ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ / Project Management
ΚωδικόςΤΣ4300
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20001035

Πρόγραμμα Σπουδών: (ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ) ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό845

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 542
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600242468
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΣ4300
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά τη λήξη του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν: 1. Να κατανοούν την ορολογία και το περιεχόμενο των εννοιών στη διαχείριση έργων. 2. Να γνωρίζουν τις διεργασίες της διαχείρισης έργων ως προς: α) το περιεχόμενό τους, β) την σκοπιμότητά τους, γ) τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους, δ) τον τρόπο εφαρμογής τους και ε) τα παραγόμενα από την εφαρμογή τους. 3. Να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν ή να συμμετέχουν στην εφαρμογή των διαφόρων τεχνικών υλοποίησης των διεργασιών της διαχείρισης έργων. 4. Να αξιοποιούν πηγές στις οποίες θα μπορούν εύκολα να ανατρέξουν για την πληροφόρηση και τη συνεχή επιμόρφωσή τους σε θέματα διαχείρισης έργων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στα περιεχόμενα του μαθήματος εμπίπτουν: α) Ορισμός και ανάλυση της έννοιας του έργου (υποέργα, πακέτα εργασίας,προγράμματα, χαρτοφυλάκια) και της διαχείρισης έργων. β) Ανάλυση της έννοιας του κύκλου ζωής και της χρήσης του ως εργαλείου διαχείρισης τεχνικών έργων. γ) Παρουσίαση και ανάλυση των ομάδων διεργασιών και των διεργασιών διαχείρισης έργου (ταξινόμηση, συσχετίσεις, περιγραφή, ανάλυση (εισαγόμενα – παραγόμενα)). δ) Παρουσίαση και ανάλυση τεχνικών – εργαλείων εφαρμογής των διεργασιών διαχείρισης έργου – Παραδείγματα εφαρμογής. ε) Παρουσίαση των περιοχών γνώσεων στη διαχείριση έργων: Ενοποίησης – Σκοπού – Χρόνου – Κόστους – Ποιότητας – Επικοινωνιών – Κινδύνων – Προμηθειών - Ανθρώπινων Πόρων - Συμμετόχων. στ) Διαχείριση έργων με τη χρήση πληροφορικής: Αναφορά σε προγράμματα λογισμικούδιαχείρισης έργων. ζ) Διαδικασίες πιστοποίησης διαχειριστών έργου: Φορείς πιστοποίησης, αντικείμενο,μεθοδολογία.
Λέξεις Κλειδιά
Διαχείριση τεχνικών έργων, Εγχειρίδιο Γνώσης Διαχείρισης Έργων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων85
Εκπόνηση μελέτης (project)
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μέσω γραπτής εξέτασης 100%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Δημητριάδης, Α. (2009) ‘Διοίκηση - Διαχείριση Έργου’ , Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών Μον. ΕΠΕ, Αθήνα. 2. Larson, E.W. and Gray, C. F. (2018)‘Διοίκηση Έργων: Η Διαδικασία Διοίκησης’, 7ηέκδοση, Κλειδάριθμος, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Shtub,Avraham, Bard, Jonathan F. and Globerson, Shlomo (2008)‘Διαχείριση Έργων (Διεργασίες, Μεθοδολογία και Τεχνικοοικονομική)’, 2ηέκδοση, Επίκεντρο, Αθήνα. 2. Burke, Rory (2002) ‘Διαχείριση Έργου Project Management –Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου', Κριτική, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-03-2021