Τεχνικές Ανάλυσης Λογοτεχνικών Κειμένων Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνικές Ανάλυσης Λογοτεχνικών Κειμένων Ι / Literary analysis techniques I
Τίτλος στα ΓαλλικάAnalyse du texte littéraire I
ΚωδικόςΥ-ΛΟΓ-01
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006335

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνικές Ανάλυσης Λογοτεχνικών Κειμένων Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Fanny-Φανή Maquet-Σαραφοπούλου
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600242633
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις ασκήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Εξάσκηση στη μελέτη σύντομων κειμένων της γαλλικής γραμματολογίας • Βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου (κατανόηση και έκφραση) • Εξοικείωση με τη βασική ορολογία της ανάλυσης κειμένων και της αφηγηματολογίας Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές/ήτριες εξοικειώνονται με παιδαγωγικές τεχνικές μέσα από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, προφορικές παρουσιάσεις καθώς και με την αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. Επίσης εξοικειώνονται με βασικές διδακτικές μεθόδους και με έννοιες όπως η (αυτο)αξιολόγηση της επίδοσης (προφορικής/γραπτής), η ανατροφοδότηση, το ομαδικό πνεύμα, κλπ., όλα απαραίτητα εφόδια όσον αφορά στο εργασιακό μέλλον και στη διδακτική επάρκεια των μελλοντικών αποφοίτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να διευκολυνθεί η αρχική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου από τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες. Για τον λόγο αυτό οι φοιτητές/τριες θα ασκηθούν πάνω: - Στην προφορική «αποδόμηση» ενός κειμένου (με στόχο να μελετήσουν τα στοιχεία που το αποτελούν, τις ιδέες που περιέχει και τη σειρά με την οποία αυτές παρουσιάζονται, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται, κλπ.), έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το νόημά του. - Στη γραπτή αναδόμηση του ίδιου κειμένου (περίληψη, απάντηση συγκεκριμένων ερωτήσεων, σχολιασμός), έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με την ορολογία και τις μεθόδους ανάλυσης ενός κειμένου και να προχωρήσουν κατόπιν σταδιακά στην λογοτεχνική ανάλυση. 13 εβδομάδες: 1. Εισαγωγικό μάθημα για για την εξοικείωση των φοιτητών με την ποιητική λειτουργία της γλώσσας 2. Τι είναι λογοτεχνία; Πως προσεγγίζεται ένα λογοτεχνικό κείμενο; 3. Ορολογία και μέθοδοι ανάλυσης του λογοτεχνικού κειμένου 4-11.- Μελέτη αποσπασμάτων λογοτεχνικών έργων όλων των αιώνων της Γαλλικής Λογοτεχνίας, με παράλληλες ατομικές ή ομαδικές εργασίες μέσα στην τάξη. - Προφορικές παρουσιάσεις εργασιών - Διορθώσεις εργασιών 12-13.- Επαναλήψεις και τεστ προετοιμασίας για τις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου.
Λέξεις Κλειδιά
Ανάλυση κειμένων, Αφηγηματολογία, Γαλλική Λογοτεχνία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
E-mail, ιστοσελίδες σχετικές με το μάθημα, αποσπάσματα ταινιών, θεατρικών παραστάσεων κλπ.,σχετικών με το εκάστοτε κείμενο που παρουσιάζεται στο μάθημα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Εργαστηριακή Άσκηση391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,6
Εξετάσεις90,4
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενεργή συμμετοχή με προφορικές και γραπτές εργασίες μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και γραπτή εξέταση 2,5 ωρών στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Xavier Darcos, Histoire de la Littérature Française, Paris, Hachette, 2019. Michel Brix, Histoire de la littérature française, voyage guidé dans les lettres du XIe au XXe siècle, De Boeck,2015.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-02-2020