Πραγματολογία και Επικοινωνία Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠραγματολογία και Επικοινωνία Ι / Pragmatics and Communication I
Τίτλος στα ΓαλλικάPragmatique et communication I
ΚωδικόςΚΕ-ΓΛΩ-05
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006380

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠραγματολογία και Επικοινωνία Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600243117
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Διαχείριση βασικών εννοιών αυτού του κλάδου της Γλωσσολογίας - Κριτική αντιμετώπιση των διαφόρων θεωριών της Επικοινωνίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κύριο μέλημα της πραγματολογικής θεώρησης είναι η μελέτη της γλώσσας σε σχέση προς τους ομιλητές της στο πλαίσιο της επικοινωνίας. Έννοια -κλειδί για την πραγματολογία δεν είναι η πρόταση αλλά το εκφώνημα (énoncé). Εξετάζονται: θεωρία γλωσσικών πράξεων. Λεκτική, προσλεκτική, απολεκτική πράξη. Θεσμικές πράξεις. Ευθείες και πλάγιες γλωσσικές πράξεις. Δομή γλωσσικής πράξης. Υπονόημα. Αρχή συνεργασίας. Τι είναι επικοινωνία και ποιες οι συνιστώσες της. Τρόποι Οργάνωσης του Λόγου.
Λέξεις Κλειδιά
λεκτική πράξη, υπονόημα, συνομιλία, λόγος, διάδραση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση στηρίζεται σε ατονικές μικρο-έρευνες. Οι φοιτητές συγγράφουν, παραδίδουν και παρουσιάζουν τελική προπτυχιακή εργασία 6-8 σελίδων στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΚELLA VASILIKI. 2008 Discours, action, interaction. Une approche pragmatique de la communication, Thessaloniki, USP. ΚELLA VASILIKI. 2019 Notions-clés en Pragmatique, PDF
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
BIBLIOGRAPHIE Amossy R. 2002 Pragmatique et analyse des textes, Tel-Aviv, Presses de l’Université de Tel -Aviv Austin J.L. 1970 Quand dire c’est faire, Paris, Seuil Boyer H. 1991 Le langage en spectacle, Paris, L’Harmattan Bracops M. 2006 Introduction à la pragmatique, Bruxelles, De boeck Université Breton P. 2000 La parole manipulée, Paris, La Découverte/Poche. Buffon B. 2002 La parole persuasive, Paris, P.U.F. Γεωργακοπούλου Α., Γούτσος Δ. 1999 Κείμενο και επικοινωνία, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα Charaudeau P. 1992 Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette Education Charaudeau P. , Maingueneau D. 2002 Dictionnaire d’Analyse du Discours, Paris, Seuil Charaudeau P. 2005 Le discours politique, Les masques du pouvoir, Paris, Vuibert Ducrot O. 1972 Dire et ne pas dire , Paris, Hermann Eco U. 2006 Sémiotique et philosophie du langage, Paris, P.U.F. Esquenazi J.P. (sous la dir.) 1997 La communication de l’information, Paris, L’Harmattan Ghiglione R., Trognon A. 1993 Où va la pragmatique ? De la pragmatique à la psychologie sociale, Grenoble, P.U.G. Goffmann E. 1987 Façons de parler, Paris, Les éditions de Minuit Gumperz J. 1989 Engager la communication, Paris, Editions de Minuit Hall E.T. 1984 Le langage silencieux, Paris, Essais Kerbrat-Orecchioni C. 1986 L’implicite, Paris, Armand Colin Kerbrat-Orecchioni C. 2001 Les actes de langage dans le discours, Paris, Nathan Université. Mattelard A. et M. 1995 Histoire des théories de la communication, Paris, Editions du Seuil Moeschler J., Reboul A. 1994 Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, Paris, Seuil. Meunier J.P., Peraya D. 1996 Introduction aux théories de la communication, Paris, De Boeck Université Mucchielli A. 2000 L’art d’influencer, Paris, Armand Colin. Reboul O. 1980 Langage et idéologie, Paris, P.U.F. Reboul A., Moeschler J. 1998 La pragmatique aujourd’hui : une nouvelle science de la communication, Paris, Seuil Rivara R. 2004 Pragmatique et énonciation, Aix-en-Provence, PUP Robrieux J.J. 2000 Rhétorique et argumentation, Paris, Nathan Université Salins de G.D. 1992 Une introduction à l’ethnographie de la communication, Paris, Didier. Sarfati G.E. 2002 Précis de pragmatique, Paris, Nathan Université Saussure de L. 2003 Temps et pertinence, Bruxelles, De Boeck, Duculot Searle J.R. 1972 Les actes de langage, Paris, Hermann Sperber D., Wilson D. 1989 La pertinence. Communication et cognition, Paris, Minuit. Trognon A., Larrue J. 1994 Pragmatique du discours politique, Paris, A. Colin Winkin Y. 1981 La nouvelle communication, Paris, Seuil Wittgenstein L. 1992 Leçon et conversation, Paris, Gallimard
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-10-2023