Οικονομικά και Αναπτυξιακά Σχέδια

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟικονομικά και Αναπτυξιακά Σχέδια / Economic and Development Planning
ΚωδικόςΔΙΕ24
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓρηγόριος Ζαρωτιάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017085

Πρόγραμμα Σπουδών: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη" 2020

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟικονομικά και Αναπτυξιακά Σχέδια
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600244729
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις οικονομικών επιστημών με έμφαση στα ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων με έμφαση στα ζητήματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού. Γνώσεις πολιτικών επιστημών με έμφαση στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: - αναλύουν και αξιολογούν τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια φορέων του ευρύτερου δημοσίου, ειδικότερα αυτά των δήμων και των περιφειεακών αυτοδιοικήσεων, - συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες σύνταξης οικονομικών και αναπτυξιακών σχεδίων, - διαβλέπουν τις εθνικές και υπερεθνικές συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε έναν στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο εν λόγω μάθημα οι φοιτητές -ριες θα εξοικειωθούν με τα σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία που απαιτούνται για τον στρατηγικό και τακτικό (ανα-) σχεδιασμό της πολιτικής φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με το παρόν κοινωνικοοικονομικό, τεχνολογικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο καλούνται οι έχοντες την ευθύνη να σχεδιάσουν τη στρατηγική και την πολιτική για την περιφερειακή, βιώσιμη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα η ύλη του μαθήματος αναπτύσσεται στις εξής ενότητες: - Αντί εισαγωγής, ιστορική εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα. - Παρουσίαση της δομής των διαρθρωτικών πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης της Ε.Ε. και έμφαση στον στόχο της εδαφικής συνεργασίας. Ακολούθως θα δοθεί προσοχή στην παρουσίαση των βασικών προγραμματικών εργαλείων περιφερειακής ανάπτυξη. - Στρατηγικός σχεδιασμός - σημασία και επιπτώσεις στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. - Μεθοδολογίες ποιοτικής ανάλυσης: PEST και SWOT. - Ποσοτική διάσταση του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της αξιολόγησης και του ανασχεδιασμού της ασκούμενης αναπτυξιακής πολιτικής - η έννοια, η χρηστικότητα και η κατάχρηση των ποσοτικών δεικτών. - Μελέτη Περίπτωσης 1: η σημασία των συμμετοχικών διαδικασιών κατάρτισης οικονομικών και αναπτυξιακών σχεδίων - Μελέτη Περίπτωσης 2: Η τετραπλή έλικα ως μεθοδολογικό πλαίσιο και σχετικές καλές πρακτικές.
Λέξεις Κλειδιά
Οικονομικά και Αναπτυξιακά Σχέδια, τοπική βιώσιμη ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις361,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων361,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Εξετάσεις20,1
Σύνολο943,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με απαλλακτική εργασία εξαμήνου και στη βάση της ενεργούς συμμετοχής τους στις παραδόσεις και στις διαδραστικές ασκήσεις που διενεργούνται.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-11-2020