Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙΙ: Μυθιστόρημα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓαλλική Λογοτεχνία ΙΙΙ: Μυθιστόρημα / French Literature III: Novel
Τίτλος στα ΓαλλικάLittérature française III : le roman jusqu'à la Révolution française
ΚωδικόςΥ-ΛΟΓ-12
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006365

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓαλλική Λογοτεχνία ΙΙΙ: Μυθιστόρημα
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600242644
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξάσκηση στη μελέτη κειμένων της γαλλικής μυθιστορηματικής παραγωγής Βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου (κατανόηση και έκφραση) Εξοικείωση με τη βασική ορολογία της ανάλυσης κειμένων και της αφηγηματολογίας Απόκτηση βασικών γνώσεων στην ιστορία της γαλλικής λογοτεχνίας Αυτονόμηση στη μελέτη και ερμηνεία διαφορετικών λογοτεχνικών κειμένων Ικανότητα διάκρισης διαφορετικών ειδών λόγου και υφολογικών χαρακτηριστικών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Με άξονα το λογοτεχνικό είδος μελετάται η γαλλική μυθιστορηματική παραγωγή ανά τους αιώνες, συνδυάζοντας ιστορία της λογοτεχνίας και ζητήματα ποιητικής. Το μάθημα προτείνει μια ιστορική διαδρομή της γαλλικής μυθιστορηματικής παραγωγής από το μεσαίωνα μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης παραγωγής: προβλήματα που θέτει το μυθιστόρημα, εξέλιξη και μετατροπές του είδους, δομή και σημασία, συστατικά στοιχεία. Μελέτη αποσπασμάτων αντιπροσωπευτικών μυθιστορηματικών έργων, και εκμάθηση ειδικών όρων για τη μελέτη του μυθιστορηματικού κειμένου.Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες εξασκούν και ενισχύουν δεξιότητες στην έρευνα, ανάλυση και ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων, εξοικειώνονται με διδακτικές τεχνικές για την κριτική και φιλολογική προσέγγιση της λογοτεχνίας και για τη σύνθεση και παρουσίαση ιδεών και επιχειρημάτων. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενική εισαγωγή εξέλιξης του γαλλικού μυθιστορήματος και εξήγηση όρων που χρησιμοποιούνται στο μυθιστόρημα (narrateur, référent, temporalité, polyphonie, κλπ.) 2. Διάφοροι τύποι μυθιστορημάτων (p.x. épistolaire, noir, pastoral, κλπ,) 3. Το μεσαιωνικό μυθιστόρημα 4. Το μυθιστόρημα στην Αναγέννηση 5. François Rabelais 6. Το μυθιστόρημα στον 17ο αιώνα: a) βουκολικό και ηρωικό μυθιστόρημα 7. Το μυθιστόρημα στον 17ο αιώνα: b) κωμικό μυθιστόρημα και διήγημα 8. Το μυθιστόρημα στον 17ο αιώνα: c) Mme de La Fayette, histoires secrètes, utopie. 9. Το μυθιστόρημα στον 17ο αιώνα: d) Télémaque, μορφές παραμυθιών 10. Το μυθιστόρημα στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα a) Montesquieu, Marivaux 11. Το μυθιστόρημα στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα: b)Prévost, Lesage 12. Το μυθιστόρημα στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα: Le roman philosophique 13. Το μυθιστόρημα στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα: L’eprit libertin
Λέξεις Κλειδιά
μυθιστόρημα, ιστορία, λογοτεχνία, ποιητική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
προβολή μέσω power point, προβολή ταινιών, χρήση οπτικο-ακουστικου υλικου μέσω HY
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια150,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων682,7
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του μαθήματος από τον κάθε φοιτητή ελέγχεται είτε με γραπτή τελική εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών, είτε προφορική, είτε και τα δύο ανάλογα με τον διδάσκοντα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman, Paris, Grasset, 1972. Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1975-78. Georges Lukacs, La théorie du roman, Paris, Gonthier, 1963. Pierre Chartier, Introduction aux grandes théories du roman, Paris, Armand Colin 2007. Girard René, Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris, Grasset, 1961. Bourneuf Roland, Ouellet Réal, L'Univers du roman, Paris, PUF, 1972 Vincent Jouve, La Poétique du roman, Paris, Armand Colin, 2007. Michel Raimond, Le Roman, Armand Colin, 2002. Henri Coulet, Le roman jusqu’à la Révolution, Paris, Armand Colin, 2 volumes, 1967-196 Collection littéraire Lagarde-Michard (Moyen Age, XVIème s., XVIIème s., XVIIIème s.) Paris, Bordas.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2023