ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / SOLID WASTE TREATMENT AND MANAGEMENT
Κωδικός320
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρίστος Βλαχοκώστας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000364

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕνεργειακόςΕπιλογής Κατεύθυνσης1055

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600243029
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να μπορούν να διαχειρίζονται τα στερεά απόβλητα με περιβαλλοντικά φιλικά και οικονομικά βιώσιμα συστήματα. Να μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία λήψης αποφάσεων και να τα εφαρμόζουν για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Τα εργαλεία αυτά είναι η ανάλυση κύκλου ζωής, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, το ανθρακικό αποτύπωμα και η ανάλυση ροής υλικών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
(1) Προδιαγραφές περιβαλλοντικά φιλικών και οικονομικά βιώσιμων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ο ρόλος της μηχανολογίας σε αυτά. (2) Στερεά απόβλητα: Προέλευση και παραγωγή, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση. Τεχνολογίες επεξεργασίας και διαχειριστικές πρακτικές: Μεταφορά αποβλήτων, αποκομιδή, μεταφόρτωση. Ανακύκλωση, μέθοδοι διαλογής, μηχανολογικά συστήματα διαχωρισμού και μεταφοράς, παραδείγματα διεργασιών. Μηχανική-βιολογική επεξεργασία, αναερόβια χώνευση και συμπαραγωγή ενέργειας και δευτερογενών πόρων. Υγειονομική ταφή, προδιαγραφές, ανάκτηση και ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου. Θερμική επεξεργασία: Τεχνολογίες εστιών και διεργασιών, ενεργειακή αξιοποίηση, καθαρισμός απαερίου, αντιμετώπιση υπολειμμάτων. Επεξεργασία τοξικών αποβλήτων. (3) Εργαλεία λήψης αποφάσεων και εφαρμογές τους για στερεά απόβλητα: Ανάλυση κύκλου ζωής, πολυκριτηριακή ανάλυση, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ανθρακικό αποτύπωμα, ανάλυση ροής υλικών.
Λέξεις Κλειδιά
Διαχείριση στερών αποβλήτων, εργαλεία λήψης αποφάσεων, ανάλυση κύκλου ζωής γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ανθρακικό αποτύπωμα, ανάλυση ροής υλικών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.meng.auth.gr Συνίσταται ο συχνός έλεγχος της ιστοσελίδας του μαθήματος για ανακοινώσεις και καινούριο υλικό. Η εγγραφή στο μάθημα μέσω eclass είναι υποχρεωτική. Λογισμικό: MATLAB με Control Toolbox. Πληροφορίες για πρόσβαση στο λογισμικό στην ιστοσελίδα http://web.itc.auth.gr/portal/content/view/103/.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις802,7
Εργαστηριακή Άσκηση301
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων250,8
Φροντιστήριο130,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ι. Προαιρετικές εργασίες 20% – Τελική γραπτή εξέταση 100% – Σύνολο 100% + 20% bonus (Προϋπόθεση: 50% επιτυχία στην τελική εξέταση – Σημείωση: Ο βαθμός των εργασιών μεταφέρεται και στην εξεταστική Σεπτεμβρίου). II. Τελική γραπτή εξέταση 100%. Οι εργασίες διακρίνονται σε ερευνητικές και θεωρητικές - βιβλιογραφικές και αφορούν στην επίλυση προβλημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Tchobanoglou G., Kreith Frank. Εγχειρίδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων. ISBN: 978-960-418-247-3. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. Κωδικός στον Εύδοξο: 18548774 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Βιώσιμη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων. ISBN: 978-960-8065-31-4, ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. Κωδικός στον Εύδοξο: 1855
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Hasselriis F., “Refuse-Derived Fuel Processing”, ANN ARBOR SCIENCE, 1984. 2. Bilitewski B., Haerdtle G., Marek K., Weisssbach A. and Boeddicker, “Waste Management”, Springer, 1994. 3. Landreth R.E. and Rebers P.A., “Municipal Solid Wastes, Problems and Solutions”, CRC, LEWIS, 1996. 4. Mudhoo A., “Biogas production, Pretreatment methods in anaerobic digestion”, Scrivener, WILEY, 2012. 5. Wereko-Brobby C. Y. and Hagen E. B., “Biomass conversion and technology, Energy Engineering Learning Package, UNESCO Energy Engineering, 1996.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-05-2022