Εκλογική Ανάλυση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκλογική Ανάλυση / Electoral Analysis
ΚωδικόςΠΑΥ21
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Χατζηπαντελής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016447

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκλογική Ανάλυση
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600244717
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα ανάλυσης, περιγραφής και σύγκρισης εκλογικών συστημάτων, την ικανότητα περιγραφής και ανάλυσης του εκλογικού ανταγωνισμού, την ικανότητα να αναλύουν έρευνες και εκλογικά αποτελέσματα και την ικανότητα επεξεργασίας και σύνθεσης στοιχείων από ποικίλες πηγές της πολιτικής ανάλυσης (ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες, συμβατικές και ηλεκτρονικές). Θα εμπεδώσουν αναλυτικά εργαλεία και μεθόδους της πολιτικής ανάλυσης στο πεδίο της εκλογικής ανάλυσης. Χρήση των παραπάνω εργαλείων στην ανάπτυξη σύνθετων (προφορικά και γραπτά). Χρήση των παραπάνω μεθόδων στην οργάνωση και διεξαγωγή αυτοδύναμης επιστημονικής μελέτης που επιστρατεύει σύνθετα αναλυτικά μοντέλα. -Εμπέδωση της κριτικής ικανότητας και του αναστοχασμού στην εφαρμογή ερευνητικών σχεδίων της εκλογικής έρευνας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα διαπραγματεύεται τέσσερις θεματικές ενότητες. Αναλυτικά: Α. Παρουσίαση πηγών εκλογικών αποτελεσμάτων. Η σημασία του επιπέδου παρουσίασης και του τύπου εκλογών. Διοικητικά και εκλογικά όρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η επίδραση της εκλογικής ενότητας. (1 τρίωρο) Β. Εκλογικά συστήματα (τυπολογία, σχεδιασμός, επίδραση και σημασία). Εκλογικές περιφέρειες, κριτήρια για εκλογικά συστήματα, συγκρίσεις. Η επίδραση του πλαισίου (3 τρίωρα). Γ. Μελέτη του εκλογικού ανταγωνισμού. Οι τρεις παράμετροι (κόμματα, πρόσωπα, θέματα) και οι αλληλεπιδράσεις τους. (2 τρίωρα). Κριτήρια επιλογής και ορθολογικές επιλογές. (2 τρίωρα) Δ. Μέθοδοι ανάλυσης εκλογικών αποτελεσμάτων και εκλογικών ερευνών (χαρτογράφηση, οικολογική ανάλυση, παλινδρόμηση, πολυμεταβλητές μέθοδοι). (5 τρίωρα) Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται σε σχετική με τις παραπάνω ενότητες ατομική εργασία που θα εκπονήσουν και θα παρουσιάσουν στα 4 τελευταία τρίωρα του μαθήματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις451,6
Εργαστηριακή Άσκηση501,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων301,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών702,5
Προετοιμασία Εξέτασης401,5
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνει χώρα στα ελληνικά (εκτός των περιπτώσεων αλλοδαπών φοιτητών Erasmus) μέσα από (α) την κατάθεση γραπτής εργασίας στο τέλος του μαθήματος, (β) τις δημόσιες παρουσιάσεις που θα αναλαμβάνουν οι φοιτητές στα σεμινάρια, και (γ) την προφορική εξέταση στο μέσον του εξαμήνου (πρόοδος που συνδυάζει διαμορφωτικές και συμπερασματικές λειτουργίες). Τα κριτήρια αξιολόγησης σχετίζονται με τον βαθμό πρόσκτησης και επίτευξης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που καλλιεργεί το μάθημα και υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
D. J. Bartholomew, F. Steele, I. Moustaki, J. I. Galbraith, Ανάλυση πολυµεταβλητών δεδοµένων για κοινωνικές επιστήµες, Επίκεντρο, 2007. Οδηγός ανάλυσης δεδοµένων µε το SPSS, Κλειδάριθµος, 2005. ∆. Καραπιστόλης, Ανάλυση δεδοµένων και έρευνα αγοράς, Ανικούλας, 2001. C. Javeau, Η έρευνα µε ερωτηµατολόγιο, Tυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδανός, 1996. H Ανάλυση Δεδομένων με τη Χρήση Στατιστικών Πακέτων, Κ. Μπαγιάτης, Χ. Μωϋσιάδης, Ν. Τσάντας, Θ. Χατζηπαντελής (ΖΗΤΗ 2005) The SAGE Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences, D. Kaplan (ed) (SAGE publication 2004) Ανάλυση Δεδομένων και Έρευνα Αγοράς, Δ. Καραπιστόλης (Ανικούλας 2001) An introduction to Survey Research, Polling and Data Analysis, H. F. Weisberg, J. A. Krosnick, B.D. Bowen (Sage, 1996) An economic theory of Democracy, A. Downs (Harper and Row, 1957) Μαθηματικά στις πολιτικές επιστήμες Θ. Χατζηπαντελής & Γ. Ανδρεάδης (ΖΗΤΗ 2006) Electoral Systems, D. M. Farrell (Palgrave 2001) Political Parties, R. Gunther, J.R. Montero, J.J. Linz (Oxford, 2002) A Solution to the Ecological Inference Problem: Reconstructing Individual Behavior from Aggregate Data, Gary King (Princeton: Princeton University Press, 1997) The future of Election Studies, M.N. Franklin, C. Wlezien (ed) (Pergamon, 2002) The SAGE Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences, D. Kaplan (ed) (SAGE publication 2004) Political Geography, world economy, nation-state and locality, P.J. Taylor, and C.Flint (Pearson Education Limited, Harlow 2000). A unified theory of voting. Directional and Proximity models. Samuel Merrill III & Bernard Grofman (Cambridge University Press, 1999) Issue Voting, Ole Borre, (Aarhus University Press, 2001) http://www.campaignsandelections.com Ηλεκτρονική πηγή πληροφοριών για τον εκλογικό ανταγωνισμό Geography of Elections, P. J. Taylor and R. J. Johnston. (Holmes & Meier 1979) -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Σημαντική βιβλιογραφική πηγή για τις ποικίλες θεματικές που σχετίζονται με την εκλογική ανάλυση αποτελούν τα περιοδικά Political Analysis, Electoral Studies, στο οποίο θα κληθούν να ανατρέξουν οι φοιτητές (Το ΑΠΘ διαθέτει συνδρομή στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού). Τέλος, αξιοσημείωτη πηγή ερευνητικού υλικού και βοηθημάτων αποτελεί η ιστοσελίδες http://www.idea.int/, http://www.cses.org/
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-09-2022