ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ / SEMINAR ON PREHISTORIC ARCHAEOLOGY
ΚωδικόςΑΠΡ606
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004348

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινό/Εαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600244066
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΑΠΡ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
 • ΑΠΡ601 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΑΠΡ602 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
 • ΑΠΡ603 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν μπορεί να επιλεγεί από όσους δεν έχουν ήδη παρακολουθήσει μαθήματα προϊστορικής κατεύθυνσης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Εξειδίκευση των γνώσεων των φοιτητών της αρχαιολογίας σε θέματα τεκμηρίωσης, ανάλυσης και ερμηνείας του αρχαιολογικού υλικού μέσα από τη συστηματική χρήση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και στα πλαίσια μιας ατομικής ή ομαδικής συγγραφής επιστημονικής εργασίας η οποία παρουσιάζεται προφορικά. - Εξοικείωση των φοιτητών, μέσω της ενασχόλησής τους με τη γραπτή και προφορική αυτή διαδικασία, με τους τρόπους διαχείρισης και αξιοποίησης της αρχαιολογικής πληροφορίας. - Εξοικείωση με την αναγνώριση των ορίων του αρχαιολογικού υλικού. - Εξοικείωση με τη διατύπωση των ερευνητικών ζητημάτων που οδηγούν στην κατανόηση πολιτισμικών διεργασιών του παρελθόντος αλλά κυρίως με την παρουσίαση όλων αυτών σ’ ένα ακροατήριο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το φροντιστήριο εξετάζει τις πολιτισμικές διαδικασίες από το τροφοσυλλεκτικό στάδιο στην παραγωγή της τροφής και την εμφάνιση μόνιμων οικισμών σε σχέση με τα ευρύτερα κλιματικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κατά το διάστημα από την 11η ως την 4η χιλιετία π.Χ. Εξετάζονται τα δεδομένα για τις κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη μετάβαση από το Πλειστόκαινο στο Ολόκαινο και κατά τη διάρκεια του δεύτερου. Τα περιβαλλοντικά δεδομένα συζητούνται σε σχέση με τις πολιτισμικές διαδικασίες (Επιπαλαιολιθική, Μεσολιθική, Νεολιθική) που έλαβαν χώρα στο διάστημα αυτό. Η μελέτη βασίζεται σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν αρχαιολογικά δεδομένα, χρονολογικά μοντέλα και εφαρμογές της περιβαλλοντικής αρχαιολογίας (γεωαρχαιολογία, αρχαιοβοτανική, ζωοαρχαιολογία). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη διεπιστημονική έρευνα στην αρχαιολογία. Επίσης θα κατανοούν και θα αξιολογούν κριτικά τη σύνθετη σχέση μεταξύ περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και πολιτισμικών διαδικασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Μεσοελλαδική, Πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδος, Κάθετοι Λακκοειδείς
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η διδασκαλία του φροντιστηριακού μαθήματος γίνεται με εισαγωγικές διαλέξεις, παρουσιάσεις και σχολιασμό άρθρων από τους φοιτητές και στη συνέχεια προφορικές παρουσιάσεις εργασιών. Προβλέπεται χρήση εποπτικού υλικού (Power-point, προβολή ταινιών τεκμηρίωσης/ντοκιμαντέρ). Άσκηση στο πεδίο και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου70
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων70
Φροντιστήριο60
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60
Σύνολο280
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση στηρίζεται στα εξής: Παρουσίαση και σχολιασμός άρθρων Προφορική παρουσίαση εργασίας Υποχρεωτική η εκπόνηση γραπτής εργασίας (<5.000 λέξεις) πάνω σε ειδικά θέματα τα οποία ανατίθενται σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι εργασίες κατατίθενται στο διδάσκοντα για βαθμολόγηση σε ημερομηνία που καθορίζεται εγκαίρως η οποία τηρείται με αυστηρότητα. Σκοπός των γραπτών εργασιών είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικειμένο και μέσω αυτού με τον τρόπο προετοιμασίας και συγγραφής επιστημονικών εργασιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-10-2023