ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ KAI ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ KAI ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ / EUROPEAN AND WORLD HISTORY: DIPLOMACY, SOCIETY, ECONOMY, IDEOLOGY
ΚωδικόςΙΝΧ501
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019268

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΙΣΤΟΡΙΑΣΥποχρεωτικό ΕιδίκευσηςΧειμερινό/Εαρινό-7

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ KAI ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600244141
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι θα • εξοικειωθούν με τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία από το 1770 έως το 1974 • μπορούν να αποτιμήσουν διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις για τη συγκρότηση του ελληνικού έθνους • εμβαθύνουν παράλληλα σε ένα ειδικό θέμα της περιόδου σχετικό με την ελληνική πολιτική, κοινωνική ή διπλωματική ιστορία. • αναπτύξουν περαιτέρω τις κριτικές και συνθετικές τους ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου με τη χρήση πηγών και βιβλιογραφίας • θα βελτιώσουν τη δυνατότητά τους να αποτιμούν και να αξιολογούν ιστορικά ερωτήματα επιχειρηματολογώντας κατάλληλα • εξοικειωθούν με διεπιστημονικές προσεγγίσεις της θεματικής ενότητας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η θεματική ενότητα καλύπτει τη νεότερη και σύγχρονη παγκόσμια ιστορία από την εποχή των Ανακαλύψεων μέχρι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, εξετάζοντας επιμέρους όψεις των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών εξελίξεων της περιόδου. Παράλληλα, αναφέρεται στις διαφορετικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις των εξελίξεων αυτών. Η εστίαση των εβδομαδιαίων σεμιναρίων γίνεται σε ειδικό θέμα της ενότητας που ανακοινώνεται ετησίως.
Λέξεις Κλειδιά
Κόσμος, Ευρώπη, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια65
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων95
Συγγραφή εργασίας / εργασιών45
Εξετάσεις5
Σύνολο210
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται (α) στη γραπτή (50%) και , ακολούθως, (β) την προφορική (30%) εξέταση της καθορισμένης βιβλιογραφίας της θεματικής ενότητας, καθώς και (γ) στην εκπόνηση γραπτής εργασίας έως 5.000 λέξεων (20%) που βασίζεται σε δευτερεύουσες ή/και εκδομένες πηγές και βιβλιογραφία, παραδοτέα έως τη λήξη των μαθημάτων. Ειδικότερα αξιολογείται η βιβλιογραφική έρευνα, η κριτική των πηγών, η έκφραση, η σωστή εφαρμογή του συστήματος παραπομπών. Διαθέσιμος οδηγός εκπόνησης εργασιών στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hobsbawm, E., Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2000. Hobsbawm, E., Η εποχή του κεφαλαίου, 1848-1875, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1994 Hobsbawm, E., Η εποχή των αυτοκρατοριών, 1875-1914, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2000. Hobsbawm, E., Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος Εικοστός Αιώνας, 1914-1991, Αθήνα: Θεμέλιο, 1997. Roberts, J. M., Παγκόσμια ιστορία, Β΄ τόμος, Αθήνα: Οδυσσέας, 2002. Traverso, Enzo, Η ιστορία ως πεδίο μάχης: Ερμηνεύοντας τις βιαιότητες του 20ού αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις του 21ου, 2016. Woodruff, William, A Concise History of the Modern World: 1500 to the Present, Palgrave, 1995.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-04-2020