Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση / Local and Regional Government
ΚωδικόςΔΙΥ13
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Χατζηπαντελής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017078

Πρόγραμμα Σπουδών: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη" 2020

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600244024
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση από τους φοιτητές των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων για την κατανόηση και προσαρμογή στις απαιτήσεις των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε πολυεπίπεδα συστήματα διακυβέρνησης με έμφαση στο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Επιπρόσθετα συμβάλλει στην απόκτηση από τους φοιτητές δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ανάλυση και σύνθεση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που σχετίζονται με τις δημόσιες πολιτικές που ασκούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και στο σχεδιασμό και διαχείριση αντίστοιχων έργων. Επιπλέον, η διεπιστημονική προσέγγιση του μαθήματος από τη σκοπιά των νομικών, πολιτικών, διοικητικών και οικονομικών επιστημών θα προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες εμπειρίες και δυνατότητες εργασίας σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Επιπλέον, η συγκριτική προσέγγιση των θεσμών θα τους προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για την εργασία σε διεθνές περιβάλλον. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν σημαντικές γνώσεις για τα συστήματα τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης στις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τις ομαδοποιήσεις τους με βάση κοινά τους χαρακτηριστικά, ενώ θα διαθέτουν σε βάθος γνώσεις για την ιστορική εξέλιξη και τη σημερινή λειτουργία του συστήματος αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης στην Ελλάδα. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλύσουν τα δομολειτουργικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων δήμων και περιφερειών καθώς και να προτείνουν μέτρα βελτίωσης των διοικητικών, οικονομικών και πολιτικών επιδόσεών τους. Επίσης, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να παρέχουν συστηματική θεμελίωση και συμβουλευτική στήριξη σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διάδοσής τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την εξοικείωση των φοιτητριών/ών με τις τρέχουσες θεωρητικές αναζητήσεις για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τις σημαντικότερες τάσεις για την εξέλιξη αυτών των θεσμών στην Ευρώπη μέσα από μια συγκριτική τους θεώρηση και, τέλος, την λειτουργία της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, ιδίως στην Ελλάδα και ορισμένες επιλεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο της γενικότερης προβληματικής της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης, θα αναλυθούν βασικές θεωρίες και τρέχουσες τάσεις για τα σχήματα διακυβέρνησης, την τοπική ηγεσία, τα καθεστώτα διακυβέρνησης πόλεων (urban regimes), τις δυναμικές της παγκοσμιοποίησης, του εξευρωπαϊσμού και της περιφερειοποίησης. Θα παρουσιαστούν επίσης συγκριτικές μεθοδολογίες και εργαλεία, καθώς και οι βασικές τυπολογίες και κατηγοριοποιήσεις των συστημάτων αυτοδιοίκησης στις χώρες της Ευρώπης. Τέλος, θα αναλυθούν ορισμένες βασικές πτυχές της πρακτικής λειτουργίας των θεσμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
Λέξεις Κλειδιά
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις351,3
Σεμινάρια602,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων802,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1003,6
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την εξοικείωση των φοιτητριών/ών με τις τρέχουσες θεωρητικές αναζητήσεις για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τις σημαντικότερες τάσεις για την εξέλιξη αυτών των θεσμών στην Ευρώπη μέσα από μια συγκριτική τους θεώρηση και, τέλος, την λειτουργία της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, ιδίως στην Ελλάδα και ορισμένες επιλεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο της γενικότερης προβληματικής της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης, θα αναλυθούν βασικές θεωρίες και τρέχουσες τάσεις για τα σχήματα διακυβέρνησης, την τοπική ηγεσία, τα καθεστώτα διακυβέρνησης πόλεων (urban regimes), τις δυναμικές της παγκοσμιοποίησης, του εξευρωπαϊσμού και της περιφερειοποίησης. Θα παρουσιαστούν επίσης συγκριτικές μεθοδολογίες και εργαλεία, καθώς και οι βασικές τυπολογίες και κατηγοριοποιήσεις των συστημάτων αυτοδιοίκησης στις χώρες της Ευρώπης. Τέλος, θα αναλυθούν ορισμένες βασικές πτυχές της πρακτικής λειτουργίας των θεσμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ν.-Κ. Χλέπας, Ο Δήμαρχος, Παπαζήσης, Αθήνα 2005, Haus, M., Ζ. Heinelt, Μ. Stewartt, Urban Governance and Democracy. Leadership and community involvement, Routledge 2004. John, P., Local Governance in Western Europe, Sage, London 2001. Kersting, Norb., Ang. Vetter, (ed.), Reforming Local Government in Europe. Closing the Gap between Democracy and Efficiency, Leske+Budrich, Opladen 2003. Loughlin J./ Hendriks, F./ Lidstrom, A. (eds.), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, OUP, Oxford 2011 Mouritzen, P.E./ Svara, J., Leadership at the Apex. Politicians and Administrators in Western Local Governments, University of Pittsburg Press, Pittsburg 2002. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Local Government Studies International Review of Administrative Sciences Public Administration Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-09-2022