Σημειωτική και ιστορία της τέχνης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣημειωτική και ιστορία της τέχνης / Semiotics and Art History
ΚωδικόςΕΜ-1
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΣημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014984

Πρόγραμμα Σπουδών: Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣημειωτική και ιστορία της τέχνης
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600244624
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα είναι εισαγωγικό
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ολοκληρώνοντας το μάθημα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα μπορούν να συζητούν έννοιες, επιχειρήματα και κείμενα που αφορούν στις σημειωτικές προσεγγίσεις στην ιστορία της τέχνης, τη θεωρία της εικόνας, την πολιτισμική ιστορία.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
To μάθημα εξετάζει σημειωτικές προσεγγίσεις στην ιστορία της τέχνης, στη θεωρία της εικόνας, την ιστορία του πολιτισμού
Λέξεις Κλειδιά
σημειωτική του πολιτισμού, σημειωτική της εικόνας, σημειωτική και ιστορία της τέχνης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις20
Σεμινάρια10
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Εκπόνηση μελέτης (project)8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100
Σύνολο188
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ανελλιπής παρακολούθηση Συμμετοχή στα μαθήματα Παρουσίαση εργασίας στην τάξη Υποβολή γραπτού δοκιμίου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Barthes, R. (1972 [1957]). Mythologies: The Complete Edition, in a New Translation (translated by Αnnette Lavers). New York: Farrar, Straus and Giroux. 2. Berger, John (1972). Ways of Seeing. London: Penguin Books. 3. Sonesson, Gοran (2004). "The globalization of ego and alter: An essay in cultural semiotics", Semiotica 148(1): 153–173. 4. Manovich, Lev (2015). "Data Science and Digital Art History". DAH-Journal 1: 13-35. 5. Theodor Adorno and Max Horkneimer "The Culture Industry". Aπόσπασμα από το Dialectic of Enlightenment, Νέα Υόρκη 1993, (α' έκδοση στα γερμανικά Dialektik der Aufklaerung, 1944) 6. Krauss, Rosalind (1981). "In the Name of Picasso". Art World Follies: 5-22. 7. Bal, Mieke& Norman Bryson (1991). "Semiotics and Art History". The Art Bulletin 73(2): 174-208. 8. Mulvey, Laura (1975). "Visual Pleasure and Narrative Cinema". Screen 16(3): 6–18. 9. Sarapik, Virve (2013). Semiotics at the crossroads of art". Semiótica 195: 69-95. 10. Sontag, Susan (2003). Regarding the Pain of Others. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-11-2023