ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ / FROM IDEA TO IMPLEMENTATION: EDUCATIONAL DESIGNS
ΚωδικόςΥΕΙΔ05
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλεία Χρηστίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022291

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Έρευνα και Πράξη σε Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα Μάθησης

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Δημιουργικοί Σχεδιασμοί Εκπαιδευτικής Έρευνας και ΠράξηςΥποχρεωτικό Ειδίκευσης218

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600243287
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να: - Προσδιορίζουν τις έννοιες της γνώσης και της μάθησης με τους όρους του σύγχρονου εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού πεδίου - Αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά, τις συνιστώσες και τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού σχεδιασμού - Εντοπίζουν ενδείξεις 'μάθησης' - Αξιολογούν εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς για διαφορετικές γνωστικές περιοχές και ικανότητες - Αντιλαμβάνονται τη συνάρθρωση των διαφορετικών εκπαιδευτικών πόρων σε έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό - Αναγνωρίζουν πώς εξυπηρετούνται στόχοι διαφορετικών γνωστικών περιοχών και ικανοτήτων από έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό - Προσδιορίζουν με πόσους και ποιους τρόπους υπηρετείται η (ανα)κατασκευή νοήματος σε έναν σχεδιασμό
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγική ενότητα, Στοχοθεσία μαθήματος, Φόρτος Εργασίας, Τρόπος αξιολόγησης Ενότητα 1η: Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ σχεδιασμός και η δημιουργία νοήματος - Τι θεωρείται στο σημερινό εκπαιδευτικό/επικοινωνιακό τοπίο γνώση; - Τι θεωρείται στο σημερινό εκπαιδευτικό/επικοινωνιακό τοπίο μάθηση; - Τι σημαίνει εκπαιδευτικός σχεδιασμός; - Τι μπορούμε να θεωρήσουμε ‘ένδειξη’ μάθησης; - Η εικόνα ως εκπαιδευτικό τοπίο γνώσης και μάθησης στην προσχολική ηλικία - Σχεδιασμοί για μάθηση Ενότητα 2η: Πλαισιώσεις του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ σχεδιασμού - Πώς αξιολογούμε εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς; - Ανάλυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών πόρων για τις φυσικές επιστήμες - Ιδέες και αναπαραστάσεις μικρών παιδιών: από την αρχική ανίχνευση, στη διατύπωση διδακτικών/μαθησιακών στόχων και την αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων - Επιλογή και σχεδιασμός για υλοποίηση μιας οργανωμένης δραστηριότητας μαθηματικών στην προσχολική ηλικία Ενότητα 3η: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Σχεδιασμοί για μάθηση - Πώς διαρθρώνονται διαφορετικοί εκπαιδευτικοί πόροι σε έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό; - Πώς εξυπηρετούνται στόχοι διαφορετικών γνωστικών περιοχών και ικανοτήτων από έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό; - Με πόσους τρόπους και πώς υπηρετείται η (ανα)κατασκευή νοήματος σε έναν σχεδιασμό; - Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικό υλικό για την γλώσσα και τον γραμματισμό - Σχεδιάζοντας πολυτροπικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις: διαθεματική προσέγγιση περιβαλλοντικών ζητημάτων - Συμμετοχικές μέθοδοι: καθοδηγούμενος οραματισμός, world café, διασκέψεις πολιτών, παιχνίδια ρόλων, διαχείριση διλημμάτων. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών εφαρμογών από τους εκπαιδευόμενους
Λέξεις Κλειδιά
Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, αναπαράσταση της γνώσης, μετασχηματισμός της γνώσης, πολυτροπικότητα, εκπαιδευτικοί πόροι, αξιολόγηση, μαθησιακά αποτελέσματα, αναστοχασμός, ανασχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσιάσεις (powerpoint), ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, πολυμεσική διδασκαλία, βίντεο, e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων562,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών552,2
Άλλο / Άλλα502
Σύνολο2008
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την αξιολόγηση του μαθήματος αξιοποιούνται οι μέθοδοι της διαμορφωτικής και της συμπερασματικής αξιολόγησης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενημερώνονται στην 1η διάλεξη για τον ακριβή φόρτο εργασίας του μαθήματος και τη βαρύτητα αξιολόγησης της κάθε εργασίας. Ειδικότερα, οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται σε μια σειρά παραδοτέων εργασιών (2 εργασίες και 1 παρουσίαση). H ποιότητα της παρουσίασης της κάθε εργασίας στην τάξη λαμβάνεται επίσης υπόψη στην αξιολόγησή τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διεθνής βιβλιογραφία τελευταίων 5 ετών η οποία θα αναρτάται στο e-learning του μαθήματος ή θα είναι διαθέσιμη μέσω της βιβλιοθήκης του ΑΠΘ ή του HEAL-Link Eνδεικτικοί τίτλοι: Anderson, L. (2011). Use the World Café concept to create an interactive learning environment. Education for Primary Care, 22(5), 337-338. Björklund Boistrup, L., & Selander, S. (2022). Designs for research, teaching and learning: A framework for future education (p. 182). Taylor & Francis.Boilevin, J. M., Delserieys, A., & Ravanis, K. (2022). Precursor Models for Teaching and Learning Science During Early Childhood. Zurich: Springer Nature https://doi.org/10.1007/978-3-031-08158-3 Christidou, V., Dimitriou, A., Barkas, N., Papadopoulou, M., & Grammenos, S. (2015). “Young noise researchers”: An intervention to promote noise awareness in preschool children. Journal of Baltic Science Education, 14(5), 569-585. Clements, D. H & Samara, J. (2021) Learning and Teaching Early Math: The Learning Trajectories Approach, NY: Routledge. Γκόρια, Σ., Παπαδοπούλου, Μ., & Χρηστίδου, Β. (2016). Διδακτική παρέμβαση με τη χρήση χαρτών στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής των Πολυγραμματισμών. Στο Χ. Σκουμπουρδή, & Μ. Σκουμιός (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και το εκπαιδευτικό υλικό στις Φυσικές Επιστήμες: μοναχικές πορείες ή αλληλεπιδράσεις;» (σελ. 452-471). Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Περιβάλλον, αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Fragkiadaki, G., Fleer, M., & Ravanis, K. (2021). Understanding the complexity of young children's learning and development in science: A twofold methodological model building on constructivist and cultural-historical strengths. Learning, Culture and Social Interaction, 28, 100461. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2020.100461 Κουλαϊδής, Β., Δημόπουλος, Κ., Σκλαβενίτη, Σ., & Χρηστίδου, Β., (2002). Τα κείμενα της Τεχνο-επιστήμης στο δημόσιο χώρο. Αθήνα: Μεταίχμιο. Papadopoulou M., & Christidou, V. (2004). Multimodal text comprehension and production by preschool children: An interdisciplinary approach of water conservation. International Journal of Learning, 11, 917-927. Rotas, N. (2019). Three notes on visual pedagogies in childhood research: Making images that move and endure time. Video Journal of Education and Pedagogy, 4(1), 9-22. https://brill.com/view/journals/vjep/4/1/article-p9_9.xml?ebody=full%20html-copy1 Serres, M. (1997). The troubadour of knowledge. University of Michigan Press. Serres, M. (2014). Thumbelina: The culture and technology of millennials. Rowman & Littlefield. Στρατηγέα, A. (2015). Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού. Αθήνα: Κάλλιπος Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. Διαθέσιμο στο https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5428?&locale=el Templeton, T. N. (2021). Whose story is it? Thinking through early childhood with young children’s photographs. Occasional Paper Series, 2021(45), 8. https://educate.bankstreet.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1391&context=occasional-paper-series Φλογαίτη, Ε., Λιαράκου, Γ., Γαβριλάκης, Κ. (2021). Συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης. Εφαρμογές στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Πεδίο. World Health Organization. Regional Office for Europe. (‎2002)‎. Community participation in local health and sustainable development: approaches and techniques. World Health Organization. Regional Office for Europe. https://apps.who.int/iris/handle/10665/107341 Χρηστίδου, Β. (2018). Εικόνα και εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες: Το ‘στοίχημα’ του Επιστημονικού Οπτικού Γραμματισμού. Στο Χ. Σκουμπουρδή, & Μ. Σκουμιός (Επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «Εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: διαφορετικές χρήσεις, διασταυρούμενες πορείες μάθησης» (σελ. 92-116). Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ανακτήθηκε από http://ltee.aegean.gr/sekpy Χρηστίδου, Β., Δημητρίου, Α., Παπαδοπούλου, Μ., Γραμμένος, Σ., & Μπάρκας, Ν. (2015). «Μικροί ερευνητές ήχου»: ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την ευαισθητοποίηση στις συνέπειες του θορύβου. Στο Χ. Σκουμπουρδή, & Μ. Σκουμιός (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες» (σελ. 452-471). Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Recent literature of the last five years availiable from HEAL-Link Indicative titles Anderson, L. (2011). Use the World Café concept to create an interactive learning environment. Education for Primary Care, 22(5), 337-338. Björklund Boistrup, L., & Selander, S. (2022). Designs for research, teaching and learning: A framework for future education (p. 182). Taylor & Francis.Boilevin, J. M., Delserieys, A., & Ravanis, K. (2022). Precursor Models for Teaching and Learning Science During Early Childhood. Zurich: Springer Nature https://doi.org/10.1007/978-3-031-08158-3 Christidou, V., Dimitriou, A., Barkas, N., Papadopoulou, M., & Grammenos, S. (2015). “Young noise researchers”: An intervention to promote noise awareness in preschool children. Journal of Baltic Science Education, 14(5), 569-585. Clements, D. H & Samara, J. (2021) Learning and Teaching Early Math: The Learning Trajectories Approach, NY: Routledge. Fragkiadaki, G., Fleer, M., & Ravanis, K. (2021). Understanding the complexity of young children's learning and development in science: A twofold methodological model building on constructivist and cultural-historical strengths. Learning, Culture and Social Interaction, 28, 100461. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2020.100461 Papadopoulou M., & Christidou, V. (2004). Multimodal text comprehension and production by preschool children: An interdisciplinary approach of water conservation. International Journal of Learning, 11, 917-927. Rotas, N. (2019). Three notes on visual pedagogies in childhood research: Making images that move and endure time. Video Journal of Education and Pedagogy, 4(1), 9-22. https://brill.com/view/journals/vjep/4/1/article-p9_9.xml?ebody=full%20html-copy1 Serres, M. (1997). The troubadour of knowledge. University of Michigan Press. Serres, M. (2014). Thumbelina: The culture and technology of millennials. Rowman & Littlefield. Templeton, T. N. (2021). Whose story is it? Thinking through early childhood with young children’s photographs. Occasional Paper Series, 2021(45), 8. https://educate.bankstreet.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1391&context=occasional-paper-series World Health Organization. Regional Office for Europe. (‎2002)‎. Community participation in local health and sustainable development: approaches and techniques. World Health Organization. Regional Office for Europe. https://apps.who.int/iris/handle/10665/107341
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-12-2023