Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: Προφορικός Λόγος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: Προφορικός Λόγος / French language III : Oral speech
Τίτλος στα ΓαλλικάLangue Française III : Discours oral
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-07
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006346

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: Προφορικός Λόγος
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600242620
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού αναμένεται να αναπτύξουν δεξιοτήτες κατανόησης, διάδρασης και παραγωγής προφορικού λόγου μέσα από μία κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση ποικίλων προφορικών και οπτικο-ακουστικών πολυτροπικών κειμένων. Θα εξασκηθούν επίσης στο να παράγουν λόγο στη γλώσσα-στόχο με λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία, με συνοχή και συνεκτικότητα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
To μάθημα αρθρώνεται γύρω από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες στο πλαίσιο των οποίων προτείνονται στους φοιτητές διαφόρων τύπων γλωσσικές δραστηριότητες, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν αντίληψη, παραγωγή και συνδιαλλαγή στον προφορικό λόγο. Δίνεται επίσης έμφαση στην κοινωνικοπολιτισμική γνώση και τη διαπολιτισμική επίγνωση. Η παραγωγή προφορικού λόγου γίνεται με συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους. Περιεχόμενο μαθήματος ανά εβδομάδα Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στο μάθημα- Παρουσίαση θεματικών ενοτήτων και στόχων του μαθήματος. Εβδομάδα 2: 1η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου Εβδομάδα 3η: 1η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου Εβδομάδα 4η: 2η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου Εβδομάδα 5η: 2η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου Εβδομάδα 6η: 3η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου Εβδομάδα 7η: 3η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου Εβδομάδα 8η: 4η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου Εβδομάδα 9η: 4η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου Εβδομάδα 10η: Προφορική παρουσία εργασίας σε συγκεκριμένο θέμα Εβδομάδα 11η: Προφορική παρουσία εργασίας σε συγκεκριμένο θέμα Εβδομάδα 12η: Προφορική παρουσία εργασίας σε συγκεκριμένο θέμα Εβδομάδα 13η: Τελική Προφορική εξέταση
Λέξεις Κλειδιά
Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής, προφορικού λόγου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Podcast
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η χρήση των ΤΠΕ είναι απαραίτητη για τη δια ζώσης διδασκαλία, για την παραγωγή των εργασιών και τις προφορικές παρουσιάσεις καθώς και για την ανατροφοδότηση και επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση251
Άσκηση Πεδίου251
Σύνολο502
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Στην αξιολόγηση ελέγχεται αν ο φοιτητής είναι ικανός ν'αναπτύξει στα γαλλικά δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου επιπέδου Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
http://youtube.com/watch? http://www.TV5.org,TVM6,France1, France2,3,4,5 Radios : France inter, Europe1,France info,sud radio
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-10-2021