ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 3

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 3 / High Voltage Engineering III
ΚωδικόςΕΝ1205
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαντελεήμων Μικρόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000543

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 3
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600242838
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Η κριτική κατανόηση των βασικών αρχών σχεδίασης συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας και γείωσης κοινών κατασκευών και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. • Η ικανότητα σχεδίασης και υλοποίησης συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας και γείωσης σύμφωνα με τους σχετικούς Ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς. • Η ικανότητα εκπόνησης αναλυτικής μελέτης αντικεραυνικής προστασίας και σύνταξης σχετικής γραπτής έκθεσης. • Η προσωπική ανάπτυξη μέσω της ενεργούς συμμετοχής και της ομαδικής εργασίας, στο πλαίσιο εκπόνησης αναλυτικής μελέτης αντικεραυνικής προστασίας και γείωσης από ομάδες ολιγάριθμων φοιτητών.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μηχανισμοί του κεραυνού, Θεωρία αντικεραυνικής προστασίας, Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), Κανονισμοί ΣΑΠ, Υλικά και κατασκευή ΣΑΠ, Προστασία ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Γειώσεις ΣΑΠ, Δοκιμές ΣΑΠ. Θεωρία γειώσεων, Γενικοί κανονισμοί γειώσεων, Γειώσεις γραμμών και υποσταθμών, Δοκιμές γειώσεων.
Λέξεις Κλειδιά
Κεραυνός, Αντικεραυνινική προστασία, Γείωση, Συστήματα γειώσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Α.Π.Θ. έχει αναπτύξει υποδομές και υπηρεσίες προς τους φοιτητές και το προσωπικό του προκειμένου να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες του. Σχετικά με την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών το Τμήμα έχει δημιουργήσει την πλατφόρμα δικτυοκεντρικής εκπαίδευσης «e-THMMY», ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαδικτυακής υποστήριξης της εκπαίδευσης (ιστότοπος), μέσω της οποίας οι φοιτητές εγγράφονται σε μαθήματα και εργαστήρια και φορτώνουν τις γραπτές εκθέσεις εργαστηριακών ασκήσεων ενώ ο διδάσκων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματά του και επικοινωνεί αμφίδρομα με τους φοιτητές. Ειδικότερα, αναφορικά με το μάθημα των Υψηλών Τάσεων 3 μέσω του e-THMMY οι φοιτητές: • εγγράφονται στο μάθημα ατομικά καθώς και κατά ομάδες για την εκπόνηση της απαιτούμενης μελέτης • αποκτούν διαρκή πρόσβαση στα βοηθήματα του μαθήματος • ανεβάζουν τη γραπτή έκθεση/μελέτη του μαθήματος • ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων από τον διδάσκοντα • επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς και με το διδάσκοντα αμφίδρομα. Επιπρόσθετα, οι διαλέξεις του μαθήματος προσφέρονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και βιντεοπροβολέα, και συμπεριλαμβάνουν υπολογισμούς μέσω λογισμικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας του Εργαστηρίου υψηλών τάσεων του Α.Π.Θ., προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος και του Εργαστηρίου (http://www.eng.auth.gr/hvl/). Ακόμη, πολλές φορές κατά το μάθημα γίνεται προσπέλαση ιστοσελίδων. Ως μαθησιακά βοηθήματα, χρησιμοποιούνται λογισμικά πακέτα εφαρμογών για την υποστήριξη της διδασκαλίας με σύγχρονες μεθόδους όπως: MS OFFICE, AUTOCAD καθώς και λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο διπλωματικών εργασιών του Εργαστηρίου υψηλών τάσεων του Α.Π.Θ., προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου (http://www.eng.auth.gr/hvl/). Επικοινωνία με τους φοιτητές, μέσω του πεδίου «Ανακοινώσεις» του μαθήματος στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-THMMY και του forum του ιστοτόπου e-THMMY, καθώς και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όταν απαιτείται.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο52
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος καθίσταται γνωστή τόσο δια ζώσης στο πλαίσιο του πρώτου μαθήματος θεωρίας στην αίθουσα, όσο και διαρκώς μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. Οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα κοινοποιούνται υπό τη μορφή λίστας στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Οι φοιτητές κατά την προφορική τους εξέταση στο μάθημα ενημερώνονται προσωπικά για την αξιολόγηση της μελέτης που παρέδωσαν, ενώ αξιολογούνται αμέσως στη βάση ερωτήσεων παρουσία συμφοιτητών τους και ερωτώνται σχετικά με την αξιολόγησή τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Προστασία Τεχνικών Εγκαταστάσεων έναντι Υπερτάσεων, Ι.Α. Σταθόπουλος, Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ, Αθήνα
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας, Παντελής N. Μικρόπουλος, Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Τμ. Εκδόσεων Α.Π.Θ., 2005, σελ. 81.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-11-2019