Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις της πολυγλωσσίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις της πολυγλωσσίας / Sociolinguistics Approaches of plurilingualism
Τίτλος στα ΓαλλικάApproches sociolinguistiques du plurilinguisme
ΚωδικόςΚΕ-ΓΛΩ-25
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006483

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις της πολυγλωσσίας
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600242685
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα - κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες της πολυγλωσσίας και της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης - εντρυφήσουν τις ιδιαιτερότητες των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που εντάσσονται στον τομέα της διδακτικής της πολυγλωσσίας και των πλουραλιστικών προσεγγίσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης - συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω της παραγωγής πλουραλιστικών δραστηριοτήτων - εξοικειωθούν με την ανάπτυξη διδακτικών ενοτήτων σύμφωνα με τις πλουραλιστικές προσεγγίσεις και το Πλαίσιο Αναφοράς για τις Πλουραλιστικές Προσεγγίσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης - θα εξασκηθούν στη χρήση των εργαλείων για την ανάπτυξη και ανάλυση του πολύγλωσσου επικοινωνιακού ρεπερτορίου και της πολυγλωσσικής δεξιότητας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω αντικείμενα μέσω μίας θεωρητικής αλλά και πρακτικής προσέγγισης: - Μονογλωσσία / Πολυγλωσσία – Πολυπολιτισμικότητα - Τυπολογία πολυγλωσσικών – πολυπολιτισμικών καταστάσεων - Φαινόμενα γλωσσικής επαφής - Κοινωνιογλωσσικές όψεις της μετανάστευσης - Πλουραλιστικές προσεγγίσεις και Πλαίσιο Αναφοράς για τις Πλουραλιστικές Προσεγγίσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης - Πολύγλωσσο επικοινωνιακό ρεπερτόριο και πολύγλωσση επικοινωνιακή δεξιότητα - Γλωσσικές αναπαραστάσεις της πολυγλωσσίας - Γαλλικά ως δεύτερη γλώσσα
Λέξεις Κλειδιά
γλωσσική επαφή, πολυγλωσσία, διγλωσσία, πολυγλωσσία και μετανάστευση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Εργαστηριακή Άσκηση261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών783,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές και προφορικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και με μία τελική μικρο-έρευνα στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Gajo, L., Matthey, M., Moore, D. et Serra, C. (2004). Un parcours au contact des langues, Paris, LAL, Crédif, Didier. Moore, D. (2006). Plurilinguismes et école, Paris, LAL, Crédif, Didier.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-12-2019