ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ / SEMINAR ON ANCIENT GREEK HISTORY
ΚωδικόςΙΑΕ603
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004446

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600244082
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΑικατερίνη Μανδαλάκη
2. ΚΑΝΤΗΡΕΑΜαρία Καντηρέα
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑΕ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστάται να μην επιλέγεται πριν από το 6ο εξάμηνο. Επιθυμητή η επιτυχής εξέταση στο μάθημα ΙΑΕ 101 = ΙΑΕ 151.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να: - Γνωρίζουν αναλυτικά τους γενικούς και ειδικούς στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος στη Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα της διδακτικής του μαθήματος. - Έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας της ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αξιοποιώντας τις ΤΠΕ και εστιάζοντας στην προώθηση της βιωματικής μάθησης και να οργανώνουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας. - Γνωρίζουν την τεχνική οργάνωσης ατομικών ή ομαδικών εργασιών (projects) ως μέρους της διδασκαλίας της Ιστορίας. - Αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τις πηγές της Ιστορίας (γραπτές, εικονιστικό υλικό κ.λπ.) κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. - Γνωρίζουν τα συστήματα και τους τρόπους αξιολόγησης του μαθήματος."
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με μεθόδους ανάλυσης και σύνθεσης ιστορικών πηγών που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής πόλης των ρωμαϊκών χρόνων. Εβδομάδα #1 Οι ρωμαϊκοί χρόνοι ως περίοδος της ελληνικής ιστορίας. Οι βασικές γραμματειακές πηγές : ιστοριογράφοι, περιηγητές, ρήτορες και φιλόσοφοι των ρωμαϊκών χρόνων. Οι επιγραφικές πηγές και τα είδη τους. Εβδομάδα #2 Οι ελληνικές πόλεις στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: Ο δημόσιος βίος των ελληνικών πόλεων κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους: άρχοντες, βουλή και εκκλησία του δήμου. Το φαινόμενο του ευεργετισμού. Εβδομάδα #3 Οι ελληνικές πόλεις στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: α επαρχιακά κοινά και η αυτοκρατορική λατρεία. Οι σχέσεις των ελληνικών πόλεων με την επαρχιακή ρωμαϊκή διοίκηση και με τον αυτοκράτορα. Τοπικοί θεσμοί και σχέσεις με την αυτοκρατορική διοίκηση. Εβδομάδα #4 Η βουλή και η εκκλησία του δήμου των ελληνικών πόλεων κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών Εβδομάδα #5 Η τήρηση της τάξης και οι αντίστοιχοι αξιωματούχοι: Μελέτη σχετικών πηγών. Εβδομάδα#6 Η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και οι αντίστοιχοι αξιωματούχοι: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών.. Εβδομάδα #7 Η μέριμνα για την αγορά και τον επισιτισμό των πόλεων: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών. Εβδομάδα #8 Το φαινόμενο του ευεργετισμού. Χρηματικές δωρεές και οικοδομικά έργα: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών. Εβδομάδα #9 Το φαινόμενο του ευεργετισμού. Τιμητικοί τίτλοι: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών. Εβδομάδα #10 Η γερουσία και οι νέοι των ελληνικών πόλεων κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών. Εβδομάδα #11 Παρεμβάσεις αυτοκρατόρων στον δημόσιο βίο των ελληνικών πόλεων: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών. Εβδομάδα #12 Παρεμβάσεις επαρχιακών διοικητών στον δημόσιο βίο των ελληνικών πόλεων: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών. Εβδομάδα #13 Γενική αποτίμηση και συμπεράσματα.
Λέξεις Κλειδιά
Ρωμαϊκή εποχή, θεσμοί, ευεργετισμός, επαρχιακή ρωμαϊκή διοίκηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Τις τρεις πρώτες εβδομάδες η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις του διδάσκοντος που εισάγουν τους φοιτητές στο θέμα και στις μεθόδους προσέγγισης των πηγών. Ακολούθως παρουσιάζονται προφορικά οι εργασίες των φοιτών και ακολουθεί σχετική συζήτηση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1173,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων30,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602
Σύνολο2408
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία: 100%. Αξιολογείται η αναλυτική και συνθετική ικανότητα των φοιτητών τόσο κατά την προφορική παρουσίαση του θέματος που τους έχει ανατεθεί όσο και στη τελική γραπτή μορφή της εργασίας τους. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν απαιτείται η μελέτη όλης της επισυναπτόμενης ενδεικτικής βιβλιογραφίας ούτε βέβαια αυτή από μόνη της επαρκεί για τη σύνταξη των εργασιών. Οι φοιτητές θα εργασθούν κατά κύριο λόγο με βάση το πρωτογενές υλικό των επιλεγμένων πηγών και τη συναφή με αυτές βιβλιογραφία.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελληνόγλωσση G. Alföldy, Ιστορία της Ρωμαϊκής κοινωνίας (μτφρ: Αγγ. Χανιώτης), Αθήνα 1992, 171-191 W. Ameling, «Ιστορία του ελληνικού κόσμου. Αυτοκρατορικοί χρόνοι», στο H.-G. Nesselrath (επιμ.), Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία. Τόμος A΄.Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 2001, P. Garnsey – R. Saller, Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός, Ηράκλειο 1995 M. Guarducci, Η Ελληνική Επιγραφική. Από τις απαρχές ως την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο (μτφρ. Κ. Κουρεμένος, εποπτεία/βιβλιογραφική ενημέρωση Σ. Ανεζίρη, Χ. Κριτζάς, Κ. Μπουραζέλης), Αθήνα 2008. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους Τόμος ΣΤ: Ελληνισμός και Ρώμη, Αθήνα 1976. Μ. Sartre, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι Ανατολικές επαρχίες από τον Αύγουστο μέχρι τους Σεβήρους, Αθήνα 2012 Μανδαλάκη Αικ., Η διακυβέρνηση των πόλεων και οι πολιτειακοί θεσμοί των πόλεων της αρχαίας Κρήτης, Ηράκλειο 2013 Γιούνη, Μ. Σ., 2011, Η γένεση του γραπτού νόμου στη Δωρική Κρήτη. Θεσσαλονίκη. Ξενόγλωσση T. R. S. Broughton, «Roman Asia», στο T. Frank (επιμ.), An Economic Survey of Ancient Rome vol. IV, Baltimore 1938, 499-918 S. Dmitriev, City government in Hellenistic and Roman Asia Minor, New York 2005 A. H. M. Jones, The Greek City from Alexander to Justinian, Oxford 1940. D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, Princeton 1950. J. A. O. Larsen, «Roman Greece», στο T. Frank (επιμ.), An Economic Survey of Ancient Rome vol. IV, Baltimore 1938, 261-498 P. J. Rhodes (with D. M. Lewis), The Decrees of the Greek States, Oxford 1997. M. Sartre, L’Orient Romain, Paris 1990 P. Veyne, Le pain et le cirque, Paris 1976 F. Quass, Die Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen Ostens, Stuttgart 1993. Ph. Gauthier, Les cités grecques et leurs bienfaiteurs, Paris 1985. Willetts, R. F. 1967. The Law Code of Gortyn, edited with introduction, translation and commentary (Kadmos, Suppl. I). Berlin: de Gruyter. Willetts R. F., 1955, Aristocratic Society in Ancient Crete, London. Ehrenberg V., 1943, An Early Source of Polis-Constitution, Classical Quarterly 37, σελ. 14-18. Chaniotis, Α. 2005. «The Great Inscription, Its Political and Social Institutions and the Common Institutions of the Cretans». Στο E. Greco and M. Lombardo (eds.), La Grande Iscrizione di Gortyna: Centoventi Anni dopo la Scoperta: Atti del I Convegno Internazionale di Studi sulla Messará: Scuola Archaeologica Italia di Atene: Atene-Haghii Deka 25-28 Maggio 2004. Athens: Scuola Archeologica Italiana di Atene: 175-194. Συλλογές πηγών J. H. Oliver, Greek Constitutions of Early Roman Emperors, Philadelphia 1989 R. K. Sherk, Roman Documents from the Greek East, Baltimore 1969 Σ. Ανεζίρη (επιμ.), Ανθολόγιο. Επιγραφές και πάπυροι της μετακλασικής αρχαιότητας, Αθήνα 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-02-2024