Διαχείριση Άγριας Πανίδας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιαχείριση Άγριας Πανίδας / Wildlife Management
Κωδικός71Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019460

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 81
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιαχείριση Άγριας Πανίδας
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600242866
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση των μεθόδων και των τεχνικών παρακολούθησης των πληθυσμών της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων. Ικανότητα ανάπτυξης μεθόδων για την ανάλυση της δυναμικής και της δομής του πληθυσμού της άγριας πανίδας. Ικανότητα υλοποίησης διαχειριστικού σχεδίου για τα είδη της άγριας πανίδας και ιδιαίτερα για τα απειλούμενα. Κατανόηση των ανθρωπογενών επιδράσεων στην άγρια πανίδα και καθορισμός διαχειριστικών μέτρων για την άμβλυνσή τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορική εξέλιξη, σκοποί διαχείρισης, ανάλυση λήψης αποφάσεων και διαχειριστικά σφάλματα. Χαρακτηριστικά πληθυσμού. Μέθοδοι εκτίμησης αφθονίας, ρυθμού αύξησης, αναπαραγωγής, θνησιμότητας, χωροδιάταξης, τροφικών συνηθειών και γενετικής δομής πληθυσμού. Πειραματικός σχεδιασμός και τεχνικές δειγματοληψίας. Τεχνικές διαχείρισης, σύλληψη, σήμανση, ραδιοτηλεμετρία, αιμοληψία, τεχνητές θέσεις φωλεοποίησης. Χαρακτηριστικά ζωοκοινότητας. Μέθοδοι εκτίμησης βιοποικιλότητας και σχετικής αφθονίας ζωοκοινότητας. Προστασία πληθυσμού απειλούμενων ειδών. Αίτια εξάλειψης πληθυσμών και ειδών. Ελάχιστο βιώσιμο μέγεθος πληθυσμού, ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμού. Εκτίμηση αειφορικής κάρπωσης πληθυσμού θηραματικών ειδών. Τεχνικές ελέγχου πληθυσμού ανεπιθύμητων ειδών. Διατήρηση βιοποικιλότητας. Διαχείριση ζωοκοινοτήτων. Κριτήρια ίδρυσης προστατευόμενων περιοχών. Παράγοντες υποβάθμισης προστατευόμενων περιοχών. Διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση ενδιαιτημάτων της άγριας πανίδας σε προστατευόμενες περιοχές. Ανθρωπογενείς επιδράσεις (ρύπανση, υπερθέρμανση του πλανήτη, αυτοκινητόδρομοι, αιολικά πάρκα, ηλεκτροπληξίες, εισαγωγή ξενικών ειδών) στην άγρια πανίδα και μέτρα άμβλυνσής τους.
Λέξεις Κλειδιά
απειλούμενα είδη, θηραματικά είδη, ανεπιθύμητα είδη, χαρακτηριστικά πληθυσμού, διαχείριση πληθυσμών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η διδασκαλία του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους του μαθήματος πραγματοποιείται με τη βοήθεια Η/Υ και προβολικών συστημάτων. Επιπλέον, οι φοιτητές ενημερώνονται από το e-learning για τις εβδομαδιαίες παρουσιάσεις, εργασίες και projects.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Εργαστηριακή Άσκηση652,2
Άσκηση Πεδίου90,3
Πρακτική (Τοποθέτηση)120,4
Εξετάσεις120,4
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μπακαλούδης Δ. & Χ. Βλάχος (2009) Διαχείριση Άγριας Πανίδας: Θεωρία και Εφαρμογές. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-09-2023