Γαλλική Γλώσσα Ι: Γραπτός Λόγος: Μορφοσύνταξη Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓαλλική Γλώσσα Ι: Γραπτός Λόγος: Μορφοσύνταξη Ι / Written discourse-Morphology/Syntax
Τίτλος στα ΓαλλικάLangue française I : discours écrit. Morphosyntaxe I
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-01
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006333

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓαλλική Γλώσσα Ι: Γραπτός Λόγος: Μορφοσύνταξη Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600242614
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Έννοιες, ανάλυση και ανάπτυξη μεταγλώσσας - Βελτίωση του γραπτού λόγου: εφαρμογές, παραγωγικές δραστηριότητες - Ανάπτυξη προσληπτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων: εφαρμογές, παραγωγικές δραστηριότητες - Δομική ανάλυση κειμένων: εφαρμογές, παραγωγικές δραστηριότητες - Ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μια περιγραφική ανάλυση και μελέτη των κύριων χαρακτηριστικών της δομής της Γαλλικής Γλώσσας εστιάζοντας στα ακόλουθα επίπεδα ανάλυσης και μελέτης: μορφολογία, σύνταξη και σημασιολογία. Εξετάζονται τα εξής μέρη του λόγου: προσδιοριστικά, ονοματικό σύνολο, επιθετικός προσδιορισμός, αντωνυμίες. 13 ενότητες 1 Ονοματικό σύνολο. Kατηγορίες Poisson-Quinton S., R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, 2002, Grammaire expliquée du français, CLE International, Paris. Riegel M. et al., 1994, Grammaire méthodique du français, PUF, Paris. 2 Εκτενές ονοματικό σύνολο Poisson-Quinton S., R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, 2002, Grammaire expliquée du français, CLE International, Paris. Riegel M. et al., 1994, Grammaire méthodique du français, PUF, Paris. 3 Συντακτικές λειτουργίες ονοματικού συνόλου Poisson-Quinton S., R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, 2002, Grammaire expliquée du français, CLE International, Paris. Riegel M. et al., 1994, Grammaire méthodique du français, PUF, Paris. 4 Προσδιοριστές Poisson-Quinton S., R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, 2002, Grammaire expliquée du français, CLE International, Paris. Riegel M. et al., 1994, Grammaire méthodique du français, PUF, Paris. 5 Παράλειψη προσδιοριστή Poisson-Quinton S., R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, 2002, Grammaire expliquée du français, CLE International, Paris. Riegel M. et al., 1994, Grammaire méthodique du français, PUF, Paris. 6 Δραστηριότητες 7 Επίθετα Poisson-Quinton S., R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, 2002, Grammaire expliquée du français, CLE International, Paris. Riegel M. et al., 1994, Grammaire méthodique du français, PUF, Paris. 8 Συντακτικές λειτουργίες επιθέτου Poisson-Quinton S., R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, 2002, Grammaire expliquée du français, CLE International, Paris. Riegel M. et al., 1994, Grammaire méthodique du français, PUF, Paris. 9 Δραστηριότητες 10 Αντωνυμίες Poisson-Quinton S., R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, 2002, Grammaire expliquée du français, CLE International, Paris. Riegel M. et al., 1994, Grammaire méthodique du français, PUF, Paris. 11 Αντωνυμίες Poisson-Quinton S., R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, 2002, Grammaire expliquée du français, CLE International, Paris. Riegel M. et al., 1994, Grammaire méthodique du français, PUF, Paris. 12 Δραστηριότητες 13 Ανασκόπηση μαθήματος - Ανατροφοδότηση
Λέξεις Κλειδιά
δομή, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, προσδιοριστικά, ονοματικά σύνολα, επιθετικός προσδιορισμός, αντωνυμίες.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια251
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων190,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών ελέγχεται με συνεχή αξιολόγηση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Poisson-Quinton S., R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, 2002, Grammaire expliquée du français, CLE International, Paris.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Bentolila A., 1995, Grammaire alphabétique, Nathan, Paris. -Dubois J. et al., 2002, Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris. -Eluerd R., 2002, Grammaire descriptive de la langue française, Nathan, Paris.- Girodet J., 2007, Pièges et difficultés de la langue française, Bordas, Paris. -Riegel Martin et al, 1994, Grammaire méthodique du français, PUF, Paris.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-10-2023