Εισαγωγή στον Τουρισμό. Το φαινόμενο και η έννοια του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στον Τουρισμό. Το φαινόμενο και η έννοια του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού / Introduction to Tourism. The phaenomenon and the meaning of religious and pilgrimage tourism
ΚωδικόςΘΤ001
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑντωνιος Γιαννοπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020150

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 62
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στον Τουρισμό. Το φαινόμενο και η έννοια του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600243694
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: • Να αντιληφθούν τον ρόλο και τη σημασία του τουρισμού για την παγκόσμια οικονομία • Να αξιοποιήσουν τα οφέλη, που προσφέρουν καινοτόμες μεθοδολογίες και θεωρίες, ενσωματώνοντας πρακτικά παραδείγματα και καλές πρακτικές από τον τουρισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό • Να διακρίνουν τις διάφορες μορφές τουρισμού • Να αναλύσουν τις διαστάσεις της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης • Να αξιολογήσουν κριτικά τον ρόλο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Η έννοια της ιεραποδημίας και η θεολογία του προσκυνήματος 2.Εισαγωγή στον τουρισμό – βασική ορολογία 3.Τουριστικές ροές και στατιστική κίνηση 4.Η βιομηχανία του τουρισμού 5.Ειδικές μορφές τουρισμού 6.Εισαγωγή στη βιωσιμότητα του Προορισμού: Μελέτες Περίπτωσης 7.Τουριστικό κύκλωμα: Οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση 8.Θεωρία υποκίνησης στον τουρισμό και στα ταξίδια 9.Τυπολογία τουριστών 10.Η έννοια της φέρουσας ικανότητας 11.Μοντέλα διακυβέρνησης και στρατηγικής για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη 12.Τουριστικός σχεδιασμός 13.Η σημασία του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού
Λέξεις Κλειδιά
τουρισμός, βιώσιμη ανάπτυξη, κίνητρα τουριστών, θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση zoom για τις διαλέξεις με υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης (διαφάνειες, βίντεο, podcasts, κουίζ κ.λπ.)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Εκπόνηση μελέτης (project)51
Συγγραφή εργασίας / εργασιών35
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
• Χαρτοφυλάκιο εργασιών (portfolio) 30% • Ομαδική Εργασία/Παρουσίαση 70%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Στρατηγική Διοίκηση Τουρισμού, Φιλοξενίας και Εκδηλώσεων, Nigel Evans (2022), Εκδόσεις Κλειδάριθμος - Διοίκηση Φιλοξενίας, Reynolds D., Rahman I., Barrows C. (2024), Έκδοση: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD Assiouras, I., Skourtis, G., Giannopoulos, A., Buhalis, D., & Karaosmanoglu, E. (2023). Testing the relationship between value co-creation, perceived justice and guests’ enjoyment. Current Issues in Tourism, 26(4), 587-602. Assiouras, I., Skourtis, G., Giannopoulos, A., Buhalis, D., and Koniordos, M. (2019). Value co-creation and customer citizenship behavior. Annals of Tourism Research, 78, 102742. Assiouras, I., Skourtis, G., Koniordos, M., and Giannopoulos, A.A. (2015). Segmenting East Asian tourists to Greece by travel motivation. Asia Pacific Journal of Tourism Research 20(12), 1389-1410. Avlonitis, G.J., and Giannopoulos, A.A. (2012). Balanced Market Orientation: Qualitative Findings on a Fragile Equilibrium. Managing Service Quality, 22(6), 565-579. Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive Destination of the Future. Tourism Management 21(1) 97-116. Buhalis, D. and Costa, C. (2006) Tourism Management Dynamics: Trends, Management and Tools, Oxford: Butterworth-Heinemann. Buhalis, D., and Foerste, M. (2015). SoCoMo marketing for travel and tourism: Empowering co-creation of value. Journal of Destination Marketing & Management, 4(3), 151-161. Enz, C. (2010). Hospitality Strategic Management: Concepts and Cases, 2nd Ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., and Wanhill, S. (2013). Tourism: Principles and Practice (5th ed.). Harlow: Pearson. Giannopoulos, A., Giakoumaki, C., Pantazi, A., Assiouras, I., Mavragani, E., and Skourtis, G. (2021). Online Travel Inspiration in an unstable world: Balancing Risks and Desires in the Covid-19 era, TOURMAN 2021: 4th International Scientific Conference: Restarting tourism, travel and hospitality: The day after, International Hellenic University, Thessaloniki, Greece, 21-23/05/2021. Giannopoulos, A., Livas, C., Simeli, I., and Achlada, C. (2022). Is destination image instagrammable? Visit intentions and value co-creation through social media content. International Journal of Technology Marketing, 16(4), 349-369. Giannopoulos, A., and Mavragani, E. (2011). Traveling through the Web: A first step toward a comparative analysis of European National Tourism Websites. Journal of Hospitality Marketing & Management, 20(7), 718-739. Giannopoulos, A., Piha, L., and Skourtis, G. (2022). Destination branding and co-creation: a service ecosystem perspective. Journal of Product & Brand Management Destination, 30(1), 148-166. Giannopoulos, A., and Skourtis, G. (2018). En route to the travel service ecosystem: welcomers and travellers on the world map. TOURMAN 2018: 2nd International Scientific Conference: In search of excellence in tourism, travel and hospitality, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Rhodes, Greece, 25-28 October 2018. Giannopoulos, A., Skourtis, G., Kalliga, A., Dontas-Chrysis, D. M., and Paschalidis, D. (2020). Co-creating high-value hospitality services in the tourism ecosystem: Towards a paradigm shift?. Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing, 6(2), 3-11. Holloway, J.C. (2006). The Business of Tourism. Prentice Hall, Essex. Kladou, S., Giannopoulos, A.A., and Assiouras, I. (2014). Matching tourism type and destination image perceptions in a country context. Journal of Place Management and Development 7(2), 141-152. Kladou, S., Giannopoulos, A. A., and Mavragani, E. (2015). Destination brand equity research from 2001 to 2012. Tourism analysis, 20(2), 189-200. Kladou S., Psimouli M., Skourtis G., Giannopoulos A., and Eskitark N.H. (2021). Shedding Light Upon the Shadows: Exploring the link between country destination image and dark tourism. In Goodfellow Publishers (eds) Tourism Dynamics: New Perspectives and Changing Directions. Neuhofer, B., Buhalis, D., and Ladkin, A. (2012). Conceptualising technology enhanced destination experiences. Journal of Destination Marketing & Management, 1(1-2), 36-46. Okumus, F., Altinay, L., and Chathoth, P. (2010), Strategic Management for Hospitality and Tourism, Butterworth-Heinemann. Olsen, M., West, J., Ching Yick Tse, E. (2008), Strategic Management in the Hospitality Industry, 3rd Ed.: Pearson Education. Salamoura M., Giannopoulos A., and Moumouri F. (2020). Tourists’ Perceptions and Intended Behavior Thanks to Celebrity Endorsement: Antetokounmpo Invites You to Santorini with Aegean Airlines. In: Kavoura A., Kefallonitis E., Theodoridis P. (eds) Strategic Innovative Marketing and Tourism. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. Thompson, A., Strickland, A., Gamble, J., (2010). Crafting and Executing Strategy: The quest for competitive advantage, 17th ed.: McGraw-Hill.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-11-2023