ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ / CULTURE AND EDUCATION IN THE ANCIENT WORLD
ΚωδικόςΙΑΕ261
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019222

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 99
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600244052
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑΕ151 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
(α) Εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ανάλυση των πηγών και τη χρήση της βιβλιογραφίας του αντίστοιχου γνωστικού πεδίου. (β) Εφαρμογή του διεπιστημονικού τρόπου προσέγγισης του οικείου γνωστικού πεδίου με την επιλογή ποικίλης φύσεως πηγών. (γ) Κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών του χαρακτήρα και του τρόπου οργάνωσης της εκπαίδευσης στον αρχαίο ελληνικό κόσμο από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως και τον 4ο αιώνα μ.Χ. (δ) Αξιολόγηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών της σημασίας της παιδείας και του πολιτισμού ως καθοριστικών παραγόντων στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας. (ε) Εξάσκηση στη γραπτή παρουσίαση θεμάτων στο πεδίο της γνώσης. (ζ)Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να προσφέρουν υπηρεσίες στους τομείς της Εκπαίδευσης (Διδασκαλία της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η κριτική προσέγγιση προσεκτικά επιλεγμένων παιδευτικών θεσμών του αρχαίου ελληνορωμαϊκού κόσμου από τον 8ο αι. π.Χ. έως και τον 4ο αι. μ.Χ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες αναμένεται (α) να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε ό,τι αφορά το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας χαρακτηριστικών παιδευτικών θεσμών της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, (β) να έχουν κατανοήσει την κοινωνική και πολιτική φύση της κατασκευής της γνώσης και (γ) να μπορούν να αξιολογήσουν τον ρόλο της παιδείας και του πολιτισμού ως καθοριστικών παραγόντων στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας. 1. Εισαγωγικό μάθημα. Ο πολιτισμός της παιδείας 2. Όμηρος, ο παιδαγωγός της Ελλάδας 3. Η Σπαρτιατική αγωγή 4. Η "αρχαία" παιδεία των αρρένων στην Αθήνα 5. Η νέα Αθηναϊκή εκπαίδευση: από τον Πρωταγόρα στον Ισοκράτη 6. Η Αττική εφηβεία 7. Οι συνδεόμενες με την εφηβεία διαβατήριες τελετές 8. Η εκπαίδευση των θηλέων στον αρχαίο ελληνικό κόσμο 9. Η εκπαίδευση των παιδιών στον ελληνιστικό κόσμο 10. Εφηβεία και ανώτερη εκπαίδευση στον ελληνιστικό κόσμο 11. Γυμνάσιο και ελληνική ταυτότητα 12. Το εκπαιδευτικό σύστημα κατά την εποχή της Αυτοκρατορίας 13. Συμπεράσματα
Λέξεις Κλειδιά
Ο πολιτισμός της παιδείας, Σπάρτη, Αθήνα, Αττική εφηβεία, Εκπαίδευση των παιδιών στον ελληνιστικό κόσμο, Εφηβεία και Ανώτερη Εκπαίδευση στον ελληνιστικό κόσμο, Γυμνάσιο και ελληνική ταυτότητα, Ρωμαϊκή αυτοκρατορία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις65
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων82.5
Εξετάσεις2.5
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση: 100%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• B. Legras, Πολιτισμός και εκπαίδευση στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. 8ος αιώνας π.Χ. – 4ος αιώνας μ.Χ. (μτφ. Α. Καραστάθη / Πρόλογος: Σπ. Ράσης), Κριτική, Αθήνα 2005.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• W. Martin Bloomer (ed.), A Companion to Ancient Education, Blackwell Companions to the Ancient World, Malden-Oxford: Wiley-Blackwell 2015. • G. Bowersock, Ο Ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα (μτφ. Μ. Γιόση, επιμ. Α. Φιλιπποπούλου), ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000. • L. Casson, Οι βιβλιοθήκες στον αρχαίο κόσμο (μτφ. Α. Φιλιπποπούλου), ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006. • J. Evans Grubbs, The Oxford Handbook of Childhood and Education in the Classical World, Oxford-New York 2013. • E. Α. Hemelrijk, Matrona docta: Educated Women in the Roman Élite from Cornelia to Julia Domna, London – New York 1999. • M. Joyal & I. MacDougall & J. Yardley, Greek and Roman Education: A Sourcebook, London-New York 2009. • J. Lee Too (εκδ.), Education in Greek and Roman Antiquity, Leiden-Boston-Köln 2001. • H.-I. Marrou, Ιστορία της εκπαίδευσης στην Αρχαιότητα. Ο ελληνικός κόσμος, Δαίδαλος. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 2009. • M. Scholz & M. Horster (εκδ.), Lesen und Schreiben in den römischen Provinzen. Schriftliche Kommunikation im Alltagsleben. Akten des 2. Internationalen Kolloquiums von Ductus – Association international pour l’étude des inscriptions mineures, RGZM Mainz, 15.-17. Juni 2011, Mainz 2015. • R. Thomas, Γραπτός και προφορικός λόγος στην αρχαία Ελλάδα (μτφ. Δ. Κυρτάτας), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 20013. • Yun Lee Too (ed.), Education in Greek and Roman Antiquity, Leiden ; Boston ; Koln : Brill, 2001
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-11-2023