ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / SEMINARS ON EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY
ΚωδικόςΥΕΙΔ08
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑργύριος Κυρίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022294

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Έρευνα και Πράξη σε Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα Μάθησης

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Δημιουργικοί Σχεδιασμοί Εκπαιδευτικής Έρευνας και ΠράξηςΥποχρεωτικό Ειδίκευσης216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600243290
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει (α) να έχουν γνωρίσει τις ερευνητικές μεθόδους που θα παρουσιαστούν, (β) να είναι σε θέση να κατανοούν ερευνητικές εργασίες στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί οι σχετικές ερευνητικές μέθοδοι, (γ) να έχουν εξοικειωθεί με αυτές σε επίπεδο κατανόησης των μεθόδων, τη συλλογή, διαχείριση και την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων σε ένα πρωταρχικό επίπεδο, (δ) να οργανώνουν τις δικές τους μικρές έρευνες ακολουθώντας τη σχετική μεθοδολογία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βιβλιογραφική ανασκόπηση Έρευνα με παιδιά Έρευνα δράση Το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο έρευνας Θεματική ανάλυση – Ανάλυση Περιεχομένου Ανάλυση πολυτροπικών αλληλεπιδράσεων Ανάλυση πολλαπλών εμπειρικών δεδομένων για την ανίχνευση των αντιλήψεων των παιδιών Πειραματικές μεθοδολογίες στην εκπαιδευτική έρευνα με μικρά παιδιά Προχωρημένες στατιστικές αναλύσεις Ανάλυση συζητήσεων & αλληλεπιδράσεων με μικρές ομάδες παιδιών με έμφαση στην ανάλυση ιχνογραφημάτων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων512,0
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Εξετάσεις301,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μία πλήρης μικρή ερευνητική εργασία, η οποία επιλέγεται από την φοιτήτρια/ή μεταξύ των ερευνητικώνμεθόδων που περιλαμβάνονται στο μάθημα και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τις διδάσκουσες/οντες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Broström, S. (2012). Children's participation in research, International Journal of Early Years Education, 20(3), 257-269, DOI: 10.1080/09669760.2012.715407 Clark, A. (2005). ‘Ways of seeing: using the Mosaic approach to listen to young children’s perspectives’, in Clark, A., Kjørholt and Moss, P. (eds.) Beyond Listening. Children’s perspectives on early childhood services. Bristol: Policy Press, pp. 29–49. Spyrou, S. (2011). The limits of children’s voices: From authenticity to critical, reflexive representation. Childhood 18(2) 151–165. DOI: 10.1177/0907568210387834 Thomson, P. (ed.) (2008). Doing Visual Research with Children and Young People. London: Routledge. Παπαδοπούλου, Μ., Βίτσου, Μ., & Γκανά, Ε. (2022, early view). Ο χειρισμός της κούκλας για τη δημιουργία νοήματος: ένα πλαίσιο ανάλυσης πολυτροπικών αλληλεπιδράσεων παιδιών με προσφυγική εμπειρία. ΔΙΑΛΟΓΟΙ! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 8 (*) Ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/dialogoi/article/view/28249 Norris, S. (2004). Analyzing multimodal interaction: A methodological framework. London: Routledge. Kusters, A., Spotti, M., Swanwick, R., & Tapio, E. (2017). Beyond languages, beyond modalities: Transforming the study of semiotic repertoires. International Journal of Multilingualism, 14(3), 219-232. Μαβίδου, Α. & Κακανά, Δ. (2019). «Φέτος νιώθω ότι η τάξη μου έχει ανάγκη από κάτι διαφορετικό, μια άλλη προσέγγιση...»: Το παράδειγμα ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία μέσω της συνεργατικής έρευνας δράσης. Στο Σ., Αυγητίδου, Ε., Κατσαρού, & Β. Τσάφος, (επιμ.) Πρακτικά 2ου Συμποσίου στην Εκπαιδευτική Έρευνα – Δράση: ζητούμενα, συγκρούσεις και προοπτικές. (σσ. 235-257) Διαθέσιμο στο: http://www.actionresearch.gr/el/node/238 Καπαχτσή, Β. & Κακανά, Δ. (2019) Ο ρόλος του διευθυντή στο σχεδιασμό και υλοποίηση μιας συμμετοχικής έρευνας δράσης. Προοπτικές, εμπόδια, περιορισμοί: μελέτη περίπτωσης μιας σχολικής μονάδας. Στο Σ., Αυγητίδου, Ε., Κατσαρού, & Β.Τσάφος, (επιμ.) Πρακτικά 2ου Συμποσίου στην Εκπαιδευτική Έρευνα – Δράση: ζητούμενα, συγκρούσεις και προοπτικές. (σσ. 258-274) Διαθέσιμο στο: http://www.actionresearch.gr/el/node/238 Κακανά, Δ.-Μ, Χατζοπούλου, Κ. & Μαβίδου, Α. (2017) «Καινοτόμες επιμορφωτικές δράσεις σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη δημιουργία δικτύου Μεντόρων με τη μεθοδολογία της Συνεργατικής Έρευνας -Δράσης» Στο Α. Δημητρίου, Χ. Σακονίδης, Ε. Μαλκοπούλου, Χ. Μπουτζιλούδη, & Α-Ε. Τεμπρίδου, (2017). Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Τόμος Α’: Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ο.Μ.Ε.Ρ. – Δ.Π.Θ (σελ. 252-260) http://www.envilab.psed.duth.gr/ Κακανά, Δ.-Μ. & Καπαχτσή, Β. (2011) Ανάπτυξη του αναστοχασμού και της συνεργατικότητας μέσω της συνεργατικής έρευνας δράσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 52, 68-82. Καπαχτσή, Β. & Κακανά, Δ.-Μ. (2010) Η συνεργατική έρευνα δράσης ως μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Action Researcher in Education, 1, 40-52. Ανακτήθηκε από: http://www.actionresearch.gr/el Christidou, V., Bonoti, F., & Hatzinikita, V. (2021). Drawing a scientist: Using the Emo-DAST to explore emotional aspects of children’s images of scientists. Research in Science & Technological Education. doi: 10.1080/02635143.2021.1998770 Christidou, V., Bonoti, F., & Kontopoulou, A. (2016). American and Greek children’s visual images of scientists. Enduring or fading stereotypes? Science & Education, 25(5), 497-522. Jolley, R. P. (2018). Παιδί και εικόνα: Σχεδίαση και κατανόηση (Φ. Μπονώτη, Επιμ. Ελληνικής έκδοσης). Αθήνα: Τόπος. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Methods in Education, Routledge. Ρούσσος Λ. Π, Τσαούσης, Γ. (2020) Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS Και Του R. Αθήνα: Gutenberg. Chalikias, M., Lalou, P., & Manolesou, A. (2015). Μεθοδολογία έρευνας και εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. http://hdl.handle.net/11419/5075 Πετρίδης, Δ. (2015). Ανάλυση πολυμεταβλητών τεχνικών [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://hdl.handle.net/11419/2126 Delserieys, A., Impedovo, M. A., Fragkiadaki, G., & Kampeza, M. (2017). Using drawings to explore preschool children’s ideas about shadow formation. Review of Science, Mathematics and ICT Education, 11(1), 55-69. https://doi.org/10.26220/rev.2778 Fragkiadaki, G, Fleer, M., & Ravanis, K. (2021). Understanding the Complexity of Young Children’ s Learning and Development in Science: A Twofold Methodological Model Building on Constructivism and Cultural- historical Strengths. Learning Culture and Social Interaction, 28, 10046. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2020.100461 Hedegaard, M., & Fleer, M. (2008). Studying Children: A Cultural-Historical Approach: A Cultural-Historical Approach. Berkshire: Open University Press. Ίσαρη, Φ. & Πουρκός Μ. (2015). Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας. Εφαρμογές στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. (ελεύθερα προσβάσιμο στο https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5826). Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16(1). https://doi.org/10.1177/1609406917733847 (open acess) Neuendorf, K. A. (2019). Content analysis and thematic analysis. In P. Brough (Ed.), Research methods for applied psychologists: Design, analysis and reporting (pp. 211-223). New York: Routledge. Πρόσβαση από: https://academic.csuohio.edu/kneuendorf/vitae/NeuendorfCA_TA_19.pdf
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-01-2024