Θεωρία Αποφάσεων και Διαμόρφωση Πολιτικής

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘεωρία Αποφάσεων και Διαμόρφωση Πολιτικής / Decision Making Theory and Policy Formation
ΚωδικόςΠΑΕ13
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Μαρκάκη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016446

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘεωρία Αποφάσεων και Διαμόρφωση Πολιτικής
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600244018
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες λήψης αποφάσεων, κατανόησης του τρόπου που άτομα και ομάδες λαμβάνουν αποφάσεις και διαμορφώνουν συμπεριφορές και πολιτικές. Στόχος του μαθήματος είναι επίσης οι φοιτητές να κατανοήσουν τις τεχνικές ανάλυσης, να κατανοήσουν διαφορετικούς τρόπους λήψης αποφάσεων, ανάπτυξης διαδικασιών σε ομάδες, ενσωμάτωσης παραγόντων (π.χ. αξίες, προκαταλήψεις, εμπειρογνωμοσύνη, συνήθεια και ισχύς θέλησης) στη λήψη αποφάσεων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μάθουν να διαχειρίζονται θέματα διαμόρφωσης πολιτικής μέσα από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής της θεωρίας παιγνίων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η δημόσια πολιτική είναι η συλλογή αποφάσεων και μέσων που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις/ θεσμοί για να ανταποκριθούν στον ποικίλο και περίπλοκο συνδυασμό κοινωνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και πολιτιστικών προβλημάτων, ζητημάτων και περιστάσεων. H χάραξη πολιτικής συνδέεται με μια ορθολογική, αντικειμενική και ηγετική διαδικασία βημάτων και σταδίων. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βελτιωθεί η ικανότητα λήψης αποφάσεων των φοιτητών, να αποκτήσουν δεξιότητες ηγεσίας και να παράσχουν στρατηγικές για περαιτέρω βελτίωση στο μέλλον. Εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα και οι ομάδες λαμβάνουν αποφάσεις, και διαμορφώνουν πολιτικές για την επίλυση προβλημάτων, ατομικά και συλλογικά. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν διαφορετικά στυλ αποφάσεων, ηγεσίας και τις διαθέσεις πίσω από κάθε στυλ, θα μάθουν να λαμβάνουν αποφάσεις πιο σκόπιμα και συστηματικά και θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν στην απόφαση τεχνικές ανάλυσης και διαδικασίες διαχείρισης ομάδας.
Λέξεις Κλειδιά
Διαδικασία λήψης αποφάσεων, ανάπτυξη πολιτικής, θεωρία παιγνίων, διαχείριση ομάδας, ηγεσία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια602,2
Εργαστηριακή Άσκηση451,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων802,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών903,3
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα έχει ένα εργαστηριακό μέρος. Οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε ποικιλία καταστάσεων διαμόρφωσης στρατηγικής λήψης αποφάσεων ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα μεταφοράς της θεωρητικής ανάλυσης στην πράξη. Για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης θα ζητηθεί κατά την 7η εβδομάδα να ετοιμάσουν μια ανάλυση ενός θέματος. Η εργασία, έκτασης 5-10 σελίδων, αναφέρεται στην ανάλυση ενός επίκαιρου θέματος στο οποίο θα έχουν εφαρμογή τεχνικές της θεωρίας λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης πολιτικής. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν στην τάξη (10λεπτη παρουσίαση) (40%) Για την τελική εργασία θα ζητηθεί να περιγραφεί ένα θέμα ή μια κατάσταση στρατηγικής σημασίας για το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι σχετικές τεχνικές. Μπορεί να αναφέρεται στην κατάσταση ή το θέμα της πρώτης εργασίας ή σε ένα διαφορετικό ζήτημα. Η εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (60%). Ένα τρίτο του βαθμού της τελικής εργασίας θα προκύψει από την παρουσίαση (10λεπτη) κατά την διαδικασία εξετάσεων στην τάξη. Και τα υπόλοιπα δύο τρίτα του βαθμού θα προκύψουν από την γραπτή έκθεση (10-20 σελίδες) της ανάλυσης. Η εργασία πρέπει να είναι γραμμένη σε διπλό διάστημα χωρίς να υπολογίζονται πίνακες και διαγράμματα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Το σύστημα λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 30476), Συγγραφείς: Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, Έκδοση: 1η έκδ./2006, ISBN: 978-960-02-1979-1, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων (κωδικός στον Εύδοξο 35241) Osborne Kλειδάριθμος ΕΠΕ, 2010 Θεσσαλονίκη Θεωρία παιγνίων (κωδικος στον ευδοξο 1063) Μηλολιδάκης Σοφία Α.Ε., 2009 Θεσσαλονίκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Gibbons, R., Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, 1992. Dixit, A. and B. Nalebuff, The Art of Strategy, WW Norton, 2008 Dixit, A. and B. Nalebuff, Thinking Strategically, WW Norton, 1991. Νικολόπουλος, Ανδρέας. Η Στρατηγική των Διαπραγματεύσεων. ISBN13: 9789609443203
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-05-2020