Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στη Διακυβέρνηση / Introduction to Governance
ΚωδικόςΔΙΥ12
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Χατζηπαντελής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017076

Πρόγραμμα Σπουδών: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη" 2020

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στη Διακυβέρνηση
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600244023
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται: α) να έχουν αποκτήσει μία εισαγωγική αν και κριτική γνώση σχετικά με την έννοια, τους τύπους, τις λειτουργίες, τις πρακτικές εκφάνσεις, τα προβλήματα και τις σύγχρονες προκλήσεις της διακυβέρνησης, β) να έχουν κατανοήσει και να είναι σε θέση να εξηγήσουν και να εφαρμόσουν το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος σε μια σειρά από πρακτικά ζητήματα κατά τρόπο τόσο αναλυτικό όσο και συνθετικό, γ) να γνωρίζουν τον ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένο μετασχηματισμό των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών πρακτικών και λόγων εντός των οποίων παραμένει εμπεδωμένη η διακυβέρνηση, δ) να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε μια γόνιμη και κριτική ανταλλαγή απόψεων πάνω στις επιμέρους θεματικές του μαθήματος, ε) να έχουν αποκτήσει τις μεθοδολογικές, αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες που απαιτούνται για την παραγωγή μιας άριστης κριτικής εργασίας και στ) να είναι σε θέση να εμβαθύνουν σε ακόμη δυσκολότερα και πλέον σύνθετα ζητήματα που συνδέονται με τη μελέτη της διακυβέρνησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα είναι σχεδιασμένο ώστε να εισαγάγει τους φοιτητές στη γενεαλογία, τις κεντρικές έννοιες, αντινομίες, υποκείμενα, ζητήματα, τύπους, σύγχρονες εκφάνσεις και προκλήσεις της διακυβέρνησης. Μετά από μία εισαγωγή στις θεματικές, τη δομή και τις απαιτήσεις του μαθήματος, οι διαλέξεις εξετάζουν αρχικά την εννοιολογική σχέση κυβέρνησης, διακυβέρνησης και κυβερνητικότητας. Στη συνέχεια εξετάζονται α) οι κεντρικές έννοιες της διακυβέρνησης με έμφαση στις σύγχρονες πρακτικές όπου αυτές υποστασιοποιούνται, β) η αντινομική και παράδοξη σχέση της διακυβέρνησης με την κυριαρχία, γ) τα κράτη και τα διεθνή καθεστώτα στην ιστορική τους εξέλιξη, δ) η εμπλοκή της κοινωνίας πολιτών και των κοινωνικών κινημάτων στις διαδικασίες της διακυβέρνησης, ε) οι έννοιες και πρακτικές εκφάνσεις της δημοκρατικής και της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και η διασύνδεση της τελευταίας με την ανάπτυξη, στ) τα κεντρικά σημεία της κριτικής στη λειτουργία της διακυβέρνησης και ζ) τα νέα δεδομένα που θέτουν οι πλέον σύγχρονες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις παγκοσμίως. Τέλος, το μάθημα θα εξετάσει την περίπτωση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης ως μία τυπική περίπτωση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, συγκεντρώνοντας τα ως άνω χαρακτηριστικά αλλά και προβλήματα. Ειδικότερα, το μάθημα οργανώνεται σε δεκατρείς (13) διαλέξεις με τις ακόλουθες θεματικές: 1. Εισαγωγή 2. Κυβέρνηση, διακυβέρνηση, κυβερνητικότητα 3. Κεντρικές έννοιες της διακυβέρνησης 4. Κυριαρχία και διακυβέρνηση 5. Κράτη και διεθνή καθεστώτα 6. Κοινωνία πολιτών και κοινωνικά κινήματα 7. Δημοκρατική διακυβέρνηση 8. Χρηστή διακυβέρνηση και ανάπτυξη 9. Διακυβέρνηση, ηγεμονία, εξάρτηση 10. Διακυβέρνηση, νομιμότητα, νομιμοποίηση, ευθύνη 11. Σύγχρονες πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις 12 Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση 13. Επισκόπηση και συμπεράσματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις802,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1304,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών361,3
Εξετάσεις20,1
Σύνολο2489,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε α) γραπτή εξέταση (60% της συνολικής βαθμολογίας) με ερωτήσεις εκτεταμένης απάντησης στο τέλος του εξαμήνου και β) μία γραπτή εργασία (40% της συνολικής βαθμολογίας). Οι λεπτομέρειες της γραπτής εργασίας ανακοινώνονται στο e-learning.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
(Οι αναγνώσεις διαφέρουν σύμφωνα με το θέμα της γραπτής εργασίας)/Bibliography (Readings vary according to the assigned essay topic) 1. Adler-Nissen, Rebecca, and Thomas Gammeltoft-Hansen (eds) (2008) Sovereignty Games: Instrumentalizing State Sovereignty in Europe and Beyond (New York: Palgrave Macmillan). 2. Albert, Mathias (2002) "Governance and Democracy in European Systems: On Systems Theory and European Integration", Review of International Studies 28(2), 293–309. 3. Appiah, Kwame Anthony, Seyla Benhabib, Iris Marion Young, and Nancy Fraser (2007) Justice, Governance, Cosmopolitanism, and the Politics of Difference: Reconfigurations in a Transnational World (Distinguished W.E.B. Du Bois Lectures 2004/2005), with an introduction by Günter H. Lenz and Antje Dallmann (Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin). 4. Bache, Ian, and Matthew Flinders (eds) (2004) Multi-level Governance (New York: Oxford University Press). 5. Barnett, Michael, and Raymond Duvall (eds) (2005) Power in Global Governance (New York: Cambridge University Press). 6. Benz, Arthur, and Yannis Papadopoulos (eds) (2006) Governance and Democracy: Comparing National, European and International Experiences (Abingdon and New York: Routledge). 7. Bernstein, Steven, and Hamish van der Ven (2017) "Best Practices in Global Governance", Review of International Studies 43(3), 534–556. 8. Bevir, Mark (2010) Democratic Governance (Princeton, NJ, and Oxford: Princeton University Press). 9. Brand, Ulrich (2005) "Order and Regulation: Global Governance as a Hegemonic Discourse of International Politics?", Review of International Political Economy 12(1), 155–176. 10. Burke, Anthony, and Rita Parker (eds) (2017) Global Insecurity: Futures of Global Chaos and Governance (London: Palgrave Macmillan). 11. Clarke, John N., and Geoffrey R. Edwards (eds) (2004) Global Governance in the Twenty-first Century (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan). 12. Cochrane, Feargal, Rosaleen Duffy, and Jan Selby (eds) (2003) Global Governance, Conflict and Resistance (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan). 13. Colás, Alejandro (2003) "The Power of Representation: Democratic Politics and Global Governance", Review of International Studies 29(1), 97–118. 14. Corry, Olaf (2013) Constructing a Global Polity: Theory, Discourse and Governance Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan). 15. Craig, David, and Doug Porter (2006) Development Beyond Neoliberalism? Governance, Poverty Reduction and Political Economy (London and New York: Routledge). 16. Curtis, Simon (2016) "Cities and Global Governance: State Failure or a New Global Order?", Millennium: Journal of International Studies 44(3), 455–477. 17. Duffield, Mark (2001) Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security (London and New York: Zed Books). 18. Enroth, Henrik (2014) "Governance: The Art of Governing after Governmentality", European Journal of Social Theory 17(1), 60–76. 19. Eriksen, Stein Sundstøl, and Ole Jacob Sending (2013) "There Is No Global Public: The Idea of the Public and the Legitimation of Governance", International Theory 5(2), 213–237. 20. Etzioni, Amitai (2001) "Beyond Transnational Governance", International Journal 56(4), 595–610. 21. Ferguson, Yale H., and R.J. Barry Jones (eds) (2002) Political Space: Frontiers of Change and Governance in a Globalizing World (Albany, NY: SUNY Press). 22. Fukuyama, Francis (2013) "What Is Governance?", Governance 26(3), 347–368. 23. Fukuyama, Francis (2016) "Governance: What Do We Know, and How Do We Know It?", Annual Reviews of Political Science 19, 89–105. 24. Gerring, John, and Strom C. Thacker (2008) A Centripetal Theory of Democratic Governance (New York: Cambridge University Press). 25. Gerring, John, Strom C. Thacker, and Carola Moreno (2005) "Centripetal Democratic Governance: A Theory and Global Inquiry", The American Political Science Review, 99(4), 567–581. 26. Gill, Stephen (ed) (2015) Critical Perspectives on the Crisis of Global Governance: Reimagining the Future (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan). 27. Grugel, Jean, and Nicola Piper (2007) Critical Perspectives on Global Governance: Rights and Regulation in Governing Regimes (Abingdon and New York: Routledge). 28. Hall, Rodney Bruce, and Thomas J. Biersteker (eds) (2002) The Emergence of Private Authority in Global Governance (Cambridge: Cambridge University Press). 29. Harmes, Adam (2006) "Neoliberalism and Multilevel Governance", Review of International Political Economy 13(5), 725–749. 30. Hay, Colin, and David Marsh (eds) (2000) Demystifying Globalization (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan). 31. Held, David (1995) Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance (Stanford, CA: Stanford University Press). 32. Held, David (2016) "Elements of a Theory of Global Governance", Philosophy and Social Criticism 42(9), 837–846. 33. Hewson, Martin, and Timothy J. Sinclair (eds) (1999) Approaches to Global Governance Theory (Albany, NY: SUNY Press). 34. Hooghe, Liesbet, and Gary Marks (2001) Multi-level Governance and European Integration (Lanham, MD: Rowman & Littlefield). 35. Hurrell, Andrew (2011) "The Theory and Practice of Global Governance: The Worst of All Possible Worlds?", International Studies Review 13(1), 144–154. 36. Kelly, Robert E. (2007) "From International Relations to Global Governance Theory: Conceptualizing NGOs after the Rio Breakthrough of 1992", Journal of Civil Society 3(1), 81–99. 37. Kenny, Michael (2003) "Global Civil Society: A Liberal-Republican Argument", Review of International Studies 29(1), 119–143. 38. Keohane, Robert A. (2002) Power and Governance in a Partially Globalized World (London and New York: Routledge). 39. Keohane, Robert O. (2011) "Global Governance and Legitimacy", Review of International Political Economy 18(1), 99–109. 40. Krisch, Nico (2017) "Liquid Authority in Global Governance", International Theory 9(2): 237–260. 41. Lake, David A. (2010) "Rightful Rules: Authority, Order, and the Foundations of Global Governance", International Studies Quarterly 54(3), 587–613. 42. Lederer, Markus, and Philipp S. Müller (eds) (2005) Criticizing Global Governance (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan). 43. Maiguashca, Bice (2003) "Governance and Resistance in World Politics: Introduction", Review of International Studies 29(1), 3-28 44. Marks, Gary, Fritz W. Scharpf, Philippe C. Schmitter, and Wolfgang Streeck (1996) Governance in the European Union (Thousand Oaks, CA: Sage). 45. Nye Jr, Joseph S., and John D. Donahue (eds) (2000) Governance in a Globalizing World (Washington, DC: Brookings Institution Press). 46. Paolini, Albert J., Anthony P. Jarvis, and Christian Reus-Smit (eds) (1998) Between Sovereignty and Global Governance: The United Nations, the State and Civil Society (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan). 47. Patomäki, Heikki (2008) The Political Economy of Global Security: War, Future Crises and Changes in Global Governance (Abingdon and New York: Routledge). 48. Pepinsky, Thomas B. (2016) "Colonial Migration and the Origins of Governance: Theory and Evidence From Java", Comparative Political Studies 49(9), 1201–1237. 49. Peters, B. Guy (2011) "Governance as Political Theory", Critical Policy Studies 5(1), 63–72. 50. Piattoni, Simona (2010) The Theory of Multi-level Governance: Conceptual, Empirical, and Normative Challenges (Oxford: Oxford University Press). 51. Prakash, Aseem, and Jeffrey A. Hart (eds) (1999) Globalization and Governance (London and New York: Routledge). 52. Risse, Thomas (ed.) (2011) Governance Without a State? Policies and Politics in Areas of Limited Statehood (New York: Columbia University Press). 53. Rosenau, James N. (1997) Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Governance in a Turbulent World (Cambridge and New York: Cambridge University Press). 54. Rosenau, James N., and Ernst-Otto Czempiel (eds) (1992) Governance Without Government: Order and Change in World Politics (Cambridge and New York: Cambridge University Press). 55. Ruggie, John Gerard (2014) "Global Governance and 'New Governance Theory': Lessons from Business and Human Rights", Global Governance 20(1), 5–17. 56. Rupert, Mark (2003) "Globalising Common Sense: A Marxian-Gramscian (Re-)vision of the Politics of Governance/Resistance", Review of International Studies 29(1), 181–198. 57. Sending, Ole Jacob, and Iver B. Neumann (2006) "Governance to Governmentality: Analyzing NGOs, States, and Power", International Studies Quarterly 50(3), 651–672. 58. Shaw, Karena (2003) "Whose Knowledge for What Politics?", Review of International Studies 29(1), 199–221. 59. Sinclair, Timothy J. (2012) Global Governance (Cambridge and Malden, MA: Polity). 60. Soederberg, Susanne (2006) Global Governance in Question: Empire, Class, and the New Common Sense in Managing North–South Relations (London and Ann Arbor, MI: Pluto Press). 61. Steffek Jens, Claudis Kissling, and Patrizia Nanz (eds) (2008) Civil Society Participation in European and Global Governance: A Cure for the Democratic Deficit? (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan). 62. Stephen, Matthew D. (2017) "Emerging Powers and Emerging Trends in Global Governance", Global Governance 23(3), 483–502. 63. Stoker, Gerry (1998) "Governance As Theory: Five Propositions", International Social Science Journal 50(155), 17–28. 64. Tallberg, Jonas (2003) European Governance and Supranational Institutions: Making States Comply (London and New York: Routledge). 65. Telò, Mario (2006) Europe: a Civilian Power? European Union, Global Governance, World Order (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan). 66. Weiss, Linda (1999) "Globalization and National Governance: Antinomy or Interdependence?", Review of International Studies 25(5), 59–88. 67. Weiss, Thomas G. (2011) Thinking about Global Governance: Why People and Ideas Matter (Abingdon and New York: Routledge). 68. Weiss, Thomas G. (2013) Global Governance: What? Why? Whither? (Cambridge and Malden, MA: Polity). 69. Weiss, Thomas G., and Rorden Wilkinson (2014) "Rethinking Global Governance? Complexity, Authority, Power, Change", International Studies Quarterly 58(1), 207–215. 70. Weiss, Thomas G., and Rorden Wilkinson (2018) "The Globally Governed—Everyday Global Governance", Global Governance 24(2), 193–210. 71. Weiss, Thomas G., and Rorden Wilkinson (eds) (2014) International Organization and Global Governance (Abingdon and New York: Routledge). 72. Whitman, Jim (2005) The Limits of Global Governance (Abingdon and New York: Routledge). 73. Whitman, Jim (2009) The Fundamentals of Global Governance (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan). 74. Whitman, Jim (ed.) (2009) Palgrave Advances in Global Governance (Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan). 75. Wilkinson, Rorden, and Steve Hughes (eds) (2002) Global Governance: Critical Perspectives (London and New York: Routledge).
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-09-2022