδιασμός, μεθοδολογία και προγραμματισμός). Χωροθέτηση εγκαταστάσεων εργοταξίου (προσωρινές εγκαταστάσεις, κτίρια, αποθηκευτικοί χώροι, συνεργεία). Παρουσίαση των βασικών δομικών μηχανημάτων και της λειτουργίας τους και ανάλυση των κριτηρίων επιλογής τους. Παρουσίαση της μεθοδολογίας της Λειτουργικής Ανάλυσης και εφαρμογή. Ανάλυση των οικονομικών διαστάσεων που αφορούν στα μηχανήματα (κτήση, επένδυση, απόσβεση, αντικατάσταση). Εργασιακές σχέσεις και οργάνωση ανθρωπίνου δυναμικού εργοταξίου (προσόντα, καθήκοντα). Αποδόσεις μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού (συνδυασμός με τις απαιτήσεις της παραγωγής). Υγεία και ασφάλεια στο εργοτάξιο. Διαχείριση προμηθειών εργοταξίου. Διαχείριση παραπροϊόντων και αποβλήτων εργοταξίου. Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης εργοταξίου με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας moodle. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας faculty.auth.gr. Χρήση εφαρμογών τηλεκπαίδευσης. Χρήση online εφαρμογών για συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά δεδομένων από το πεδίο.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,3
Σεμινάρια40,1
Άσκηση Πεδίου60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων120,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων40,1
Εκπόνηση μελέτης (project)200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1264,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Βαθμός γραπτού Βαθμός εργασιών Βαθμός εκπονηθείσας μελέτης
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δομικές Μηχανές, λειτουργική ανάλυση και κοστολόγηση έργων πολιτικού μηχανικού Κλαίρη Πετρουτσάτου, Μαρίνα Μαρινέλλη, Εκδόσεις Κριτική, 2018
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κοκκάλης, Δ. (2011). Ασφάλεια στην εργασία, Διδακτικές σημειώσεις, Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση Φωτιάδης, Γ. (2002). Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων Δομικών Έργων, Διδακτικές σημειώσεις, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ.-Τμήμα εκδόσεων Peurifoy, R., Schexnayder, C.J., and Shapira, A. Construction Planning, Equipment, and Methods, Edition: 8th. Nunnally, S.W. (2014). Construction Methods and Management. Vorster, M. (2009). Construction Equipment Economics.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-01-2024