Νευροφυσιολογία - Ερευνητική μεθοδολογία στις νευροεπιστήμες

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝευροφυσιολογία - Ερευνητική μεθοδολογία στις νευροεπιστήμες / Νευροφυσιολογία - Ερευνητική μεθοδολογία στις νευροεπιστήμες
ΚωδικόςΤΙΜΝΕΑ002
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Χατζησωτηρίου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600021971

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Νευροεπιστήμες: Διασύνδεση βασικής έρευνας με κλινική εφαρμογή (2022-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 26
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝευροφυσιολογία - Ερευνητική μεθοδολογία στις νευροεπιστήμες
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600244153
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Εξοικείωση με γνώσεις που αφορούν στα κινητικά, αισθητικά, οπτικοακουστικά και αιθουσαία κυκλώματα - Βασική γνώση των ανατομικών δομών που εμπλέκονται στις γνωσιακές λειτουργίες - Εξοικείωση του μεταπτυχιακού φοιτητή με την κλινική εικόνα που αναπτύσσεται στους ασθενείς με δυσλειτουργία στα νευρωνικά κυκλώματα των γνωσιακών λειτουργιών - Απόκτηση γνώσεων πάνω στην ερευνητική μεθοδολογία και την εφαρμογή της στις νευροεπιστήμες - Απόκτηση βιβλιογραφικής ενημερότητας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η διδασκαλία και οικειοποίηση γνώσεων νευροφυσιολογίας που σχετίζονται κυρίως με τους κινητικούς, τους αισθητικούς μηχανισμούς, τα οπτικά, ακουστικά και αιθουσαία νευρωνικά κυκλώματα, τις νευροεκφυλιστικές, νευρογενετικές, νευροφυσιολογικές και νευροανοσολογικές διαταραχές. Επιπρόσθετα, η εξοικείωση του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας με το νευροανατομικό και νευροφυσιολογικό υπόστρωμα των νοητικών γεγονότων, των συμπεριφορικών και συναισθηματικών μοντέλων, των μηχανισμών ομιλίας, της μάθησης, της μνήμης, των μηχανισμών κινητοποίησης και ενστικτώδους συμπεριφοράς, τη μελέτη του δίπολου ύπνος-εγρήγορση και την πιθανή ύπαρξη σεξουαλικού διμορφισμού σε διάφορες δομές του εγκεφάλου. Επιπλέον, γίνεται γνωριμία με τις αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας, τα εργαλεία, τον σχεδιασμό, την ολοκλήρωση ερευνητικών πρωτοκόλλων και την ερμηνεία των ερευνητικών αποτελεσμάτων στις νευροεπιστήμες.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση ΤΠΕ στη Διδασκαλία Χρήση ΤΠΕ στην Επικοινωνία με τους φοιτητές Χρήση ΤΠΕ στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων60
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται είτε με γραπτή, είτε με προφορική εξέταση, είτε με γραπτή ατομική εργασία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, η οποία παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου ηλεκτρονικά.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Masse D, Cunniffe N, Noorani I. Carpenter's Neurophysiology. A Conceptual Approach. Routledge, 2022 2. Guyton A. and Hall J. Μedical Physiology. Tenth Edition, 2001 3. Gilman S, Newman SW. Manter and Gatz's Essentials of Clinical Neuroanatomy and Neurophysiology, 8th Edition, 1992 4. Petrie A, Sabin C. Medical Statistics at a glance. Blackwell Science, 2000 5. Patole S. Principles and Practice of Systematic Reviews and Meta-Analysis. Springer, 2021
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-12-2023