ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ / HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN SPORT AND LEISURE ORGANIZATIONS
ΚωδικόςΜΑΕ2
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑμαλία Δράκου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015313

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 22
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600243714
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
  • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλυθεί η Οργανωσιακή Θεωρία που αφορά τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και οι πρακτικές που πρέπει χρησιμοποιούνται από τους Οργανισμούς Αθλητισμού και Αναψυχής, μέσα σε ένα στρατηγικό πλαίσιο. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: • Να κατανοήσουν τα τρία επίπεδα της οργανωσιακής συμπεριφοράς (ατομικό, ομαδικό, επίπεδο οργανισμού) και πώς αλληλοεπηρεάζονται • Να κατανοήσουν τις θεωρίες παρακίνησης και πώς αυτές διαμορφώνουν την επαγγελματική ικανοποίηση • Να εφαρμόσουν στρατηγικές ενίσχυσης της δέσμευσης και παραγωγικότητας • Κατανοήσουν το ρόλο της ηγεσίας στην Οργανωσιακή απόδοση • Να σχεδιάσουν την διαδικασία στελέχωσης ενός αθλητικού / αναψυχικού οργανισμού, και την διαδικασία εκπαίδευσης των στελεχών του, • Να χρησιμοποιήσουν μοντέλα αξιολόγησης και συστήματα ανταμοιβής των στελεχών • Να κατανοήσουν τη δυναμική της οργανωσιακής κουλτούρας ενός αθλητικού οργανισμού και να διαχειριστούν τη διατήρηση ή αλλαγή της
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ : 1. Τάσεις στην Αγορά Εργασίας 2. Εργασιακή Ικανοποίηση 3. Δημιουργία και Δυναμική της Ομάδας 4. Οργανωσιακή / Εταιρική Κουλτούρα 5. Ηγεσία στον εργασιακό χώρο 6. Διοίκηση Αλλαγών 7. Ορισμός Θέσεων Εργασίας 8. Διαδικασία Επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού 9. Εργασιακή Παρακίνηση 10. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 11. Διαχείριση Εθελοντών στον Αθλητισμό 12. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 13. Διαχείριση & Αξιολόγηση Απόδοσης
Λέξεις Κλειδιά
ΔΑΔ, Ανθρώπινο Κεφάλαιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Εκπόνηση μελέτης (project)50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Εργασία Ατομική 40% 2. Εργασία Ομαδική 60 % Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος απαιτείται η υποβολή και των 2 εργασιών Οδηγίες δίνονται στο e learning
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Εργαστηρίου «Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής»: sportourmanlab.web.auth.gr/ Άρθρα Bamhill, C.R. &Martinez, J.M. (2018)..Sport Commitment, Occupational Commitment, and Intent to Quit Among High School Sport Officials, Journal of Amateur Sport, DOI: 10.17161/jas.v4i1.6459 CC BY-NC-ND 4.0 Cuskelly, G, Taylor, T., ,Russell, H.Darcy, S. (2006). Volunteer Management Practices and Volunteer Retention: A Human Resource Management Approach.Sport Management Review, Vol. 9 (2), 141-163 Doherty, A. (1998). Managing Our Human Resources: A Review of OrganisationalBehaviour in Sport, Sport Management Review, 1, 1–24 Drakou, A. Kabitsis, C., Charachousou, Y., Tzetzis, G. (2006). Exploring Life Satisfaction of Sport Coaches in Greece. European Sport Management Quarterly, 6 (3), 239-252 Lee, Y. H. &Chelladurai P. (2018). Emotional intelligence, emotional labor, coach burnout, job satisfaction, and turnover intention in sport leadership, European Sport Management Quarterly, 18:4, 393-412, DOI: 10.1080/16184742.2017.1406971 Mokoena, B.A. &Dhurup, M. (2019. ) Self-efficacy, organisational commitment, job satisfaction and satisfaction with life relationships:a study among amateur sport coaches in South Africa, International journal of social sciences and humanity studies, Vol 11, No 1, 2019 ISSN: 1309-8063 (Online) Oldham, G. & Fried, Y. (2016). Job design research and theory: Past, present and future. Organizational Behavior and Human Decision Processes 136 (2016) 20–35. Wagstaff, C.R.D. & Burton – Wiley, S. ().Organisational culture in sport: A conceptual, definitional and methodological review, Sport & Exercise Psychology Review, Vol. 14 (1), 32-52.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-06-2023