ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ / Algorithm Analysis and Design
ΚωδικόςΤΗ2802
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Πετραντωνάκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000681

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600242830
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΗΥ3602 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΜΑ0301 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΜΑ0701 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να: 1. Αντιλαμβάνονται πιο ολοκληρωμένα τους πιο δημοφιλείς αλγορίθμους και δομές δεδομένων. 2. Αναλύουν την ασυμπτωτική επίδοση των αλγορίθμων. 3. Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές σχεδίασης αλγορίθμων. 4. Να συνθέτουν αποδοτικούς αλγορίθμους σε τυπικά προβλήματα μηχανικού. 5. Αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα των διαφόρων λύσεων στα διάφορα πεδία εφαρμογής 6. Να επιλύουν αναδρομικές σχέσεις που εμφανίζονται στην ανάλυση αλγορίθμων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα συζητά τεχνικές για την ανάλυση και των σχεδιασμό αλγορίθμων και δομών δεδομένων, όχι από την προγραμματιστική, αλλά την αναλυτική οπτική τους. Οι έννοιες που αναπτύσσονται στα πλαίσια του μαθήματος οδηγούν στον έλεγχο της επίδοσης ενός αλγορίθμου και τη σύγκριση δυο ή περισσοτέρων αλγορίθμων σε σχέση με τις απαιτήσεις τους σε χώρο και χρόνο. Αναλυτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την περιγραφή, τόσο των θεωρητικών, όσο και των πρακτικών ορίων των αλγορίθμων. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται: αρχές και μέθοδοι ανάλυσης αλγορίθμων, ασυμπτωτικός ρυθμός αύξησης συναρτήσεων, αναδρομικές σχέσεις, πιθανότική ανάλυση και τυχαιοκρατικοί αλγόριθμοι, δυναμικός προγραμματισμός, άπληστοι αλγόριθμοι, αντισταθμιστική ανάλυση, προχωρημένα θέματα στην ανάλυση και σχεδιασμό αλγορίθμων
Λέξεις Κλειδιά
Αλγόριθμοι, Ανάλυση, Σχεδιασμός, Πολυπλοκότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Ασκήσεις + Λϋσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιείται το λογισμικό ηλεκτρονικής υποστήριξη μαθημάτων που έχει αναπτυχθεί από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ το οποίο προσαρμόζεται κατάλληλα στις απαιτήσεις του εκάστοτε μαθήματος. Υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης σημειώσεων, διαφανειών των διαλέξεων, ασκήσεων, εργασιών κλπ καθώς και δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης των φοιτητών. Το σχετικό λογισμικό διαθέτει και Forum όπου σχολιάζονται οι εργασίες και οι ασκήσεις. Η επικοινωνία γίνεται κυρίως μέσα από τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων του μαθήματος, καθώς και με emails και μέσω του forum του μαθήματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Φροντιστήριο26
Σύνολο78
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Δύο πρόοδοι και γραπτές εξετάσεις. Πρόοδος 1 - Ύλη των διαλέξεων 1 – 6 - 40% του τελικού βαθμού προόδων Ημερομηνία 1ης Προόδου: Θα οριστεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Πρόοδος 2 - Ύλη των διαλέξεων 7 – 13 - 60% του τελικού βαθμού προόδων Ημερομηνία 2ης Προόδου: Θα οριστεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ώρα: 11:00 – 13:00 πμ. Γραπτές Εξετάσεις - Ύλη των διαλέξεων 1 – 13 Τελικός Βαθμός Το μέγιστο του βαθμού: {(0.4*Πρόοδος 1 +0.6* Πρόοδος 2) , Γραπτές εξετάσεις} Παρατηρήσεις - Η συμμετοχή στις Προόδους είναι προαιρετική - Στην περίπτωση επιτυχίας στις Προόδους, η προσέλευση στις Γραπτές εξετάσεις είναι προαιρετική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τίτλος Συγγράμματος:: «Εισαγωγή στους Αλγορίθμους, Τόμος Ι»(ελληνική μετάφραση) Συγγραφέας: T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein Εκδόσεις: ΙΤΕ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2009 ISBN: 978-960-524-225-1 ΚΩΔ.ΕΥΔ.: 251
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Τίτλος Συγγράμματος:: «Σχεδιασμός Αλγορίθμων»(ελληνική μετάφραση) Συγγραφέας: J. Kleinberg, E. Tardos Εκδόσεις: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 2009 ISBN: 978-960-461-207-9 ΚΩΔ.ΕΥΔ.: 13898
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-09-2023