Ζητήματα ποιητικής

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΖητήματα ποιητικής / Poetry topics
ΚωδικόςΚΕ-ΛΟΓ-32
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006434

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΖητήματα ποιητικής
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600243191
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και εννοιών σχετικών με την ποίηση ως τέχνη του λόγου · Απόκτηση γνώσεων σχετικών με την εξέλιξη των ποιητικών ειδών και την αυτοαναφορικότητα στην ποίηση · Εξοικείωση με θεωρητικά κείμενα πάνω στην ποίηση · Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσέγγισης ποιητικών κειμένων μέσω της θεωρητικής σκέψης · Απόκτηση ικανότητας πολύπλευρης προσέγγισης στην έρευνα και ανάλυση της ποίησης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει τις θεωρητικές προσεγγίσεις της τέχνης της ποίησης, μέσα από μια διαχρονική μελέτη με αφετηρία την Ποιητική του Αριστοτέλη. Στη συνέχεια η μελέτη εστιάζει στη θεωρητική σκέψη δημιουργών όπως του Boileau, του Jacobson, του Baudelaire, του Valéry, του Bonnefoy κ.ά. μελετώντας ζητήματα όπως η λειτουργία της ποίησης, οι τεχνικές της, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την καθιστούν ξεχωριστή παραγωγή του λόγου, η εξέλιξη των ποιητικών μορφών, καθώς και η προβληματική που αναπτύσσεται στη σύγχρονη εποχή από τους ίδιους τους ποιητές αναφορικά με τους στόχους και την αξία της ποιητικής παραγωγής. Περιεχόμενο/εβδομάδα διδασκαλίας: 1η εβδομάδα: Εισαγωγή - Έννοιες και περιγράμματα: Ποιητική και Ποιητικές Η Ποιητική του Αριστοτέλη - Μελέτη κειμένου 2η εβδομάδα: Οράτιος και Ars poetica - Μελέτη κειμένου 3η εβδομάδα: Η Ποιητική στη σύγχρονη εποχή Du Bellay και Défense et Illustration de la langue française - Μελέτη κειμένου 4η εβδομάδα: Ο Boileau και οι αρχές της ποιητικής του κλασικισμού -Μελέτη κειμένου 5η εβδομάδα: Το «λογοτεχνικό απόλυτο» των Ρομαντικών - Μελέτη θεωρητικού κειμένου 6η εβδομάδα: Η ποιητική του Baudelaire - Μελέτη κειμένου 7η εβδομάδα: Ο Βερλαίν και η «ποιητική τέχνη» - Μελέτη κειμένου 8η εβδομάδα: Η τύχη της ποιητικής στον 20ο αιώνα - Ο Valéry και η ποιητική του θεωρία στο Variété - Μελέτη κειμένου 9η εβδομάδα: Η ποιητική του Bonnefoy - Παρουσίαση exposés των φοιτητών 10η εβδομάδα: Ποιητική και λογοτεχνικές θεωρίες (1) - Questions de poétique του Jakobson - Παρουσίαση exposés των φοιτητών 11η εβδομάδα: Ποιητική και λογοτεχνικές θεωρίες (2) Ο Bachelard και η Ποιητική της ονειροπόλησης La production du texte του Riffaterre - Παρουσίαση exposés των φοιτητών 12η εβδομάδα: Ποιητική και λογοτεχνικές θεωρίες (3) Genette: « Poétique et critique » Todorov : « Poétique de la prose » - Παρουσίαση exposés των φοιτητών 13η εβδομάδα: Παρουσίαση exposés των φοιτητών - Συμπεράσματα
Λέξεις Κλειδιά
Ποίηση, Ποιητική, ποιητική γλώσσα, τεχνικές ποίησης, σύγχρονη ποίηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
elearning, Παρουσίαση μέσω powerpoint, οπτικοακουστικό υλικό μέσω Η/Υ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών230,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται σε εργασίες που παρουσιάζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τελική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ποιητική. BAUDELAIRE Charles, Œuvres Complètes, Παρίσι, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975. BEARDSLEY Monroe C., Ιστορία των αισθητικών θεωριών: από την κλασσική αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Δημοσθένης Κούρτοβικ-Παύλος Χριστοδουλίδης (μτφ.), Αθήνα, Νεφέλη, 1989. BONNEFOY Yves, Entretiens sur la poésie (1972-1990), Παρίσι, Mercure de France, 1990. _______________, L’improbable et autres essais, Παρίσι, Gallimard, « Essais », 1992. _______________, (dir.), La conscience de soi de la poésie, Colloques de la Fondation Hugot du Collège de France (1993-2004), Παρίσι, Seuil, « Le genre humain », 2008. ______________, Le siècle où la parole a été victime, Παρίσι, Mercure de France, 2010. FRIEDRICH Hugo, Structure de la poésie moderne, traduit de l’allemand par Michel-François Demet, Παρίσι, Le livre de poche, 1999. LACOUE-LABARTHE Philippe, La poésie comme expérience, Villeneuve-d’Ascq, Christian Bourgois Éditeur, col. « Titres », 2015. SHELLEY Percy Bysshe, Défense de la poésie, traduit de l’anglais par Franck Lemonde, Παρίσι, Payot & Rivages, 2011. VALÉRY Paul, Œuvres complètes, Παρίσι, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », vol. 1, 1960.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-03-2020