Θεωρίες Σημειωτικής και Μετάφραση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘεωρίες Σημειωτικής και Μετάφραση / Theories of Semiotics and Translation
Τίτλος στα ΓαλλικάTheories semiotiques et traduction
ΚωδικόςΚΕ-ΜΕΤ-23
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006460

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘεωρίες Σημειωτικής και Μετάφραση
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600242692
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να οριοθετούν το περιεχόμενο της σημειωτικής, να γνωρίζουν τις σχολές της και τους κύριους εκπροσώπους της, τα πεδία εφαρμογής της.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών στη Σημειολογία με σκοπό την εφαρμογή των σημειολογικών προσεγγίσεων στη μετάφραση. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η οριοθέτηση του πεδίου μελέτης και της ιστορικής πορείας της Σημειολογίας/Σημειωτικής, καθώς και η παρουσίαση των σημαντικότερων θεωρητικών, των βασικών εννοιών, των σημερινών ρευμάτων και των πεδίων εφαρμογής της σημειολογίας.
Λέξεις Κλειδιά
Σημειωτικές θεωρίες, σχολές, βασικές έννοιες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Εργαστηριακή Άσκηση261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών783,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με γραπτές εξετάσεις ή ατομική εργασία στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Λαγοπουλος, Αλέξανδρος-Φαίδων & Κάριν Boklund-Λαγοπουλου (2016). Θεωρία σημειωτικής: Η παράδοση του Ferdinand de Saussure. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 2. Κουρδής, Ε. (2020). Σημειωτική και μετάφραση: από τη σημείωση στη διασημειωτικότητα. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου- Καρδαμίτσα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Barthes, Roland (1957). Mythologies. Paris: Seuil. 2. Barthes, Roland (1964): “ Eléments de Sémiologie”, Communications 4: 91-135 3. Cobley, Paul (2001). The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics. London and New York: Routledge. 4. Danesi, Marcel (2000). Encyclopedic Dictionary of Semiotics, Media, and Communications. Toronto: University of Toronto Press. 5. Eco, Umberto (1992). La production des signes. Paris: Librairie Générale Française. 6. Eco, Umberto (1994). θεωρία σημειωτικής. Αθήνα: Γνώση. 7. Eco, Umberto (2003). Εμπειρίες μετάφρασης. Λέγοντας σχεδόν το ίδιο. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 8. Fabbri, Paolo (2008). Le tournant sémiotique. Paris: Lavoisier. 9. Fontanille, Jacques (1995). Sémiotique du visible: des mondes de lumière. Paris : PUF. 10. Goupe μ. (1992). Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image. Paris: Seuil. 11. Greimas, Algirdas.-Julien & Joseph Courtes (1993). Sémiotique. Dictionnaire raisonnée de la théorie du langage. Hachette: Paris. 12. Greimas, Algirdas.-Julien (1963). Semantique structurale. Hachette: Paris. 13. Jakobson, Roman (1963). Essais de linguistique generale. Les fondations du langage. Paris: Minuit. 14. Joly, Martine (1993). Introduction à l’analyse de l’image. Paris: Nathan. 15. Klinkenberg, Jean Marie (1996). Précis de sémiotique générale. Bruxelles: De Boeck. 16. Kress, Gunther & Theo van Leeuwen (1996). Reading images – The grammar of visual design. London: Routledge, 1996. 17. Lotman, Juri ( 2004 [1992]). Culture and explosion. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 18. Lotman, Juri (2013). The Unpredictable Workings of Culture. Tallinn: Tallinn University Press. 19. Lotman, Juri (1990). Universe of the Mind. Indiana University Press: Bloomington and Indianapolis. 20. Nöth, Winfried. 1995. Handbook of Semiotics. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press. 21. Salupere, Silvi, Peeter Torop & Kalevi Kull (eds.) (2013). Beginnings of the Semiotics of Culture. Tartu: Trtu University Press. 22. Tryfonas, Peter-Pericles (ed.) (2015). International Handbook of Semiotics. Dordrecht: Springer. 23. Van Leeuwen, Theo (2005). Introducing Social Semiotics. London & New York: Routledge. 24. Van Leeuwen, Theo (2011). The Language of Colour. London and New York: Routledge. 25. Δημητρίου, Σωτήρης (1998). Λεξικό όρων επικοινωνίας και σημειωτικής ανάλυσης. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη,
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-12-2023