Σύγχρονος Γαλλικός Πολιτισμός και Θεσμοί της Γαλλικής κοινωνίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣύγχρονος Γαλλικός Πολιτισμός και Θεσμοί της Γαλλικής κοινωνίας / Contemporary French Civilization and Institutions of the French society
Τίτλος στα ΓαλλικάCivilisation française contemporaine et institutions sociales
ΚωδικόςΥ-ΛΟΓ-07
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006351

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣύγχρονος Γαλλικός Πολιτισμός και Θεσμοί της Γαλλικής κοινωνίας
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600242639
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολιτισμού και των θεσμών της Γαλλίας σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό και την πορεία του. - Κατανόηση εισαγωγικών πολιτισμικών θεωριών. - Εξοικείωση με τις αρχές της ετερότητας, της διαφορετικότητας και της διαπολιτισμικότητας. - Απόκτηση μια διεπιστημονικής οπτικής στα πλαίσια της διδακτικής της ξένης γλώσσας. - Εξάσκηση στην ανάλυση δεδομένων μέσω έντυπης και ψηφιακής βιβλιογραφίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα μελετά το σύγχρονο γαλλικό πολιτισμό και τους θεσμούς της γαλλικής κοινωνίας. Μεταξύ των άλλων, προσεγγίζεται η οργάνωση της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας, το πολιτικό της σύστημα, η κουλτούρα της και η απήχησή της στον κόσμο καθώς και oι αλληλεπιδράσεις του γαλλικού πολιτισμού με τους άλλους πολιτισμούς. 1. Εισαγωγικές έννοιες : πολιτισμός και κουλτούρα 2. Σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Γαλλίας του 20ου αιώνα (I) 3. Σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Γαλλίας του 20ου αιώνα (II) 4. Η οργάνωση του γαλλικού πολιτικού συστήματος 5. Γαλλικοί και Ευρωπαϊκοί θεσμοί 6. Η εικόνα της σύγχρονης Γαλλίας στον κόσμο : Ευρώπη, Γαλλοφωνία, Παγκοσμιοποίηση 7. Όψεις της γαλλικής κοινωνίας (I) 8. Όψεις της γαλλικής κοινωνίας (II) 9. Η καθημερινή ζωή των Γάλλων 10. Η Γαλλία των επιστημών και των τεχνολογιών 11. Οι καλλιτεχνικές τάσεις στη Γαλλία του 20ου αιώνα 12. Ο αιώνας των διανοουμένων : Φιλοσοφία και Γράμματα 13. Το μάθημα του πολιτισμού στα πλαίσια του F.L.E. (Français Langue Étrangère)
Λέξεις Κλειδιά
Πολιτισμός, κουλτούρα, γαλλικοί θεσμοί, γαλλική κοινωνία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού μέσω Η/Υ, power point, κ.ά. E-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Άσκηση Πεδίου281,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Εκπόνηση μελέτης (project)100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του μαθήματος ελέγχεται με γραπτή τελική εξέταση διάρκειας 2.5 ωρών και με γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (τεστ, σύνταξη σύντομων γραπτών εργασιών κτλ.).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
AGULHON Maurice, NOUSCHI André, La France de 1940 à nos jours, Paris, éditions Fernand-Nathan, 1972 CHEVALIER Jean-Pierre, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France, Dalloz, 2009 DIGUET Jérôme, Dictionnaire des institutions françaises, Bruxelles, Université de Boeck, 1999 DUBY Georges, MANDROU Robert, Histoire de la civilisation française XVIIe – XXe siècle, Paris, Armand Colin, 2e édition, 1958, p. 265-371 GOETSCHEL Pascale, LOYER Emmanuelle, Histoire culturelle et intellectuelle de la France au XXe siècle, Paris, Armand Colin, coll. : « Cursus », série « Littérature », 1995 LECLERC Gérard, La Mondialisation culturelle. Les civilisations à l’épreuve, Paris, PUF, 2000 MORIN Edgar, Pour sortir du XXe siècle, Paris, Fernand Nathan, coll. : « Points/Essais », 1981 MORIN Edgar, Pour une politique de civilisation, Arlea, 2002 MORIN Edgar, Pour entrer dans le XXIème siècle, Points, 2004 MORIN Edgar, L'Europe à deux visages. Humanisme et barbarie, Paris, Lemieux éditeur, 2015 RÉMOND René, Introduction à l'histoire de notre temps – 3. Le XXe siècle, de 1914 à nos jours, Paris, Seuil, coll. : « Points Histoire », 2002 [1974] THORAVAL Jean, Les grandes étapes de la civilisation française, Paris, Bordas, 1983 [1978], p. 395-620 TODOROV Tzvetan, Face à l'extrême, Paris, Seuil, coll. : « La couleur des idées », 1991
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-11-2022