Οικονομικά της μετανάστευσης – αιτίες κι επιπτώσεις.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟικονομικά της μετανάστευσης – αιτίες κι επιπτώσεις. / Οικονομικά της μετανάστευσης – αιτίες κι επιπτώσεις.
ΚωδικόςΜΜΟ104
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600023126

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 37
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό218

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟικονομικά της μετανάστευσης – αιτίες κι επιπτώσεις.
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600244199
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις στην θεωρία και τις μεθόδους των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Γνωρίζουν τις βασικές συνεισφορές στη σχετική βιβλιογραφία. 2. Εξηγούν το φαινόμενο της μετανάστευσης στο ευρύτερο ιστορικό, γεωγραφικό και πολισμικό πλαίσιο. 3. Αποκτούν εργαλεία και γνώσεις ώστε να αντιμετωπίζουν με επάρκεια επίκαιρα ερωτήματα ως προς τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στο σύγχρονο, ραγδαία μεταλλασσόμενο περιβάλλον.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μελετάται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται (συνειδητά ή μη) την κινητικότητα των ανθρώπων στον χώρο, τα κίνητρα, τις επιδιώξεις και τη συμπεριφορά τους οι διάφορες σχολές οικονομικής σκέψης από την εποχή αναγεννησιακής και διαφωτιστικής προσέγγισης, αναδεικνύοντας τις ιδεολογικές βάσεις και τα κοινωνικά συμφέροντα που συνδυάζονται με τη μία ή την άλλη σχολή. Ειδκότερα, στο πλαίσιο των παραδόσεων μελετώνται τα ακόλουθα: - Η προέλευση και κατηγοριοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών και ειδικότερα των οικονομικών σχολών. - Το φαινόμενο της μετανάστευσης στην ορθόδοξη, νεοκλασική σκέψη, - στη βάση της θεωρίας της αγοράς εργασίας, η οποία και αναλύεται κριτικά με ιδιαίτερη προοχή. - Το φαινόμενο της μετανάστευσης στην ετερόδοξη θεώρηση και η σύνδεσή του με την θεωρία του ιμπεριαλισμού, - τη θεωρία του άνισου εμπορίο του Αργύρη Εμμανουήλ, - το μοντέλο "κέντρου - περιφέρειας" και - τις θεωρίες εξάρτησης. - Σύγχρονοι παράγοντες προσέλκυσης και ώθησης σε έναν πολυκεντρικό κόσμο. - Εναλλακτική προσέγγιση του συστήματος απασχόλησης και οι προεκτάσεις για τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στις χώρες προέλευσης και προορισμού. - Η διαχείριση της κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα - μετανάστευση, αναπόφευκτη, ευκταία ή απευκταία; Σύνδεση αυτής με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Λέξεις Κλειδιά
Χωρική κινητικότητα εργασίας, οικονομικές επιπτώσεις αυτής στο χώρο προέλευσης και προορισμού, πολιτικές διαχείρισης της μετανάστευσης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Σεμινάρια6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων36
Εξετάσεις28
Σύνολο100
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ - ΧΥΔΑΙΑ ΑΠΛΟΣ Ή ΑΠΛΑ ΧΥΔΑΙΟΣ", ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Εκδόσεις Gutenberg, Μάρτιος 2012. Klimczuk, Andrzej; Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2019) : CorePeriphery Model, In: Romaniuk, Scott Thapa, Manish Marton, Péter (Ed.): The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, ISBN 978-3-319-74336-3, Springer, Cham, pp. 1-8, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74336-3_320-1 Dialogues on Development - Vol I: On Dependency, ISSN 2472-6966, https://www.ineteconomics.org/uploads/downloads/Dependency-theory-e-book-online.pdf "The Political Economy of Growth" by Paul A. Baran, 1957. "Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade", by Arghiri Emmanuel, 1972. Παρουσιάσεις Διδάσκοντα και Σημειώσεις Παραδόσεων αναρτημένες στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-learning.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
"Economic migration in Greece: labour market and social inclusion", Μαρούκης Αθανάσιος, 2007, https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/15624. "Πολιτική Οικονομία της Διεθνούς Μετανάστευσης", Αντώνης Κοντής, Εκδόσεις Παπαζήση, 2021. Portes, J. (2019). The Economics of Migration. Contexts, 18(2), 12-17. https://doi.org/10.1177/1536504219854712.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-12-2023