Διδακτική των ξένων γλωσσών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδακτική των ξένων γλωσσών / Didactics
Τίτλος στα ΓαλλικάDidactique
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-09
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006348

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτική των ξένων γλωσσών
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600242622
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
o Απόκτηση βασικών γνώσεων στις διδακτικο-παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης o Εξοικείωση με την ορολογία διδασκαλίας/εκμάθησης ξένων γλωσσών-πολιτισμών: γενικός σκοπός της διδασκαλίας, ειδικοί/λειτουργικοί στόχοι, έννοια των Αναλυτικών Προγραμμάτων, καθώς και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) o Εξάσκηση με εφαρμογές σύγχρονων διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων o Ανάπτυξη γενικών και γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων: εφαρμογές, παραγωγικές δραστηριότητες στη σχολική τάξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών κι φοιτητριών με τις έννοιες της Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Ειδική Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα μεθοδολογικά ρεύματα διδασκαλίας-εκμάθησης κρίνεται απαραίτητη πριν την εφαρμογή των σύγχρονων διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων, όπως αυτές προβλέπονται από τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα, καθώς και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. 1. Εισαγωγή στα βασικές αρχές και έννοιες της Διδακτικής επιστήμης και τις επιστήμες αναφοράς. 2. Παραδοσιακές μεθοδολογίες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών/Άμεση Μέθοδος/Παραδείγματα 3. Ακουστική – Προφορική Μέθοδος /Δομική-Ολιστική-Οπτικοακουστική Μέθοδος/Παραδείγματα 4. Επικοινωνιακή Προσέγγιση/Παραδείγματα 5. Παρουσίαση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες 6. Δραστηριοκεντρική προσέγγιση – Δρασιακή προοπτική 7. Δραστηριοκεντρική προσέγγιση – Δρασιακή προοπτική 8. Δραστηριοκεντρική προσέγγιση – Δρασιακή προοπτική/Παραδείγματα -Εφαρμογές 9. Δραστηριοκεντρική προσέγγιση – Δρασιακή προοπτική/Παραδείγματα -Εφαρμογές 10. Κριτική Ανάγνωση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας 11. Η παιδαγωγική του Project 12. Ανασκόπηση μαθήματος – Ανατροφοδότηση 13. Προφορική παρουσίαση αυτόνομων ή ομαδικών εργασιών φοιτητών και φοιτητριών
Λέξεις Κλειδιά
μεθοδολογικά ρεύματα, επικοινωνιακές προσεγγίσεις, εφαρμογή στα εγχειρίδια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60,2
Εξετάσεις150,6
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές ή/και προφορικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και με τελική γραπτή δοκιμασία στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
BERARD, É., (1991). L’approche communicative. Théorie et pratiques. Paris : CLE International. BOYER, H. (et al.), (1990). Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère. Paris : CLE International. CONSEIL DE L’EUROPE, (2018). Cadre européen commun de référence sur les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de nouveaux descripteurs. www.coe.int/lang-cecr CONSEIL DE L’EUROPE, (2001). Cadre européen commun de référence sur les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Didier. CUQ, J.-P.et GRUCA, I., (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble : PUG. CUQ, J.-P., (2005). Dictionnaire de didactique du français. Paris : CLE International. DE CARLO, M. (1998). L’interculturel. Paris : CLE International. DEYRICH, M.-C., (2007). Enseigner les langues à l’école. Paris : Ellipses. GALISSON, R., (1980). D’hier à aujourd’hui la didactique générale des langues étrangères. Paris : CLE International. MARTINEZ, P., (2008) 5e éd. (1996 1èreéd.). La didactique des langues étrangères. Paris : PUF, Coll. Que sais-je ? NARCY-COMBES, M.-F., (2005). Précis de didactique. Devenir professeur de langue. Paris : Ellipses. PUREN, C., (1988). Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. Paris : CLE International. ROSEN, É., (2006). Le Point sur le Cadre européen commun de référence pour les langues. Paris : CLE International. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Π. & ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ, ΑΙΚ. (2013). Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση. ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ, Β., (2003). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-10-2023