Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις, εναλλαγή κωδίκων και πολυγλωσσία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις, εναλλαγή κωδίκων και πολυγλωσσία / Sociolinguistic representations, code-switching and plurilingualism
Τίτλος στα ΓαλλικάReprésentations langagières, alternances codiques et plurilinguisme
ΚωδικόςΚΕ-ΓΛΩ-26
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006484

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις, εναλλαγή κωδίκων και πολυγλωσσία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600242686
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα • κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες των βασικών εννοιών της πολυγλωσσίας όπως το επικοινωνιακό πολυγλωσσικό ρεπερτόριο, οι γλωσσικές αναπαραστάσεις και η εναλλαγή κωδίκων • συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη μέσω της συλλογής δεδομένων των γλωσσικών αναπαραστάσεων και της εναλλαγής κωδίκων • εξοικειωθούν με τη χρήση ερευνητικών εργαλείων για τη συλλογή των γλωσσικών αναπαραστάσεων • εξασκηθούν στη συγγραφή των γλωσσικών αυτοβιογραφιών και την ανάλυσή τους • εξασκηθούν στη χρήση των εργαλείων για τη χρήση της εναλλαγής κωδίκων στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες στις έννοιες της κοινωνιογλωσσικής αναπαράστασης και της εναλλαγής κωδίκων, βασικό χαρακτηριστικό του πολύγλωσσου επικοινωνιακού ρεπερτορίου. Το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω αντικείμενα μέσω μίας θεωρητικής αλλά και πρακτικής προσέγγισης: - Εναλλαγή κωδίκων και γλωσσική παρεμβολή - Εναλλαγή κωδίκων και δάνεια - Εναλλαγή κωδίκων και μίξη γλωσσικών κωδίκων - Προσεγγίσεις ανάλυσης της εναλλαγής κωδίκων και τύποι εναλλαγής κωδίκων - Λειτουργίες της εναλλαγής κωδίκων - Εναλλαγή κωδίκων και διδασκαλία/εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας - Κοινωνιογλωσσικές έρευνες για συλλογή δεδομένων και ανάλυση της εναλλαγής κωδίκων - Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις και πολυγλωσσία - Γλωσσική αυτοβιογραφία - Κοινωνιογλωσσικές αναπαράστασεις και διδασκαλία/εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας - Κοινωνιογλωσσικές έρευνες για συλλογή δεδομένων και ανάλυση των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων.
Λέξεις Κλειδιά
γλωσσικές αναπαραστάσεις, γλωσσική αυτοβιογραφία, αναστοχασμός, αναστοχαστικά σχέδια, εναλλαγή κωδίκων, πολυγλωσσία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1255
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές και προφορικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και με μία τελική μικρο-έρευνα στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-01-2020