Σχεδιασμός βιοϊατρικής τεχνολογίας και κλινική μηχανική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣχεδιασμός βιοϊατρικής τεχνολογίας και κλινική μηχανική / Health technology design and clinical engineering
ΚωδικόςΒΜ05
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Μπαμίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020747

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 24
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣχεδιασμός βιοϊατρικής τεχνολογίας και κλινική μηχανική
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600244673
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πρόκειται για κύριο μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: -να περιγράφουν τις τεχνολογικές τάσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης στην υγειονομική περίθαλψη -να απαριθμούν και να εξηγούν το ρόλο των κύριων επαγγελματικών φόρουμ και οργανισμών που ασχολούνται με τη βιοϊατρική μηχανική και την κλινική μηχανική -να χρησιμοποιούν σωστά μεθοδολογίες για το σχεδιασμό τεχνολογικών συστημάτων για χρήση στην έρευνα και την πρακτική της υγειονομικής περίθαλψης και της κλινικής πράξης -να συν-δημιουργούν λύσεις βιοϊατρικής τεχνολογίας με τους κατάλληλους ενδιαφερόμενους φορείς -αναλύουν τα στοιχεία σχεδιασμού που είναι απαραίτητα για αποτελεσματικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης διαφόρων χρήσεων -γράφουν αναφορές σχετικά με τα τεχνολογικά στοιχεία των νοσοκομειακών τμημάτων -εξηγούν ποιος είναι ο ρόλος ενός κλινικού και ενός βιοϊατρικού μηχανικού σε ένα νοσοκομείο. -βρίσκουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα συστήματα για τη διαχείριση του υγειονομικού/νοσοκομειακού εξοπλισμού -εξηγούν τι σημαίνει ποιοτικός έλεγχος του τεχνολογικού εξοπλισμού -εξηγούν και να αναλύουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για την ηλεκτρική ασφάλεια ιατρικών συσκευών -χρησιμοποιούν εργαλεία για να βεβαιωθούν ότι κάποιος εξοπλισμός είναι ηλεκτρικά ασφαλής -προσομοιώνουν τις συνθήκες ασθενών σε ΜΕΘ και να ελέγχουν τον εξοπλισμό (όπως οθόνες/μόνιτορ/αισθητήρες ΜΕΘ, απινιδωτές) για τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην έννοια του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και των ιατρικών συσκευών και να δείξει την πορεία από τη σχεδίασή τους μέχρι την αξιοποίησή τους στο σύστημα υγείας. Το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές σχεδίασης συστημάτων/τεχνολογίας υγείας και βιοϊατροτεχνολογικής έρευνας. Δίνονται οι βασικές αρχές που θα πρέπει να πληρούν τεχνολογικά συστήματα που αξιοποιούνται σε όλα τα στάδια φροντίδας της υγείας, όπως αυτά της ασφάλειας, της διαχείρισης κινδύνου, του ποιοτικού ελέγχου, της σύστασης προδιαγραφών και της απόκτησης τεχνολογικού εξοπλισμού, της συντήρησης και γενικότερα της διαχείρισης εξοπλισμού (μικρής και μεγάλης κλίμακας). Δίνονται επίσης οι αρχές και οι μεθοδολογίες της αξιολόγησης τεχνολογικών συστημάτων υγείας και ο θεμελιώδης ρόλος που διαδραματίζουν στη λήψη αποφάσεων και την εξάσκηση πολιτικής υγείας. Περιεχόμενα: Αρχές σχεδιασμού συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης/ιατρικών συσκευών Ρύθμιση, πιστοποίηση και τυποποίηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων/δεδομένων Διαχείριση βιοϊατρικών προϊόντων και μεγάλου εξοπλισμού Αξιολόγηση της τεχνολογίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης Κλινική μηχανική (ως επάγγελμα) Έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας του νοσοκομειακού εξοπλισμού Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτικά εργαστήρια και επισκέψεις σε νοσοκομειακές μονάδες Αναλυτικότερα: Καλωσόρισμα, Εισαγωγή στο μάθημα, Το περιβάλλον της υγειονομικής περίθαλψης Ενότητα 1: Σχεδιασμός της τεχνολογίας της υγειονομικής περίθαλψης. Πτυχές της μηχανικής λογισμικού των τεχνολογικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης Συν-σχεδιασμός τεχνολογικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης: η μεθοδολογία Living Lab Σχεδιασμός τεχνολογίας υγειονομικής περίθαλψης. Γενικές πτυχές Μελέτη περίπτωσης συστήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας: το σύστημα Viter για το COVID-19 Σχεδιασμός τεχνολογίας υγείας - Τεχνολογία μέτρησης θερμικών ρευστών για βιοϊατρικές εφαρμογές Ενότητα 2: Ιατρικοί αισθητήρες/συσκευές/εξοπλισμός. Πρόσβαση σε φυσιολογικά σήματα Ανάπτυξη και πρωτοτυποποίηση εμφυτεύσιμων συσκευών. Μελέτη περίπτωσης σχετικά με την εφαρμογή απομακρυσμένων και εμφυτεύσιμων συσκευών στην καρδιαγγειακή κλινική πρακτική Ενότητα 3: Εισαγωγή στην κλινική μηχανική. Επισκέψεις σε νοσοκομειακούς χώρους Διαχείριση της βιοϊατρικής τεχνολογίας: ρύθμιση, διαχείριση και αξιολόγηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ενότητα 4: Ασφάλεια και έλεγχος ποιότητας Ασφάλεια και ποιοτικός έλεγχος Ενότητα 5: Πλαίσια αξιολόγησης της τεχνολογίας της υγειονομικής περίθαλψης Ομαδική εργασία εξαμήνου/παρουσιάσεις εργαστηρίου/άλλη αξιολόγηση
Λέξεις Κλειδιά
κλινική μηχανική, βιοϊατρική τεχνολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Σεμινάρια40,2
Εργαστηριακή Άσκηση80,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων80,3
Εκπόνηση μελέτης (project)351,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις40,2
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
J. Dyro, Clinical Engineering Handbook. Eslevier, 2020.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-12-2023