Θεωρίες σημειωτικής και μετάφραση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘεωρίες σημειωτικής και μετάφραση / Theories of Semiotics and Translation
Τίτλος στα ΓαλλικάTheories semiotiques et traduction
ΚωδικόςΕ344
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018741

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΚατ' Επιλογήν ΥποχρεωτικάΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘεωρίες σημειωτικής και μετάφραση
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600242682
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: - να οριοθετούν το περιεχόμενο της σημειωτικής, - να γνωρίζουν τις σχολές της - να γνωρίζουν τους κύριους εκπροσώπους της σημειωτικής και τα πεδία εφαρμογής της - να γνωρίζουν τους ειδικούς που προσεγγίζουν σημειωτικά τη μετάφραση - να αναγνωρίζουν τις σημειολογικές συνιστώσες στη μεταφραστική διαδικασία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών στη Σημειολογία με σκοπό την εφαρμογή των σημειολογικών προσεγγίσεων στη μετάφραση. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η οριοθέτηση του πεδίου μελέτης και της ιστορικής πορείας της Σημειολογίας/Σημειωτικής, καθώς και η παρουσίαση των σημαντικότερων θεωρητικών, των βασικών εννοιών, των σημερινών ρευμάτων και των πεδίων εφαρμογής της σημειολογίας.
Λέξεις Κλειδιά
Σημειωτικές θεωρίες, σχολές, βασικές έννοιες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Εργαστηριακή Άσκηση281,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων130,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών783,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με γραπτές εξετάσεις ή ατομική εργασία στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Λαγοπουλος, Αλέξανδρος-Φαίδων & Κάριν Boklund-Λαγοπουλου (2016). Θεωρία σημειωτικής: Η παράδοση του Ferdinand de Saussure. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Κουρδής Ευάγγελος (2020). Σημειωτική και μετάφραση: Από τη σημείωση στη διασημειωτικότητα. Αθήνα. Καρδαμίτσα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Barthes, Roland (1957). Mythologies. Paris: Seuil. 2. Barthes, Roland (1964): “ Eléments de Sémiologie”, Communications 4: 91-135 3. Cobley, Paul (2001). The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics. London and New York: Routledge. 4. Danesi, Marcel (2000). Encyclopedic Dictionary of Semiotics, Media, and Communications. Toronto: University of Toronto Press. 5. Eco, Umberto (1992). La production des signes. Paris: Librairie Générale Française. 6. Eco, Umberto (1994). θεωρία σημειωτικής. Αθήνα: Γνώση. 7. Eco, Umberto (2003). Εμπειρίες μετάφρασης. Λέγοντας σχεδόν το ίδιο. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 8. Fabbri, Paolo (2008). Le tournant sémiotique. Paris: Lavoisier. 9. Fontanille, Jacques (1995). Sémiotique du visible: des mondes de lumière. Paris : PUF. 10. Goupe μ. (1992). Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image. Paris: Seuil. 11. Greimas, Algirdas.-Julien & Joseph Courtes (1993). Sémiotique. Dictionnaire raisonnée de la théorie du langage. Hachette: Paris. 12. Greimas, Algirdas.-Julien (1963). Semantique structurale. Hachette: Paris. 13. Jakobson, Roman (1963). Essais de linguistique generale. Les fondations du langage. Paris: Minuit. 14. Joly, Martine (1993). Introduction à l’analyse de l’image. Paris: Nathan. 15. Klinkenberg, Jean Marie (1996). Précis de sémiotique générale. Bruxelles: De Boeck. 16. Kress, Gunther & Theo van Leeuwen (1996). Reading images – The grammar of visual design. London: Routledge, 1996. 17. Lotman, Juri ( 2004 [1992]). Culture and explosion. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 18. Lotman, Juri (2013). The Unpredictable Workings of Culture. Tallinn: Tallinn University Press. 19. Lotman, Juri (1990). Universe of the Mind. Indiana University Press: Bloomington and Indianapolis. 20. Nöth, Winfried. 1995. Handbook of Semiotics. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press. 21. Salupere, Silvi, Peeter Torop & Kalevi Kull (eds.) (2013). Beginnings of the Semiotics of Culture. Tartu: Trtu University Press. 22. Tryfonas, Peter-Pericles (ed.) (2015). International Handbook of Semiotics. Dordrecht: Springer. 23. Van Leeuwen, Theo (2005). Introducing Social Semiotics. London & New York: Routledge. 24. Van Leeuwen, Theo (2011). The Language of Colour. London and New York: Routledge. 25. Δημητρίου, Σωτήρης (1998). Λεξικό όρων επικοινωνίας και σημειωτικής ανάλυσης. Αθήνα: Εκ
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-12-2023