ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ / COMPOSITE MATERIALS
Κωδικός392
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Μιχαηλίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019781

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚατασκευαστικόςΕπιλογής Κατεύθυνσης1055

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600243080
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 104 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι
 • 117 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση : - να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των χαρακτηριστικών των σύνθετων υλικών μεταλλικής, κεραμικής και πολυμερικής μήτρας. - να κατανοούν τη συνεισφορά της ενισχυτικής φάσης. - να παρασκευάζουν σύνθετα υλικά μεταλλικής και πολυμερικής μήτρας. - να χαρακτηρίζουν τη δομή και τις ιδιότητες των σύνθετων υλικών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή, γενικές αρχές, ορισμοί και κατηγοριοποίηση των σύνθετων υλικών (ΣΥ): Είδη ΣΥ μεταλλικής, πολυμερικής και κεραμικής μήτρας, Γενικά χαρακτηριστικά της δομής τους, Ιστορική αναδρομή, Αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτηριστικών τους, Η έννοια της μεταφοράς φορτίου Υλικά μήτρας και ενισχυτικής φάσης, γεωμετρία ενισχυτικής φάσης, σχεδιασμός - ρόλος διεπιφάνειας: Σύνθετα με ενίσχυση ινών και σωματιδίων, Διεπιφάνειες συνθέτων υλικών μεταξύ ίνας και μήτρας, Διαστρωματωμένα σύνθετα υλικά, Συνήθεις μεταλλικές πολυμερικές, ανθρακούχες και κεραμικές μήτρες, Μέθοδοι παρασκευής/μορφοποίησης και ιδιότητες πολυμερικών, κεραμικών και μεταλλικών ινών. Παραγωγή και ιδιότητες μεταλλικών, πολυμερικών και κεραμικών ΣΥ: Θα εξεταστούν οι βασικές μεθοδολογίες παραγωγής ΣΥ μεταλλικής μήτρας (Διεργασίες υγρής κατάστασης, Διεργασίες διαποτισμού, Διεργασίες κατανομής, Διεργασίες ψεκασμού, Αυτοκαταλυτικές διεργασίες , Διεργασίες στερεής κατάστασης. Συσσωματώματα κόνεων, Διαχυτική ένωση, PVD, Διεργασίες παραμόρφωσης) και οι βασικές μεθοδολογίες παραγωγής ΣΥ πολυμερικής μήτρας (Μέθοδοι μορφοποίησης για την κατασκευή προϊόντων και δομικών εξαρτημάτων από σύνθετα υλικά με θερμοσκληρυνόμενη και θερμοπλαστική μήτρα με αυτόματες και ημιαυτόματες τεχνικές). Μηχανική συμπεριφορά και Δομή σύνθετων υλικών ΣΥ: Βασικές μικρομηχανικές σχέσεις ιδιοτήτων ΣΥ με βάση τις ιδιότητες της ενίσχυσης και της μήτρας, και ως συνάρτηση της μικροδομής και της διάταξης της ενισχυτικής φάσης. Εφαρμογές και χαρακτηριστικά παραδείγματα ΣΥ Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν οι εξής Εργαστηριακές Ασκήσεις: o Παραγωγή και χαρακτηρισμού ΣΥ μεταλλικής μήτρας με μέθοδο κονιομεταλλουργίας o Μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των ΣΥ μεταλλικής μήτρας o Παραγωγή ΣΥ πολυμερικής μήτρας, μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων τους
Λέξεις Κλειδιά
Σύνθετα υλικά μεταλλικής, πολυμερικής και κεραμικής μήτρας, ενισχυτικές φάσεις, ιδιότητες και εφαρμογές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Εργαστηριακή Άσκηση351,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών381,3
Εξετάσεις100,3
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση 70%. Συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας 30%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Βιβλίο [13889]: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ • Βιβλίο [18548803]: Επιστήμη και τεχνολογία των σύνθετων υλικών, Μπέλτσιος Κ.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδασκόντων και διαλέξεις μαθημάτων.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-10-2020