ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ / DIFFERENTIATED PEDAGOGICAL APPROACHES AND INCLUSION
ΚωδικόςΥΕΙΔ06
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Παπανδρέου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022292

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Έρευνα και Πράξη σε Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα Μάθησης

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Δημιουργικοί Σχεδιασμοί Εκπαιδευτικής Έρευνας και ΠράξηςΥποχρεωτικό Ειδίκευσης218

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600243288
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να: - αναγνωρίζουν την περίπλοκη και πολυδιάστατη φύση της διαφορετικότητας, την έννοια της ισότητας και της δικαιοσύνης, τα δικαιώματα των παιδιών και το ρόλο τους στη μάθηση των παιδιών - προσδιορίζουν θεμελιώδεις παράγοντες και πρακτικές που ευνοούν τις διακρίσεις και καλλιεργούν την ελλειμματική οπτική για τη διαφορετικότητα των μαθητών - να αναγνωρίσουν τη σημασία της σύνδεσης της μάθησης και διδασκαλίας με τις οικογένειες και τις κοινότητες των παιδιών και να αναπτύσσουν πρακτικές για αυτό το σκοπό - εντοπίζουν τα διαφοροποιημένα εφόδια και τις δυνατότητες των μαθητών (strength/asset-based thinking) και να τα αξιοποιούν για την ενδυνάμωση των παιδιών και τη μάθηση τους - να δημιουργούν συμπεριληπτικά περιβάλλοντα μάθησης για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους - αναγνωρίζουν τις αρχές και τις προϋποθέσεις για τη διαφοροποίησης της διδασκαλίας και να υιοθετούν κατάλληλες μεθόδους για την εφαρμογή της και την αξιολόγηση των σχετικών παρεμβάσεων - να διαχειρίζονται διλήμματα και προκλήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο των ενεργειών συμπερίληψης και διαφοροποίηση της διδασκαλίας με ευελιξία, διερευνητική διάθεση και μετασχηματιστική προοπτική
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σε αυτό το μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξετάσουν τις δικές τους παραδοχές σε συνδυασμό με την τρέχουσα έρευνα που αφορά τις αντιλήψεις για τη διαφορετικότητα και τις διαστάσεις της στο πλαίσιο της εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Θα μελετήσουν κριτικά σύγχρονα μοντέλα και πρακτικές διαφοροποίησης σε συνδυασμό με τις ποικίλες προκλήσεις που αφορούν το σχεδιασμό και την υποστήριξη περιβαλλόντων μάθησης που εστιάζουν στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και τη συμπερίληψη. Το μάθημα οργανώνεται στις παρακάτω ενότητες: Ο μύθος της ομοιογένειας της σχολικής τάξης - Προσωπικές παραδοχές και κατανοήσεις για την ομοιογένεια και ανομοιογένεια μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον - Τι σημαίνει διαφορετικότητα και ποιες είναι οι διαστάσεις της; - Πως συμβάλει η αναγνώριση της διαφορετικότητας στη μάθηση; Παράγοντες που ευνοούν τις διακρίσεις και την ελλειμματική προοπτική σκέψης για τη διαφορετικότητα των μαθητών. - Μελέτη περίπτωσης. Κατασκευάζοντας το 'διαφορετικό' - κυρίαρχοι Λόγοι για την 'προσφυγική' κρίση σε ΜΜΕ και πολιτικά καρτούν Ανάπτυξη κουλτούρας του ανήκειν. - Εστίαση στα διαφοροποιημένα εφόδια/πλεονεκτήματα και στις ικανότητες των μαθητών (strength/asset-based thinking). Σημασία σύνδεσης της μάθησης και διδασκαλίας με τις οικογένειες και τις κοινότητες των παιδιών. - Τα δίγλωσσα παιδιά στο σχολείο: προ(σ)κλήσεις μέσα από την επαφή των γλωσσών Διαφοροποιημένη διδασκαλία (ΔΔ) - Θεωρητικές παραδοχές που διέπουν την υιοθέτηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, και το παραδοσιακό πλαίσιο εφαρμογής της, σε συνδυασμό με πιο σύγχρονες τάσεις - Παιδαγωγικές προσεγγίσεις που μπορούν να υποστηρίξουν τη ΔΔ. Διαχείριση της ετερογένειας της σχολικής τάξης. Προκλήσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Σχεδιάζοντας για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μάθησης - Βασικές αρχές του σχεδιασμού διαφοροποιημένων δράσεων και στρατηγικές/τεχνικές διαφοροποίησης για την ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα, τα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας και τα μαθησιακά στυλ των παιδιών. - Ανάπτυξη διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα - Πρακτικές για την εξασφάλιση θετικού πλαισίου για την επιτυχή εισαγωγή της ΔΔ: Ρουτίνες και τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης της διαφοροποιημένης τάξης. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και ειδική αγωγή - Προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής - Καθολικός σχεδιασμός στη μάθηση και διαφοροποιημένη διδασκαλία: η σημασία για τους μαθητές με αναπηρίες και / ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μελέτη περίπτωσης (Ερευνητικά δεδομένα και εφαρμογές): Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη φύση και το περιβάλλον ως πλαίσιο συμπερίληψης παιδιών με αναπηρίες στην εκπαιδευτική πράξη.
Λέξεις Κλειδιά
ετερότητα, συμπερίληψη, προσωπικές παραδοχές, προσωπικές θεωρίες, κουλτουρα του ανήκειν, διαφοροποιημένα εφόδια, διγλωσσία, διαφοροποιημένη διδασκαλία, ενδιαφέροντα, ετοιμότητα, μαθησιακά στυλ, ειδική αγωγή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία, μελέτη περίπτωσης
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσιάσεις (powerpoint), ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, πολυμεσική διδασκαλία (διαδραστικές ασκήσεις πχ μέσω mentimeter, ή padlet), προβολή βίντεο, e-mail.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων652,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών662,6
Ανάλυση, αξιολόγηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σχεδιασμών, Παρουσιάσεις εργασιών στην τάξη301,2
Σύνολο2008
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την αξιολόγηση του μαθήματος αξιοποιούνται οι μέθοδοι της διαμορφωτικής και της συμπερασματικής αξιολόγησης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ενημερώνονται από την αρχή των μαθημάτων για τον φόρτο εργασίας του μαθήματος και τη βαρύτητα αξιολόγησης των εργασιών H ποιότητα της παρουσίασης της κάθε εργασίας στην τάξη λαμβάνεται επίσης υπόψη στην αξιολόγησή τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ενδεικτική βιβλιογραφία ανά ενότητα Ο μύθος της ανομοιογένειας_- Θεωρητικές παραδοχές και Θεωρίες - Κοντογιάννη, Δ., & Θώμου, Π. (2022). Πολιτισμική και γλωσσική ετερότητα στο ελληνικό σχολείο: Η περίπτωση των Τάξεων Υποδοχής. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 8, 190–210. https://doi.org/10.12681/dial.31789 - Mavidou, A., & Kakana, D. (2019). Teachers’ Experiences of a Professional Development Program for Differentiated Instruction. Creative Education, 10(3), 555–569 Κατασκευή του ‘διαφορετικού’ - Kitsiou R., Papadopoulou, M. (2021) Mapping Europe’s Attitudes Towards Refugees in Political Cartoons through CMT and CMA. (Guest editors: Stephan Packard & Lukas R.A. Wilde). Puctum, 7 (2), 151-174 - Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. London: The University of Chicago Press. - Chouliaraki, L., & Tijana S., (2017). Rethinking Media Responsibility in the Refugee ‘Crisis.’ A Visual Typology of European News. Media, Culture & Society 39 (8), 1162-1177. - Binotto, M. (2015). Invaders, Aliens and Criminals. Metaphors and Spaces in the Media Definition of Migration and Security Policies. In: Ε. Bond, G. Bonsaver and F. Faloppa (eds.) Destination Italy. Representing Migration in Contemporary Media and Narrative (pp. 31-58). Oxford: Peter Lang. Κουλτούρα του ανήκειν - Johansson, E., Puroila, AM. Research Perspectives on the Politics of Belonging in Early Years Education. IJEC 53, 1–8 (2021). https://doi.org/10.1007/s13158-021-00288-6 - Liselotte Eek-Karlsson & Anette Emilson (2021) Normalised diversity: educator’s beliefs about children’s belonging in Swedish early childhood education, Early Years, DOI: 10.1080/09575146.2021.1951677 - Papandreou, M. & Dragouni K.E. (2022). “He will see my drawing and we will play blindman’s bluff together”: Overcoming communication barriers in a multicultural kindergarten classroom. Journal of Early Childhood Education Research, 11(1, Special issue on Interaction in Context), 272–296, https://journal.fi/jecer/article/view/114019 Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική - Κακανά, Δ. (2020). Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Από την έρευνα στην πράξη - Εισαγωγικό σημείωμα. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 6, 5–11. https://doi.org/10.12681/dial.25584 - Κλουβάτος, Κ. (2014). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις. Στο Ε. Κατσαρού & Μ. Λιακοπούλου (Επιμ.). Θέματα διδασκαλίας και αγωγής στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Επιμορφωτικό υλικό. Ενότητα Α. - Kalantzis, M., & Cope, B. (2013). Νέα μάθηση: Βασικές αρχές για την επιστήμη της εκπαίδευσης. Αθήνα: Κριτική. - Mavidou, A. & Kakana, D. (2019). Differentiated Instruction in practice: curriculum adjustments in kindergarten. Creative Education, 10, 535-554. https://doi.org/10.4236/ce.2019.103039 -Παπανδρέου Μ. (2020). Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική στην προσχολική εκπαίδευση: Προκλήσεις και προοπτικές. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 6, 77–96. https://doi.org/10.12681/dial.25547 - Σφυρόερα Μ. (2020). Προς μια ολιστική αντιμετώπιση της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής: Αντιλήψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 6, 119–142. https://doi.org/10.12681/dial.25549 - Tomlinson, C. A., Brighton, C., Hertbert, H., Callahan, C. M., Moon, T. R., Brimijoin, K. et al. (2003). Differentiating Instruction in Response to Student Readiness, Interest, and Learning Profile in Academically Diverse Classrooms: A Review of Literature. Journal for the Education of the Gifted, 27, 119-145. https://doi.org/10.1177/016235320302700203 - Χατζησωτηρίου, Χ., & Σόρκος, Γ. (2022). Η «Βιώσιμη Συμπεριληπτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» ως Μέσο Υποστήριξης της Διαφορετικότητας: Το Θεωρητικό Πλαίσιο μιας Παιδαγωγικής Πρότασης. Επιστήμες Αγωγής, 2022(2), 183-202. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μάθησης: στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής - Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, M. (2020). Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δυσκολίες και παρανοήσεις. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 6, 12-29. doi:https://doi.org/10.12681/dial.25544 - Παντελιάδου, Σ. & Φιλιππάτου, Δ. (2013). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Θεωρητικές προσεγγίσεις & εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο. - Tomlinson, C. A. (2004). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των μαθητών (μτφ. Χ. Θεοφιλίδης & Δ. Μαρτίδου - Φορσιέ). Αθήνα: Γρηγόρης. (έτος έκδοσης πρωτοτύπου 1999) - Strogilos, V., Tragoulia, E., Avramidis, E., Voulagka, A. & Papanikolaou, V. (2017) Understanding the development of differentiated instruction for students with and without disabilities in co-taught classrooms, Disability & Society, 32:8, 1216-1238, DOI: 10.1080/09687599.2017.1352488 - Vaughn, S., Hughes, M. T., Moody, S. W., & Elbaum, B. (2001). Instructional grouping for reading for students with LD: Implications for practice. Intervention in School and Clinic, 36(3), 131-137. - Δημητρίου, A. & Αϊβαλιώτου, E. (2016). Η συνεκπαίδευση των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας με και χωρίς ειδικές ανάγκες στις φυσικές επιστήμες. Ερευνώντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Στο Β. Τσελφές (Επιμ.). Προσχολική ηλικία: οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών (σελ. 89-116). Αθήνα: Εκδόσεις Άρτεμις Πετροπούλου.ISBN: 978-618-82606-0-3 - Δημητρίου, Α. & Δεληγιαννίδου, Σ. Β. (2011). Εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση. Η περίπτωση της επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης. Στο: Π. Φώκιαλη, Γ. Ξανθάκου, Ν. Ανδρεαδάκης (Επιμ.). Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και την κοινωνία. Τόμος Β (σελ. 463-474). ISBN: 978-960-9405-88-1. Αθήνα: Πεδίο - Λάππα, Χ., Μαντζίκος, Κ., & Παρασκευόπουλος Σ. (2019). Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 1–16.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-01-2024