ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ / RESEARCH APPROACHES AND PRACTICES IN MUSEUM EDUCATION AND ARTS
ΚωδικόςΥΕΙΔ12
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαρίκλεια Κανάρη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022298

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Έρευνα και Πράξη σε Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα Μάθησης

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 18
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Τέχνες στην ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό Ειδίκευσης217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600243294
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται: Να γνωρίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μάθησης στο μουσείο και σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς ως μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης για την τέχνη και τον πολιτισμό. Να γνωρίζουν μεθόδους και τεχνικές αξιοποίησης των τεχνών –εικαστικών και παραστατικών- για τη βιωματική επεξεργασία και προσέγγιση μουσειακών περιεχομένων και πολιτιστικών αγαθών σε μουσεία, χώρους πολιτισμού και στην τυπική εκπαίδευση. Να αναγνωρίζουν τα πολλαπλά μαθησιακά οφέλη της αξιοποίησης των τεχνών σε μουσειοπαιδαγωγικές δραστηριότητες και δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου για όλα τα παιδιά, την ολόπλευρη ανάπτυξή τους, την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και την εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτισμική συμπερίληψη. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση σε σχέση με τις τέχνες για την παροχή πολλαπλών τρόπων πρόσβασης, συμμετοχής και έκφρασης στο μουσείο, σε χώρους πολιτισμού αλλά και σε δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου στο σχολείο. Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν δραστηριότητες και υλικό με την αξιοποίηση τεχνών και σε διασύνδεση μεταξύ τους για την προσέγγιση μουσειακών περιεχομένων, τη δημιουργική έκφραση και την ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών σε χώρους πολιτισμού αλλά και στο σχολείο. Να αξιοποιούν πηγές και εκπαιδευτικό υλικό -ψηφιακό και συμβατικό- αναφορικά με τις τέχνες στο μουσείο, σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς αλλά και στο σχολείο για δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου. Να αναγνωρίζουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των τεχνών σε δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου σε μουσεία, χώρους πολιτιστικής αναφοράς και στο σχολείο. Να αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεργασίας και να προωθούν συνεργατικές και συμμετοχικές πρακτικές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων και δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου με την αξιοποίηση των τεχνών στο μουσείο, σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς και στο σχολείο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη του μουσείου και χώρων πολιτιστικής αναφοράς ως περιβάλλοντα μη τυπικής ή/και άτυπης μάθησης καθώς και των μεθόδων που αξιοποιούνται στο πλαίσιο της διευρυμένης έννοιας της μουσειακής μάθησης και της επίτευξης διαφορετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Έμφαση δίνεται στον ρόλο των τεχνών, εικαστικών και παραστατικών. Μέσα από ερευνητικές και πρακτικές προσεγγίσεις διερευνώνται ζητήματα αξιοποίησης διαφορετικών τεχνών και της διασύνδεσης μεταξύ τους στο χώρο του μoυσείου, εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου συμπληρωματικά με την τυπική εκπαίδευση (εντός και εκτός του σχολείου) αλλά και σε σύνδεση με την κοινότητα και δια βίου. Οι τέχνες διερευνώνται υπό το πρίσμα της πολιτισμικής πολυμορφίας και της ανθρώπινης έκφρασης, της εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης για τη βιωματική προσέγγιση, την κατανόηση και την ερμηνεία πολιτιστικών αγαθών, την προσωπική και δημιουργική έκφραση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Τονίζονται ζητήματα σχετικά με διαφοροποιημένες, συμπεριληπτικές, συμμετοχικές και συνεργατικές πρακτικές για την αξιοποίηση των τεχνών σε διαφορετικές διαστάσεις της πολιτιστικής συμμετοχής (πρόσβαση, εκπαίδευση, κατανόηση, δημιουργία, συνεισφορά) για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τις διαφορές τους (παιδιά με και χωρίς αναπηρία, μεταναστευτικής βιογραφίας, μικτές ομάδες, κλπ).
Λέξεις Κλειδιά
Tέχνες, Μουσείο, Εκπαίδευση, Συμμετοχή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Podcast
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι ΤΠΕ θα αξιοποιηθούν στη διδασκαλία (π.χ. παρουσιάσεις power point, βίντεο, podcasts, αξιοποίηση ιστοσελίδων μουσείων, εργασία με ψηφιακό υλικό μουσείων και χώρων πολιτιστικής αναφοράς, κλπ), στην επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/τριες (email, ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθήματος) καθώς και στην αξιολόγηση (π.χ. quiz).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Άσκηση Πεδίου210,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων150,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Καλλιτεχνική δημιουργία150,6
Εξετάσεις170,7
Σύνολο1877,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τα απαιτούμενα εξετάσεων προόδου και τελικής εξέτασης καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης σε κάθε περίπτωση θα αναρτώνται εγκαίρως στο elearning. Καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, ασκήσεις σε μουσεία και επισκέψεις σε μουσεία, μελετούν την τρέχουσα έρευνα μέσω της τρέχουσας αρθρογραφίας, συμμετέχουν σε quiz και παρουσιάζουν εργασίες μπροστά στην ομάδα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Black, G. (2012). Transforming museum in the twenty first century. Routledge. Falk, J. H, & Dierking, L. D. (2013). The museum experience revisited. Routledge. Kanari, C., & Souliotou, A. Z. (2021). The role of Museum Education in raising undergraduate pre-service teachers’ disability awareness: The case of an exhibition by disabled artists in Greece. Higher Education Studies, 11(2), 99-119. doi: 10.5539/hes.v11n2p99 Κανελλόπουλος, Π., & Νάκου, Ει. (2015). Παίζοντας με τον ήχο και τον πολιτισμό. Η συνεργατική μουσική σύνθεση ως μέσο δημιουργικής επαφής με τον κόσμο του μουσείου. Museumedu 1, 135-160. Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. http://museumedulab.ece.uth.gr/main/sites/default/files/6.%20P.%20Kanellopoulos%20&%20I.%20Nakou.pdf Lenakakis, A., & Panaghi, A. (2018). Drama/theatre pedagogy in museum: Research, theory and practice issues. Education & Theatre, 19, 90-103. Levent, N., & Pascual-Leone, A. (Eds.) (2014). The multisensory museum: Cross-disciplinary perspectives on touch, sound, smell, memory, and space. Rowman & Littlefield. Nikonanou, N. & Bounia, A. 2020. Creating Learning Experiences in Museums: Discussing-Inquiring-Participating, UCL Qatar, National Museums of Qatar. Nikonanou, N., Papavergou, E., & Paraskeva, K. (2020). The contribution of participatory projects in promoting the inclusive Museum: Are visitors’ artistic creations welcomed in an international exhibition of contemporary art? The International Journal of the Inclusive Museum 13 (1), 1-11. https://doi.org/10.18848/1835-2014/CGP/v13i01/1-11 Shaffer, E. S. (2019). Το παιδί και το μουσείο. Θεωρητικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές πρακτικές (Επιμ. Κ.Δ. Μαλαφάντης, Μτφ. Μ. Καρδαμίτσα-Ψυχογιού). Καρδαμίτσα Simon, N. 2010. The Participatory Museum, Museum 2.0: Santa Cruz, http://www.participatorymuseum.org/ read/ Τσουβαλά, Μ. (2015). Χορεύοντας στο μουσείο. Museumedu 1. 65-87.Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. http://museumedulab.ece.uth.gr/main/sites/default/files/3.%20DANCING%20IN%20THE%20MUSEUM%202.pdf Άλλη επιλεγμένη βιβλιογραφία.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-01-2024